Synonimy do wyrażenia PODTRZYMYWAĆ SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PODTRZYMYWAĆ SIĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PODTRZYMYWAĆ SIĘ

PODTRZYMYWAĆ SIĘ
to inaczej:

opierać się, podpierać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PODTRZYMYWAĆ SIĘ.

PODTRZYMYWAĆ
to inaczej:

bronić, podpieraćPODTRZYMYWAĆ
to inaczej:

dodawać otuchy, popierać, utrzymywać, wspieraćPODTRZYMYWAĆ
to inaczej:

opierać, podpierać, wspieraćPODTRZYMYWAĆ
to inaczej:

podporządkowywać się, przechowywać, przestrzegać, trzymaćPODTRZYMYWAĆ
to inaczej:

twierdzić, utrzymywaćPODTRZYMYWAĆ
to inaczej:

podpierać, wspieraćSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PODTRZYMYWAĆ SIĘ.

POKOJOWY, PROCESOWAĆ SIĘ, CACKAĆ SIĘ, POSPOLICIEĆ, WŚCIBSKI, ZAPALENIE, WEPCHNĄĆ SIĘ, SZAMOTANINA, DOPYTYWAĆ, PRZYKRY, ANTYNOMICZNY, STĄPAĆ PO KRUCHYM LODZIE, ROZCIEŃCZYĆ, PODOBNO, PRZYSTĄPIĆ, MIEĆ CYKORA, WPATRYWAĆ SIĘ, ZASUWAĆ, POLOT, NIE POWIEŚĆ SIĘ, OKAZAĆ SIĘ, ZWYRODNIEĆ, ZBROIĆ SIĘ, BUJNIE KRZEWIĄCY SIĘ, DOSTRZEGAĆ, CZEŚĆ!, ZASIĘGAĆ, WSCHÓD, GNUŚNOŚĆ, PRZECHWAŁKA, SKOMLEĆ, ROZRZEDZIĆ, ZAGRAŻAĆ, ZROBIĆ KWAŚNĄ MINĘ, UNOSIĆ SIĘ, WCIĄGAĆ SIĘ RĘKAMI, USTĘPOWAĆ, JATKA, CHWIEJNY, NAKŁADAĆ CHARAKTERYZACJĘ, PROWADZIĆ INDAGACJĘ, NIEPODOBNA, BŁĄDZIĆ, EMIGRACJA, WYLĄDOWAĆ, RZYGAĆ, SCHODZIĆ SIĘ, WIĆ, ZMATERIALIZOWAĆ SIĘ, WCINAĆ SIĘ, ZNANY, PRZYCHYLNY, WYDAĆ SIĘ ZA MĄŻ, PRZEPROSIĆ, WSUWAĆ, NIEPOHAMOWANY, INDAGOWAĆ, REALIZOWAĆ, WYTRĄBIĆ, SEKS GRUPOWY, AKURAT, ZRYWAĆ, ZAOGNIAĆ SIĘ, MÓWIĆ NIEPRAWDĘ, SKOSZTOWAĆ, DOMYŚLAĆ SIĘ, KUSIĆ, KONFRONTOWAĆ, UMKNĄĆ, ZASNUĆ SIĘ, UNOSIĆ SIĘ NA WODZIE, ZERKAĆ, ODBYWAJĄCY SIĘ POD DACHEM, WEJŚĆ NA COŚ, WAŻYĆ, WYMAGAĆ, ROZPIERAĆ, WBIJAĆ SIĘ, ZABRAĆ SIĘ, DOMYŚLIĆ SIĘ, ADAPTOWAĆ SIĘ, SPRAWIĆ SOBIE, WART UWAGI, PRZYNOSZĄCY ZYSK, WZDYCHAĆ, PIĄTKA, ZADYSZKA, DYRDAĆ, BUTA, FLUKTUOWAĆ, PRZYCZYNIAJĄCY SIĘ, DAĆ DUPY, RÓŻNIĆ, WZROST, CZAIĆ SIĘ, NADAWAĆ SIĘ, FUZJA, UZGODNIĆ, CENIĆ SOBIE, NIEPRZYJAZNY, STRACIĆ NA WADZE, PŁAKAĆ JAK BÓBR, ZAOGNIĆ SIĘ, POPLUSKAĆ SIĘ, ZAGOŚCIĆ, EKSCYTOWAĆ SIĘ, KONFORMISTYCZNY, ZDUMIEWAĆ SIĘ, ZACHRZANIAĆ, MARTWIĆ SIĘ, STANĄĆ PO STRONIE, ZALEŹĆ ZA SKÓRĘ, CZOŁGAĆ SIĘ U STÓP, DAWAĆ KOSZA, ZAKLINAĆ SIĘ, INGERENCJA, KARMIĆ SIĘ, PÓJŚĆ W NIEPAMIĘĆ, ZNAK RÓWNOŚCI, KWAŚNIEĆ, JEŚĆ Z APETYTEM, KIWAĆ SIĘ, SPALIĆ NA PANEWCE, WPLĄTYWAĆ SIĘ, ROZLICZYĆ SIĘ, NACIERAĆ, PRZEMKNĄĆ, ZAWALAĆ BŁOTEM, NARAŻAĆ SIĘ, OSIĄGALNY, OBRADOWAĆ, OPŁACAJĄCY SIĘ, RÓWNOUPRAWNIENIE, SKROIĆ SIĘ, NALEGAĆ, PRZECIEKAĆ, POSUWAĆ SIĘ, TUPAĆ, NIECHLUJSTWO, WKROCZYĆ, POPRZYSIĘGAĆ, POMYŚLEĆ, PRZECZENIE, DO PRZEWIDZENIA, NIEOBECNY, LEWITOWAĆ, ROZSZCZEBIOTAĆ SIĘ, PRZEŚCIGNĄĆ, WSPÓŁDZIAŁAĆ, OPISYWALNY, KONTAKT, PIERDOLIĆ, DOMKNĄĆ, DEPTAĆ PO ODCISKACH, ODBIEGAĆ, WYŁANIAĆ SIĘ, NABRAĆ ŻYCIA, DRZEĆ MORDĘ, POMYŚLNY, ROŚCIĆ PRETENSJĘ, OBCAŁOWYWAĆ, FALOWAĆ, KAPITULOWAĆ, WYWRZASKIWAĆ, PRZENIEŚĆ SIĘ NA ŁONO ABRAHAMA, KIEROWAĆ SIĘ DO, BADAĆ WZROKIEM, STOSUNEK, ODPĘDZAĆ OD SIEBIE, ZAWIŚĆ, KWILIĆ, USTĄPIENIE, NIEPOPRAWNOŚĆ, ZORIENTOWAĆ SIĘ, ROZUMIEĆ, OBEJRZEĆ, ZAPAMIĘTAĆ, MIZIAĆ SIĘ, NIE PORUSZAJĄC SIĘ, PRZEWIDYWALNY, OCIEKAĆ, ZAIWANIAĆ, MĄDRZYĆ SIĘ, ZAROBIĆ, DUSIĆ SIĘ, POMYŁKA, UŻYTECZNY, ZAKONTRAKTOWAĆ, NATRZEĆ, IMIGROWAĆ, JEŚĆ, PRZEPYTAĆ, ROZTOCZYĆ SIĘ, SPACEROWAĆ, DYBAĆ, NIE ŚMIEĆ, OŻYWIĆ SIĘ, ODWOŁAĆ SIĘ, PRZYSTOSOWUJĄCY SIĘ, CIEKNĄĆ, KONFEROWAĆ, WYIZOLOWAĆ SIĘ, MARUDZIĆ, SONDOWAĆ, DOJMUJĄCY, BYĆ NA NIE, LICZYĆ, ODDALIĆ SIĘ, BEZSPRZECZNIE, PROWADZIĆ KORESPONDENCJĘ, PRZENIKNĄĆ, POZOSTAĆ, ZATROSKAĆ SIĘ, NAUMIEĆ SIĘ, WNIKNĄĆ, ZWIERZAĆ SIĘ, WZDRYGNĄĆ SIĘ, SADYZM, BYĆ SPOKOJNYM, OBEJMOWAĆ, SKORZYSTAĆ, KABOTYŃSTWO, DAĆ SOBIE RADĘ, WSZCZYNAĆ ROZRUCHY, ZACHOWANIE SIĘ, ODWDZIĘCZAĆ SIĘ, TROPIĆ SIĘ, DROCZYĆ SIĘ, OSŁABNĄĆ, ŚCIEMNIAĆ SIĘ, REEMIGRACJA, WYPADAĆ, OCIEKAĆ POTEM, SROGI, WYMIERAĆ, AKCEPTOWAĆ, ZNAJDUJĄCY SIĘ, WALKOWER, DOKONAĆ, EKSPANSYWNY, WAŁĘSAĆ SIĘ, ZAŻYWAĆ KĄPIELI SŁONECZNEJ, PASTWIĆ SIĘ, CHWYCIĆ, WYŁGIWAĆ SIĘ, WZBRANIAJĄCY SIĘ, PRZYPATRYWAĆ SIĘ, NA ODPIEPRZ, KORZYSTNY, CZUĆ ODRAZĘ, DRZEĆ SIĘ, OBŁAZIĆ, LAĆ, GUBIĆ SIĘ, ODRĘBNY, UGINAĆ SIĘ, PROTEGOWAĆ, PRZYJĄĆ SIĘ, KAŻDORAZOWY, DZIKI, ZWRACAĆ, MATERIALIZOWAĆ, LUSTROWAĆ, ZDAĆ SPRAWOZDANIE, OPIERAĆ, BRYKAĆ, PRZYBLIŻAĆ SIĘ, MIEĆ NA MYŚLI, MIŁOWAĆ, POPATRZEĆ, PRZESŁYSZEĆ SIĘ, BOCZYĆ SIĘ, FIKAĆ KOZIOŁKI, ROZPYCHANIE SIĘ, REDUKOWAĆ SIĘ, ODBIĆ SIĘ SZEROKIM ECHEM, DEGUSTOWAĆ, PRZEJADAĆ SIĘ, WYMKNĄĆ SIĘ, WYSTROIĆ SIĘ, ROBIĆ Z SIEBIE DURNIA, WŁAZIĆ DO DUPY, WZGARDA, MACZAĆ PALCE, PRZESZKADZAĆ, ZABUJAĆ SIĘ, NAPŁYWAĆ, KANDYDOWAĆ, BĘDĄCY W RUCHU, DODAĆ GAZU, NAPOMKNIĘCIE, DAWAĆ DUPY, UWIELBIAĆ, UWOLNIĆ SIĘ, SZLOCHAĆ, BIADOLIĆ, ZNAMIENNY, ZAJĄĆ MIEJSCE, ODSKOCZYĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.532 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "PODTRZYMYWAĆ SIĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

PODTRZYMYWAĆ SIĘ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia podtrzymywać się?", jest:

1. Podtrzymywać się to inaczej opierać się, podpierać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PODTRZYMYWAĆ SIĘ

PODTRZYMYWAĆ SIĘ
opierać się, podpierać się

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODTRZYMYWAĆ SIĘ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PODTRZYMYWAĆ SIĘ

Quantcast