Synonimy do słowa PĘDEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PĘDEM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PĘDEM

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PĘDEM
to inaczej:

bezzwłocznie, biegiem, co tchu, migiem, momentalnie, na jednej nodze (pot.), natychmiast, natychmiastowo, niezwłocznie, od razu, w lot, w mig, w okamgnieniu, w te pędy (pot.), z miejscaPĘDEM
to inaczej:

natychmiastowo, migiem, bezzwłocznie, w te pędy, na jednej nodze, momentalnie, w lot, w mig, z miejsca, natychmiast, biegiem, co tchu, od razuPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PĘDEM inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pędem?", są:

1. Pędem to inaczej bezzwłocznie, biegiem, co tchu, migiem, momentalnie, na jednej nodze (pot.), natychmiast, natychmiastowo, niezwłocznie, od razu, w lot, w mig, w okamgnieniu, w te pędy (pot.), z miejsca.
2. Pędem to inaczej natychmiastowo, migiem, bezzwłocznie, w te pędy, na jednej nodze, momentalnie, w lot, w mig, z miejsca, natychmiast, biegiem, co tchu, od razu .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PĘDEM

PĘDEM
bezzwłocznie, biegiem, co tchu, migiem, momentalnie, na jednej nodze (pot.), natychmiast, natychmiastowo, niezwłocznie, od razu, w lot, w mig, w okamgnieniu, w te pędy (pot.), z miejsca
PĘDEM
natychmiastowo, migiem, bezzwłocznie, w te pędy, na jednej nodze, momentalnie, w lot, w mig, z miejsca, natychmiast, biegiem, co tchu, od razu

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PĘDEM

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PĘDEM

Quantcast