Synonimy do wyrażenia PEŁNIĆ OBOWIĄZKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PEŁNIĆ OBOWIĄZKI.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PEŁNIĆ OBOWIĄZKI

PEŁNIĆ OBOWIĄZKI
to inaczej:

pełnić funkcję w zastępstwie, zastępowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PEŁNIĆ OBOWIĄZKI.

PEŁNIĆ
to inaczej:

napełniać, wypełniać, zapełniaćPEŁNIĆ
to inaczej:

piastować, sprawować, wykonywaćPEŁNIĆ
to inaczej:

(książk.) piastować, spełniać, sprawować, wykonywać, byćPEŁNIĆ FUNKCJĘ
to inaczej:

odgrywać rolę, być przedstawicielem (podrz.), być reprezentantem (podrz.), reprezentować (podrz.)PEŁNIĆ FUNKCJĘ W ZASTĘPSTWIE
to inaczej:

pełnić obowiązki, zastępowaćPEŁNIĆ WACHTĘ
to inaczej:

być na wachcieSzukaj synonimów do słowa

PEŁNIĆ OBOWIĄZKI inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pełnić obowiązki?", jest:

1. Pełnić obowiązki to inaczej pełnić funkcję w zastępstwie, zastępować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PEŁNIĆ OBOWIĄZKI

PEŁNIĆ OBOWIĄZKI
pełnić funkcję w zastępstwie, zastępować

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PEŁNIĆ OBOWIĄZKI

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PEŁNIĆ OBOWIĄZKI

Quantcast