Synonimy do wyrażenia PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PŁYN DO MYCIA NACZYŃ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ
to inaczej:

płyn do mycia naczyń, detergent (nadrz.), środek czyszczący (nadrz.), środek myjący (nadrz.), środek piorący (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

KOMPLET NACZYŃ STOŁOWYCH
to inaczej:

komplet naczyń stołowych (oficj.), serwisPŁYN
to inaczej:

ciecz, tlenek wodoru (specjalist.) (podrz.), woda (podrz.), napitek (podrz.), napój (podrz.), picie (pot.) (podrz.), trunek (podrz.), denaturat (podrz.), spirytus skażony (podrz.), benzyna (podrz.), etylina (podrz.), olej napędowy (podrz.), paliwo (podrz.), olej (podrz.), oliwa (podrz.), ukrop (podrz.), war (przestarz.) (podrz.), wrzątek (podrz.), mieszanina jednorodna (podrz.), mieszanka (podrz.), roztwór (podrz.), zawiesina (podrz.), rozcieńczalnik (podrz.), rozczynnik (podrz.), rozpuszczalnik (podrz.), alkohol etylowy (podrz.), etanol (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)PŁYN
to inaczej:

cieczPŁYN USTROJOWY
to inaczej:

płyn ustrojowy, farba (pot.) (podrz.), jucha (pot.) (podrz.), krew (podrz.), posoka (podrz.), wydzielina (podrz.), nasienie (podrz.), sperma (podrz.), sok (podrz.), mleko (podrz.), chłonka (podrz.), limfa (podrz.), ropa (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia PŁYN DO MYCIA NACZYŃ?", jest:

1. PŁYN DO MYCIA NACZYŃ to inaczej płyn do mycia naczyń, detergent (nadrz.), środek czyszczący (nadrz.), środek myjący (nadrz.), środek piorący (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x