Synonimy do wyrażenia PATRZEĆ BEZMYŚLNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PATRZEĆ BEZMYŚLNIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PATRZEĆ BEZMYŚLNIE

PATRZEĆ BEZMYŚLNIE
to inaczej:

gapić się (pot.), wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PATRZEĆ BEZMYŚLNIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia patrzeć bezmyślnie?", jest:

1. Patrzeć bezmyślnie to inaczej gapić się (pot.), wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PATRZEĆ BEZMYŚLNIE

PATRZEĆ BEZMYŚLNIE
gapić się (pot.), wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PATRZEĆ BEZMYŚLNIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x