Synonimy do wyrażenia POPEŁNIAĆ SABOTAŻ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POPEŁNIAĆ SABOTAŻ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POPEŁNIAĆ SABOTAŻ

POPEŁNIAĆ SABOTAŻ
to inaczej:

pozorować, sabotowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POPEŁNIAĆ SABOTAŻ.

POPEŁNIAĆ
to inaczej:

dopuszczać się, wyrządzaćSABOTAŻ
to inaczej:

dywersja, działalność wywrotowa, krecia robotaSzukaj synonimów do słowa

POPEŁNIAĆ SABOTAŻ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia popełniać sabotaż?", jest:

1. Popełniać sabotaż to inaczej pozorować, sabotować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POPEŁNIAĆ SABOTAŻ

POPEŁNIAĆ SABOTAŻ
pozorować, sabotować

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POPEŁNIAĆ SABOTAŻ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POPEŁNIAĆ SABOTAŻ

Quantcast