Synonimy do wyrażenia POPEŁNIĆ NADUŻYCIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POPEŁNIĆ NADUŻYCIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POPEŁNIĆ NADUŻYCIE

POPEŁNIĆ NADUŻYCIE
to inaczej:

sprzeniewierzyć, wziąć łapówkęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POPEŁNIĆ NADUŻYCIE.

NADUŻYCIE
to inaczej:

bezprawie, bezprawne postępowanie, nieprawne postępowanieNADUŻYCIE
to inaczej:

nadużycie, defraudacja (podrz.), malwersacja (podrz.), sprzeniewierzenie (podrz.), kolesiostwo (pot.) (podrz.), koteryjność (podrz.), kumoterstwo (podrz.), symonia (podrz.), świętokupstwo (podrz.), czyn zabroniony (nadrz.), naruszenie przepisów (nadrz.), obraza (nadrz.), pogwałcenie (nadrz.), przekroczenie (nadrz.), przestępstwo (nadrz.), przewinienie (nadrz.), uchybienie (nadrz.), wykroczenie (nadrz.), występek (nadrz.)NADUŻYCIE
to inaczej:

przekrętNADUŻYCIE
to inaczej:

manipulacja, (pot.) przekrętPOPEŁNIĆ
to inaczej:

dopuścić się, wyrządzićPOPEŁNIĆ GRZECH
to inaczej:

zgrzeszyćPOPEŁNIĆ POMYŁKĘ
to inaczej:

omylić się, pomylić sięPOPEŁNIĆ WYKROCZENIE
to inaczej:

przewinić, zawinićSzukaj synonimów do słowa

POPEŁNIĆ NADUŻYCIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia popełnić nadużycie?", jest:

1. Popełnić nadużycie to inaczej sprzeniewierzyć, wziąć łapówkę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POPEŁNIĆ NADUŻYCIE

POPEŁNIĆ NADUŻYCIE
sprzeniewierzyć, wziąć łapówkę

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POPEŁNIĆ NADUŻYCIE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POPEŁNIĆ NADUŻYCIE

Quantcast