Synonimy do wyrażenia PIŁA MUZYCZNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PIŁA MUZYCZNA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PIŁA MUZYCZNA

PIŁA MUZYCZNA
to inaczej:

piła muzyczna, idiofon pocierany (specjalist.) (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PIŁA MUZYCZNA.

DRĘTWA PIŁA
to inaczej:

drętwa piła (pot.), nudziarz, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)PIŁA
to inaczej:

piła, krajzega (pot.) (podrz.), piła tarczowa (podrz.), piła ręczna (podrz.), obrabiarka (nadrz.)PIŁA
to inaczej:

brzeszczotPIŁA
to inaczej:

skóra, piłeczka, piłka, futbolówkaPIŁA RĘCZNA
to inaczej:

piła ręczna, laubzega (podrz.), wyrzynarka (podrz.), piła (nadrz.)PIŁA TARCZOWA
to inaczej:

krajzega (pot.), piła (nadrz.)SZKOŁA MUZYCZNA
to inaczej:

konserwatoriumSzukaj synonimów do słowa

PIŁA MUZYCZNA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia piła muzyczna?", jest:

1. Piła muzyczna to inaczej piła muzyczna, idiofon pocierany (specjalist.) (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PIŁA MUZYCZNA

PIŁA MUZYCZNA
piła muzyczna, idiofon pocierany (specjalist.) (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIŁA MUZYCZNA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PIŁA MUZYCZNA

Quantcast