Synonimy do słowa PODEJŚCIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PODEJŚCIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PODEJŚCIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PODEJŚCIE
to inaczej:

badania, metoda, modus, postępowanie, procedura, sposób, strategia, trybPODEJŚCIE
to inaczej:

droga, fortel (przestarz.), rozwiązanie, sposób, wybieg, wyjściePODEJŚCIE
to inaczej:

nastawienie, postawa, postępowanie, stanowisko, stosunek, zachowanie się, konformizm (podrz.), łatwizna (podrz.), wygodnictwo (podrz.)PODEJŚCIE
to inaczej:

ujęciePODEJŚCIE
to inaczej:

dojazd, dojście, droga, dostępPODEJŚCIE
to inaczej:

nastawienie, postawa, stanowisko, stosunek, ujęcie, usposobienie, ustosunkowanie się, zachowanie sięPODEJŚCIE
to inaczej:

próba, staranie, razPODEJŚCIE
to inaczej:

zdrada, oszustwo, podstępPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PODEJŚCIE.

LUDZKIE PODEJŚCIE
to inaczej:

człowieczeństwo, humanitarność, humanitaryzm, hojność (nadrz.), szczodrobliwość (nadrz.), szczodrość (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PODEJŚCIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa podejście?", są:

1. Podejście to inaczej badania, metoda, modus, postępowanie, procedura, sposób, strategia, tryb.
2. Podejście to inaczej droga, fortel (przestarz.), rozwiązanie, sposób, wybieg, wyjście.
3. Podejście to inaczej nastawienie, postawa, postępowanie, stanowisko, stosunek, zachowanie się, konformizm (podrz.), łatwizna (podrz.), wygodnictwo (podrz.).
4. Podejście to inaczej ujęcie.
5. Podejście to inaczej dojazd, dojście, droga, dostęp.
6. Podejście to inaczej nastawienie, postawa, stanowisko, stosunek, ujęcie, usposobienie, ustosunkowanie się, zachowanie się.
7. Podejście to inaczej próba, staranie, raz.
8. Podejście to inaczej zdrada, oszustwo, podstęp.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa PODEJŚCIE

PODEJŚCIE
badania, metoda, modus, postępowanie, procedura, sposób, strategia, tryb
PODEJŚCIE
droga, fortel (przestarz.), rozwiązanie, sposób, wybieg, wyjście
PODEJŚCIE
nastawienie, postawa, postępowanie, stanowisko, stosunek, zachowanie się, konformizm (podrz.), łatwizna (podrz.), wygodnictwo (podrz.)
PODEJŚCIE
ujęcie
PODEJŚCIE
dojazd, dojście, droga, dostęp
PODEJŚCIE
nastawienie, postawa, stanowisko, stosunek, ujęcie, usposobienie, ustosunkowanie się, zachowanie się
PODEJŚCIE
próba, staranie, raz
PODEJŚCIE
zdrada, oszustwo, podstęp

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODEJŚCIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PODEJŚCIE

Quantcast