Synonimy do wyrażenia PONOWNIE USTANOWIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PONOWNIE USTANOWIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PONOWNIE USTANOWIĆ

PONOWNIE USTANOWIĆ
to inaczej:

przywracaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PONOWNIE USTANOWIĆ.

PONOWNIE
to inaczej:

apiać (żart.), drugi raz, jeszcze raz, kolejny raz, na nowo, od nowa, po raz drugi, po raz kolejny, powtórnie, raz jeszcze, znowu, znowuż, znówPONOWNIE
to inaczej:

na nowo, po raz kolejny, kolejny raz, raz jeszcze, powtórnie, po raz drugiPONOWNIE NASTAWIĆ
to inaczej:

wyzerowaćPONOWNIE ROZDZIELIĆ
to inaczej:

przydzielićPONOWNIE URUCHOMIĆ
to inaczej:

wznowićPONOWNIE WYBIERAĆ
to inaczej:

dokonywać reelekcjiUSTANOWIĆ
to inaczej:

konstytuować, mianować, powołać do życia, stanowić, tworzyć, ustanawiać, wyznaczaćUSTANOWIĆ
to inaczej:

uczynićUSTANOWIĆ
to inaczej:

założyćUSTANOWIĆ
to inaczej:

powołać do życia, założyć, ukonstytuować, stworzyć, wprowadzić, otworzyć, uformować, spowodować, zarządzić, postanowić, narzucić, ufundowaćUSTANOWIĆ
to inaczej:

mianować, uczynić, powołaćUSTANOWIĆ
to inaczej:

pobić, wyznaczyćZAŁADOWAĆ PONOWNIE
to inaczej:

przeładowaćSzukaj synonimów do słowa

PONOWNIE USTANOWIĆ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia ponownie ustanowić?", jest:

1. Ponownie ustanowić to inaczej przywracać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PONOWNIE USTANOWIĆ

PONOWNIE USTANOWIĆ
przywracać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PONOWNIE USTANOWIĆ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PONOWNIE USTANOWIĆ

Quantcast