Synonimy do słowa POCZĄTEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POCZĄTEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POCZĄTEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POCZĄTEK
to inaczej:

arche (specjalist.), pierwsza zasadaPOCZĄTEK
to inaczej:

genealogia, geneza, pierwocina (książk.), zalążek, zarzewie, źródło, brzask (podrz.), narodziny (podrz.), świt (podrz.), zaczątek (podrz.), zaranie (podrz.), korzenie (podrz.), pochodzenie (podrz.), rodowód (podrz.), ród (przestarz.) (podrz.), urodzenie (przestarz.) (podrz.), etymologia (podrz.), pochodzenie wyrazu (podrz.), źródłosłów (przestarz.) (podrz.), zaczyn (podrz.)POCZĄTEK
to inaczej:

rozpoczęciePOCZĄTEK
to inaczej:

startPOCZĄTEK
to inaczej:

(specjalist.) arche, inauguracja, przyczynek, rozpoczęcie, start, zalążek, zarzewie, zaranie, zaczątek, zapowiedź, przedświt, przedsmak, wstęp, prolog, przygrywka, preludiumPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POCZĄTEK.

BRAĆ POCZĄTEK
to inaczej:

dawać początek, pochodzićDAĆ POCZĄTEK
to inaczej:

pochodzić, zapoczątkowaćDAWAĆ POCZĄTEK
to inaczej:

brać początek, pochodzićDAWAĆ POCZĄTEK
to inaczej:

mieć swój początek, pochodzić, rekrutować się, wywodzić sięMIEĆ POCZĄTEK
to inaczej:

rozpoczynać się, zaczynać sięMIEĆ SWÓJ POCZĄTEK
to inaczej:

dawać początek, pochodzić, rekrutować się, wywodzić sięNA POCZĄTEK
to inaczej:

przede wszystkim, z początkiemNA POCZĄTEK
to inaczej:

przede wszystkim, jako pierwszy, na pierwszy ogień, na początku, najpierw, początkowo, (pot.) na wejściuSzukaj synonimów do słowa

POCZĄTEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa początek?", są:

1. Początek to inaczej arche (specjalist.), pierwsza zasada.
2. Początek to inaczej genealogia, geneza, pierwocina (książk.), zalążek, zarzewie, źródło, brzask (podrz.), narodziny (podrz.), świt (podrz.), zaczątek (podrz.), zaranie (podrz.), korzenie (podrz.), pochodzenie (podrz.), rodowód (podrz.), ród (przestarz.) (podrz.), urodzenie (przestarz.) (podrz.), etymologia (podrz.), pochodzenie wyrazu (podrz.), źródłosłów (przestarz.) (podrz.), zaczyn (podrz.).
3. Początek to inaczej rozpoczęcie.
4. Początek to inaczej start.
5. Początek to inaczej (specjalist.) arche, inauguracja, przyczynek, rozpoczęcie, start, zalążek, zarzewie, zaranie, zaczątek, zapowiedź, przedświt, przedsmak, wstęp, prolog, przygrywka, preludium .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa POCZĄTEK

POCZĄTEK
arche (specjalist.), pierwsza zasada
POCZĄTEK
genealogia, geneza, pierwocina (książk.), zalążek, zarzewie, źródło, brzask (podrz.), narodziny (podrz.), świt (podrz.), zaczątek (podrz.), zaranie (podrz.), korzenie (podrz.), pochodzenie (podrz.), rodowód (podrz.), ród (przestarz.) (podrz.), urodzenie (przestarz.) (podrz.), etymologia (podrz.), pochodzenie wyrazu (podrz.), źródłosłów (przestarz.) (podrz.), zaczyn (podrz.)
POCZĄTEK
rozpoczęcie
POCZĄTEK
start
POCZĄTEK
(specjalist.) arche, inauguracja, przyczynek, rozpoczęcie, start, zalążek, zarzewie, zaranie, zaczątek, zapowiedź, przedświt, przedsmak, wstęp, prolog, przygrywka, preludium

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POCZĄTEK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POCZĄTEK

Quantcast