Synonimy do słowa OSZUKIWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OSZUKIWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OSZUKIWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OSZUKIWAĆ
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)OSZUKIWAĆ
to inaczej:

kręcić, kuglować, lawirować, łowić ryby w mętnej wodzie, mataczyć, motać, namieszać (pot.), namotać, siać zamęt, zwodzić, bałamucić (przestarz.) (podrz.), łudzić (podrz.), mamić (podrz.), mylić (podrz.), pogrywać (pot.) (podrz.), tumanić (podrz.), zwodzić (podrz.)OSZUKIWAĆ
to inaczej:

przyprawiać rogi, zdradzaćOSZUKIWAĆ
to inaczej:

mieszać, (pot.) wpuszczać w maliny, nabierać, mącić, czynić głupim, przechytrzać, (pot.) zwodzić, robić wodę z mózgu, siać zamęt, wprowadzać w błąd, wyprowadzać w pole, mistyfikować, (pot.) robić w balona, wywodzić w pole, zwodzić, grać znaczonymi kartami, mamić, mataczyć, okłamywać, kręcić, (pot.) robić w bambuko, łgać, okpiwać, kuglować, (pot.) rolować, zdradzać, kłamać, podchodzić, (pot.) bajtlować, (pot.) wpuszczać w kanał, (pot.) robić jelenia, motać, kombinować, (pot.) machlować, lawirować, (euf.) dezinformować, (pot.) robić w konia, (pot.) cyganić, (pot.) wystawiać do wiatru, (pot.) kiwać, mącić w głowie, (pot.) oszwabiać, (pot.) kantować, (pot.) nacinać, bałamucić, szachrować, (pot.) orzynaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OSZUKIWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oszukiwać?", są:

1. Oszukiwać to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
2. Oszukiwać to inaczej kręcić, kuglować, lawirować, łowić ryby w mętnej wodzie, mataczyć, motać, namieszać (pot.), namotać, siać zamęt, zwodzić, bałamucić (przestarz.) (podrz.), łudzić (podrz.), mamić (podrz.), mylić (podrz.), pogrywać (pot.) (podrz.), tumanić (podrz.), zwodzić (podrz.).
3. Oszukiwać to inaczej przyprawiać rogi, zdradzać.
4. Oszukiwać to inaczej mieszać, (pot.) wpuszczać w maliny, nabierać, mącić, czynić głupim, przechytrzać, (pot.) zwodzić, robić wodę z mózgu, siać zamęt, wprowadzać w błąd, wyprowadzać w pole, mistyfikować, (pot.) robić w balona, wywodzić w pole, zwodzić, grać znaczonymi kartami, mamić, mataczyć, okłamywać, kręcić, (pot.) robić w bambuko, łgać, okpiwać, kuglować, (pot.) rolować, zdradzać, kłamać, podchodzić, (pot.) bajtlować, (pot.) wpuszczać w kanał, (pot.) robić jelenia, motać, kombinować, (pot.) machlować, lawirować, (euf.) dezinformować, (pot.) robić w konia, (pot.) cyganić, (pot.) wystawiać do wiatru, (pot.) kiwać, mącić w głowie, (pot.) oszwabiać, (pot.) kantować, (pot.) nacinać, bałamucić, szachrować, (pot.) orzynać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa OSZUKIWAĆ

OSZUKIWAĆ
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
OSZUKIWAĆ
kręcić, kuglować, lawirować, łowić ryby w mętnej wodzie, mataczyć, motać, namieszać (pot.), namotać, siać zamęt, zwodzić, bałamucić (przestarz.) (podrz.), łudzić (podrz.), mamić (podrz.), mylić (podrz.), pogrywać (pot.) (podrz.), tumanić (podrz.), zwodzić (podrz.)
OSZUKIWAĆ
przyprawiać rogi, zdradzać
OSZUKIWAĆ
mieszać, (pot.) wpuszczać w maliny, nabierać, mącić, czynić głupim, przechytrzać, (pot.) zwodzić, robić wodę z mózgu, siać zamęt, wprowadzać w błąd, wyprowadzać w pole, mistyfikować, (pot.) robić w balona, wywodzić w pole, zwodzić, grać znaczonymi kartami, mamić, mataczyć, okłamywać, kręcić, (pot.) robić w bambuko, łgać, okpiwać, kuglować, (pot.) rolować, zdradzać, kłamać, podchodzić, (pot.) bajtlować, (pot.) wpuszczać w kanał, (pot.) robić jelenia, motać, kombinować, (pot.) machlować, lawirować, (euf.) dezinformować, (pot.) robić w konia, (pot.) cyganić, (pot.) wystawiać do wiatru, (pot.) kiwać, mącić w głowie, (pot.) oszwabiać, (pot.) kantować, (pot.) nacinać, bałamucić, szachrować, (pot.) orzynać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OSZUKIWAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x