Synonimy do słowa PIERDOŁA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIERDOŁA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIERDOŁA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIERDOŁA
to inaczej:

bagatela, błahostka, drobnostka, faramuszka, fintifluszka (pot.), fraszka, pestka (pot.), pierdoła (wulg.), przelewki (żart.)PIERDOŁA
to inaczej:

ciapa (pot.), dupa wołowa (wulg.), fajtłapa, łach, łachudra, łamaga, niedołęga (pot.), niemota (pot.), oferma, ofiara losu (pot.), pierdoła (wulg.), safanduła, śpiąca królewna (żart.), trąba (pot.), zero (pot.), ciamajda (nadrz.), ciapa (nadrz.), fajtłapa (nadrz.), fujara (pot.) (nadrz.), gamoń (nadrz.), kapcan (wulg.) (nadrz.), lebiega (pot.) (nadrz.), neptek (pot.) (nadrz.), niedojda (nadrz.), niedołęga (nadrz.), niedorajda (nadrz.), niezdara (nadrz.), niezguła (nadrz.), noga (pot.) (nadrz.), oferma (nadrz.), ofiara losu (nadrz.)PIERDOŁA
to inaczej:

betka, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (przestarz.) faramuszka, (przestarz.) fintifluszka, (pot.) głupoty, (pot.) głupstewka, (pot.) głupstwaPIERDOŁA
to inaczej:

łatwizna, pestka, fraszka, bagatela, drobiazg, drobnostka, błahostkaPIERDOŁA
to inaczej:

niemota, ofiara losu, ciapa, śpiąca królewna, słoń w składzie porcelany, oferma, zero, łamaga, trąba, safanduła, łachudra, niedołęga, (pot.) dupa wołowa, fajtłapa, piernik, prykPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PIERDOŁA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pierdoła?", są:

1. Pierdoła to inaczej bagatela, błahostka, drobnostka, faramuszka, fintifluszka (pot.), fraszka, pestka (pot.), pierdoła (wulg.), przelewki (żart.).
2. Pierdoła to inaczej ciapa (pot.), dupa wołowa (wulg.), fajtłapa, łach, łachudra, łamaga, niedołęga (pot.), niemota (pot.), oferma, ofiara losu (pot.), pierdoła (wulg.), safanduła, śpiąca królewna (żart.), trąba (pot.), zero (pot.), ciamajda (nadrz.), ciapa (nadrz.), fajtłapa (nadrz.), fujara (pot.) (nadrz.), gamoń (nadrz.), kapcan (wulg.) (nadrz.), lebiega (pot.) (nadrz.), neptek (pot.) (nadrz.), niedojda (nadrz.), niedołęga (nadrz.), niedorajda (nadrz.), niezdara (nadrz.), niezguła (nadrz.), noga (pot.) (nadrz.), oferma (nadrz.), ofiara losu (nadrz.).
3. Pierdoła to inaczej betka, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (przestarz.) faramuszka, (przestarz.) fintifluszka, (pot.) głupoty, (pot.) głupstewka, (pot.) głupstwa.
4. Pierdoła to inaczej łatwizna, pestka, fraszka, bagatela, drobiazg, drobnostka, błahostka.
5. Pierdoła to inaczej niemota, ofiara losu, ciapa, śpiąca królewna, słoń w składzie porcelany, oferma, zero, łamaga, trąba, safanduła, łachudra, niedołęga, (pot.) dupa wołowa, fajtłapa, piernik, pryk .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PIERDOŁA

PIERDOŁA
bagatela, błahostka, drobnostka, faramuszka, fintifluszka (pot.), fraszka, pestka (pot.), pierdoła (wulg.), przelewki (żart.)
PIERDOŁA
ciapa (pot.), dupa wołowa (wulg.), fajtłapa, łach, łachudra, łamaga, niedołęga (pot.), niemota (pot.), oferma, ofiara losu (pot.), pierdoła (wulg.), safanduła, śpiąca królewna (żart.), trąba (pot.), zero (pot.), ciamajda (nadrz.), ciapa (nadrz.), fajtłapa (nadrz.), fujara (pot.) (nadrz.), gamoń (nadrz.), kapcan (wulg.) (nadrz.), lebiega (pot.) (nadrz.), neptek (pot.) (nadrz.), niedojda (nadrz.), niedołęga (nadrz.), niedorajda (nadrz.), niezdara (nadrz.), niezguła (nadrz.), noga (pot.) (nadrz.), oferma (nadrz.), ofiara losu (nadrz.)
PIERDOŁA
betka, (pot.) bzdety, (pot.) bzdury, (pot.) dyrdymałki, (pot.) dyrdymały, (przestarz.) faramuszka, (przestarz.) fintifluszka, (pot.) głupoty, (pot.) głupstewka, (pot.) głupstwa
PIERDOŁA
łatwizna, pestka, fraszka, bagatela, drobiazg, drobnostka, błahostka
PIERDOŁA
niemota, ofiara losu, ciapa, śpiąca królewna, słoń w składzie porcelany, oferma, zero, łamaga, trąba, safanduła, łachudra, niedołęga, (pot.) dupa wołowa, fajtłapa, piernik, pryk

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIERDOŁA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIERDOŁA

Quantcast