Synonimy do wyrażenia PIÓRO WIECZNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PIÓRO WIECZNE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PIÓRO WIECZNE

PIÓRO WIECZNE
to inaczej:

pióro wieczne, pióro (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PIÓRO WIECZNE.

PIÓRO
to inaczej:

literatura, pióro (książk.), pisarstwo, twórczość literacka, twórczość pisarska, dramatopisarstwo (podrz.), dramaturgia (podrz.), scenopisarstwo (podrz.), twórczość dramatyczna (podrz.), poezja (podrz.), twórczość poetycka (podrz.), działalność artystyczna (nadrz.), sztuka (nadrz.), twórczość artystyczna (nadrz.)PIÓRO
to inaczej:

pióro, pióro wieczne (podrz.), narzędzie do pisania (nadrz.), pisadło (pot.) (nadrz.), przybór do pisania (nadrz.)PIÓRO
to inaczej:

upierzeniePIÓRO
to inaczej:

stalówkaPIÓRO
to inaczej:

twórczość pisarska, twórczość literacka, pisarstwo, literaturaSzukaj synonimów do słowa

PIÓRO WIECZNE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pióro wieczne?", jest:

1. Pióro wieczne to inaczej pióro wieczne, pióro (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PIÓRO WIECZNE

PIÓRO WIECZNE
pióro wieczne, pióro (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIÓRO WIECZNE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PIÓRO WIECZNE

Quantcast