Synonimy do słowa PŁATNICZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PŁATNICZY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PŁATNICZY

PŁATNICZY
to inaczej:

finansowy, monetarny, pieniężny, walutowyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PŁATNICZY.

ŚRODEK PŁATNICZY
to inaczej:

dewiza, pieniądz, środek pieniężny, waluta, znak pieniężny, moneta (podrz.), bilon (podrz.), drobne (podrz.), groszaki (pot.) (podrz.), monety (podrz.), pieniądz zdawkowy (oficj.) (podrz.), baks (pot.) (podrz.), dolar (podrz.), dolec (pot.) (podrz.), zielony (pot.) (podrz.), złocisz (pot.) (podrz.), złotówa (pot.) (podrz.), złotówka (podrz.), finanse (nadrz.), kapitał (nadrz.), pieniądze (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PŁATNICZY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa płatniczy?", jest:

1. Płatniczy to inaczej finansowy, monetarny, pieniężny, walutowy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa PŁATNICZY

PŁATNICZY
finansowy, monetarny, pieniężny, walutowy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PŁATNICZY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PŁATNICZY

Quantcast