Synonimy do wyrażenia POKRYTY SADZĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POKRYTY SADZĄ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POKRYTY SADZĄ

POKRYTY SADZĄ
to inaczej:

odymiony, ogorzały (przestarz.), okopcony, opalony, osmalony, poopalany, sczerniały od ogniaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POKRYTY SADZĄ.

POKRYTY
to inaczej:

kryty, osłonięty, przykryty, zakrytyPOKRYTY
to inaczej:

spłacony, uregulowany, zapłaconyPOKRYTY LODEM
to inaczej:

lodowaty, lodowy, zamarznięty, zmrożonyPOKRYTY MASŁEM
to inaczej:

maślanyPOKRYTY WEŁNĄ
to inaczej:

wełnistySzukaj synonimów do słowa

POKRYTY SADZĄ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pokryty sadzą?", jest:

1. Pokryty sadzą to inaczej odymiony, ogorzały (przestarz.), okopcony, opalony, osmalony, poopalany, sczerniały od ognia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POKRYTY SADZĄ

POKRYTY SADZĄ
odymiony, ogorzały (przestarz.), okopcony, opalony, osmalony, poopalany, sczerniały od ognia

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POKRYTY SADZĄ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POKRYTY SADZĄ

Quantcast