Synonimy do wyrażenia POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO

POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO
to inaczej:

zawalać błotemPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO.

BŁOTO
to inaczej:

błotoBŁOTO
to inaczej:

bachorze, bagnisko, bagno, grzęzawisko, moczar, mokradło, trzęsawiskoBŁOTO
to inaczej:

ił, muł, szlamBŁOTO
to inaczej:

mokradło, trzęsawisko, nanos, muł, bagnisko, moczary, szlam, grzęzawisko, bagnoPOGRĄŻYĆ
to inaczej:

obciążyć, obwinić, oskarżyćPOGRĄŻYĆ
to inaczej:

utopić, zagłębić, zanurzyćPOGRĄŻYĆ
to inaczej:

zanurzyć, utopić, zatopić, posłać na dno, nasycić, przepoić, skąpać, pozalewać, zalaćPOGRĄŻYĆ
to inaczej:

obciążyć, obarczyć winą, oskarżyć, obwinić, uwikłać, wciągnąć, (pot.) wkopać, wmanewrować, wmieszać, (pot.) wpakować, wpędzić, wplątać, (pot.) wrobić, (pot.) urządzić, (pot.) władować, załatwićPOGRĄŻYĆ SIĘ
to inaczej:

dać się ponieść, oddać się, poddać się, popaść, wydać się na pastwę, zapomnieć się, zatracić sięPOGRĄŻYĆ SIĘ
to inaczej:

dulczeć, dulczyć, popaść, ślęczeć, zagłębić sięPOGRĄŻYĆ SIĘ
to inaczej:

ugrzęznąć, utkwićPOGRĄŻYĆ SIĘ
to inaczej:

zaangażować się, utknąć, zanurzyć się, zapomnieć się, zatopić się, zagłębić się, (pot.) odpłynąć, poświęcić się, wciągnąć się, zająć się, zapaść, wyłączyć się, zatracić się, oddać sięPOGRĄŻYĆ SIĘ
to inaczej:

przejąć się, ulec, poddać się, wpaść, przeżyćWYRZUCAĆ W BŁOTO
to inaczej:

marnotrawićSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO.

ROZGAŁĘZIAĆ SIĘ, ZANIEDBYWAĆ SIĘ, NABIEDZIĆ SIĘ, NIECHLUJSTWO, WZDRYGNĄĆ SIĘ, ZAANGAŻOWAĆ SIĘ, MIEĆ SIĘ NA BACZNOŚCI, NIEPOJĘTY, DRŻĄCY, UGRZĘZNĄĆ, DOSTOSOWANY, PRZEŚLADOWANIE, ZGRZAĆ SIĘ, POZOSTAĆ, ROZŚWIERGOTAĆ SIĘ, ŹLE SIĘ ZACHOWYWAĆ, REJTEROWAĆ, ROSNĄĆ, POZBYCIE SIĘ, PAŁASZOWAĆ, ZMNIEJSZYĆ, ZWRACAĆ, NASTĄPIĆ, HEJKA, PRZYPAŚĆ DO GUSTU, ROZSYPYWAĆ SIĘ, PRZYKRY, PRZEPLATAJĄCY SIĘ, PRZEMYCIĆ SIĘ, TRUDNIĆ SIĘ, CZERSTWIEĆ, OSIĄGAĆ, NABIERAĆ PRĘDKOŚCI, ZAMACHNĄĆ SIĘ, ZAŁAPAĆ, WYMYKAĆ SIĘ, ROZWALIĆ SIĘ, WPIENIAĆ SIĘ, ODZIAĆ SIĘ, PRZYTACZAĆ, PRZYDARZYĆ SIĘ, POBRZMIEWAĆ, ZWIERZYĆ SIĘ, PRZYPUSZCZAĆ, WYDRĄŻYĆ, ŚMIAĆ SIĘ, DOBIEGAĆ, ZWRÓCIĆ SIĘ, ODCHYLENIE, ODCZUWAĆ WSTYD, ADRESOWAĆ, NAKŁADAĆ CHARAKTERYZACJĘ, CIEKNĄĆ, WPRAWIĆ SIĘ, OZNACZAĆ, BUSZOWAĆ, ODURZAJĄCY, WYCZYTAĆ, NAPATOCZYĆ SIĘ, MAZGAIĆ SIĘ, DOCHOWAĆ SIĘ, UBIERAĆ SIĘ, ZDOBYĆ SIĘ, WYPRUĆ SOBIE ŻYŁY, UCHLEWAĆ SIĘ, NAWIĄZAĆ, STAWIAĆ SIEBIE, PRZYJĄĆ OBYWATELSTWO, ZERWAĆ, STWIERDZAĆ, PRZEKRAŚĆ SIĘ, WKŁUĆ SIĘ, AFIRMOWAĆ, WTRĄCONY, CHRONICZNY, PĘCZNIEĆ, SMĘCIĆ, PŁAWIĆ SIĘ, CZUĆ MIĘTĘ, UCHOWAĆ SIĘ, PRZYCICHNĄĆ, DOMYKAĆ, WPASOWAĆ SIĘ, NIESKOŃCZONY, UKŁADNOŚĆ, NADAWAĆ SIĘ, ROZCIEŃCZYĆ, STOSOWNY, MARKIERANCTWO, ZAPRZYSIĄC, UDZIELAJĄCY SIĘ, OPÓŹNIAĆ, BRZMIĄCY, ZADEKOWAĆ SIĘ, ZMAGAĆ SIĘ, POWIERZAĆ, WYSKOCZYĆ, PODEJRZEWAĆ, OPTOWAĆ, MIEĆ NADZIEJĘ, ZAŁATWIĆ, CZOCHRAĆ BOBRA, WYGRAMOLIĆ SIĘ, PRZENIKANIE, PRZELICZENIE SIĘ, TŁOCZYĆ SIĘ, SZKLIĆ SIĘ, ABDYKOWAĆ, NACHODZIĆ, WYŚMIEWAĆ SIĘ, POŁĄCZENIE SIĘ, ROBIĆ Z SIEBIE DURNIA, EKSCYTOWAĆ SIĘ, WĘSZYĆ, TŁUMIĆ, POCZUĆ ZNUŻENIE, PRZYODZIEWANIE SIĘ, WYTŁUMACZYĆ SIĘ, IŚĆ SPAĆ, ZACHLAĆ, PODLIZYWAĆ SIĘ, KUMULACJA, BROIĆ, ZAŁAMYWAĆ, WYRAZISTY, ONANIZOWAĆ SIĘ, SPRAWOWAĆ SIĘ, ZAPADAĆ, WIELOKROTNY, PRZEŻERAĆ SIĘ, ANTYNOMICZNY, PRZEHOLOWAĆ, NAROSNĄĆ, GRYŹĆ ZIEMIĘ, KŁAŚĆ SIĘ, WYDOBYWAĆ SIĘ STRUMIENIEM, PRZESŁAĆ, PRUĆ, SPAŚĆ, SPISKOWAĆ, ZAWIERZYĆ, WYDOBYWAĆ SIĘ, ODSKOCZYĆ, ODGRYŹĆ SIĘ, NAPINAĆ, POKOCHAĆ, BIĆ POKŁONY, ZAPŁADNIAĆ, ZLĄC SIĘ, ZAWRZEĆ, ZRZEC SIĘ, PRÓŻNOWAĆ, UNOSZENIE SIĘ, UTYĆ, OPUŚCIĆ SIĘ, WYPIERAĆ SIĘ, POSŁUGIWAĆ SIĘ, PRYSNĄĆ, ODNIEŚĆ SIĘ, WYRÓWNAĆ, STAWIAĆ OPÓR, PRZYGOTOWAĆ SIĘ, NAPŁYWAĆ, ODNOŚNY, DOPOMINAĆ SIĘ, UZEWNĘTRZNIAĆ SIĘ, ZAAKLIMATYZOWAĆ SIĘ, KORZYĆ SIĘ, NIEOKIEŁZNANY, PRZEMIESZCZANIE SIĘ, DYNDAĆ, BYĆ NIEGRZECZNYM, DOWIADYWAĆ SIĘ, DOKUCZAĆ, STOSOWAĆ SIĘ, NIECHĘTNY, CERTOWAĆ SIĘ, CIERPIEĆ, SPROWADZAĆ SIĘ, ZAWRZEĆ UMOWĘ, NIEDOSKONAŁOŚĆ, ZADAWAĆ SIĘ, BYĆ PRZERAŻONYM, WYRAZIĆ SIĘ, PRZYSIĄŚĆ, STANĄĆ, STROIĆ SIĘ W PIÓRKA, KWAŚNIEĆ, MIELIĆ JĘZOREM, PRZEŚLADUJĄCY, ZADAWAĆ BÓL, PŁYNĄĆ Z PRĄDEM, RZEKOMO, PRZEMIENIAĆ SIĘ, KILKAKROTNY, ZAPATRZYĆ SIĘ, POZNAWAĆ, ROZBIEC SIĘ, ZACZAIĆ SIĘ, TOCZĄCY SIĘ, ROZKOSZOWAĆ SIĘ, GRZMOCIĆ, DOŁĄCZAĆ, PRZEŻYWAĆ, UWAŻAĆ, WSKAZANE JEST, SPRAWDZAĆ, CHYBOTAĆ SIĘ, ZAGLĄDAĆ Z CIEKAWOŚCIĄ, ZAWZIĄĆ SIĘ, ROZPUSZCZONY, NASTAWIENIE, ODRYWAĆ SIĘ OD ZIEMI, POPISYWANIE SIĘ, WYBITNY, DAJĄCY SIĘ PRZYSTOSOWAĆ, DIAGNOZOWANIE, BRATAĆ SIĘ, PRZECHWALAĆ SIĘ, SKOK W WODĘ, FRASOWAĆ SIĘ, DOJMUJĄCY, MYDLIĆ SIĘ, ODDAWAĆ POKŁON, MIENIĆ SIĘ, WYKONYWAĆ, DAĆ SOBIE SPOKÓJ, DORÓWNYWAĆ, MAZAĆ SIĘ, ZAPADAĆ SIĘ, CIĄGŁY, SMAŻYĆ SIĘ NA SŁOŃCU, OBJAWIAĆ SIĘ, TUCZYĆ, ZLEKCEWAŻYĆ, DOGLĄDAĆ, ASOCJOWAĆ, POPEŁNIAĆ, DOTRZYMAĆ POLA, NIE DO POMYŚLENIA, PEŁGAĆ, GODZIĆ SIĘ, WIZYTACJA, SPALIĆ SIĘ, ROZWIJAĆ SIĘ, ODETCHNĄĆ, PRZYSTĄPIĆ, PĘKANIE, WYDARZAĆ SIĘ, FRYGAĆ, CIĄGNĄĆ, ROZKMINIAĆ, PRZYJĄĆ PODDAŃSTWO, WTRĄCAĆ SIĘ, ZBRZYDNĄĆ, DYSKUTOWAĆ, BYWAĆ, POWŚCIĄGAĆ, ZAGADYWAĆ, LECIEĆ, ZAŁOŻYĆ RODZINĘ, MYKAĆ, ZAMACHNIĘCIE SIĘ, POMYŁKA, WYRYWAĆ, WYJAŚNIAĆ SIĘ, ŚMIAĆ SIĘ SZYDERCZO, OBCOWAĆ, SWAWOLIĆ, EMIGRACJA, LICZĄCY SIĘ Z FAKTAMI, ROZEBRAĆ SIĘ, LOTNY, POCHLEBIAĆ, SCHLEBIAĆ, ZATRACIĆ, CECHOWAĆ SIĘ, PRZYSŁUGIWAĆ, POSUWAĆ, ROZZUCHWALIĆ SIĘ, WIĆ GNIAZDO, ODERWAĆ SIĘ, CHYBA, BABRAĆ SIĘ, STUKAĆ, ŁOIĆ GOŁDĘ, KĄPAĆ, WYIZOLOWAĆ SIĘ, ZAJĄĆ STANOWISKO, DRAŻNIĆ SIĘ, SPEŁNIĆ, PROWADZIĆ SIĘ, NIE UDAĆ SIĘ, PRZYSIĄŚĆ SIĘ, SKOSZTOWAĆ, WYWIĄZAĆ SIĘ, ŚPIESZYĆ, SŁUCHAĆ, NAUCZYĆ SIĘ, WYCHYLIĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.554 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pogrążyć się w błoto?", jest:

1. Pogrążyć się w błoto to inaczej zawalać błotem.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO

POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO
zawalać błotem

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO

Quantcast