Synonimy do słowa POSIŁEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POSIŁEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POSIŁEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POSIŁEK
to inaczej:

danie, potrawa, strawa (przestarz.), przekąska (podrz.), zakąska (podrz.), pierwsze (pot.) (podrz.), pierwsze danie (podrz.), zupa (podrz.), drugie danie (podrz.), artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.)POSIŁEK
to inaczej:

dary nieba (książk.), jadło (przestarz.), jedzenie, pokarm, pożywienie, strawa (przestarz.), śruta (żart.), żarcie (pot.), żywność, aromat (podrz.), przyprawa (podrz.), naleśnik (podrz.), placek (podrz.), racuch (podrz.), racuszek (podrz.), słodkości (podrz.), słodycze (podrz.), artykuły spożywcze (podrz.), produkty spożywcze (podrz.), produkty żywnościowe (podrz.), wiktuały (przestarz.) (podrz.), ambrozja (książk.) (podrz.), delicja (podrz.), delikates (podrz.), frykas (podrz.), mecyje (pot.) (podrz.), przysmak (podrz.), rarytas (podrz.), smakołyk (podrz.), specjał (podrz.), jedzonko (podrz.), papu (pot.) (podrz.), karma (podrz.), pasza (podrz.), pastwa (przestarz.) (podrz.), żer (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)POSIŁEK
to inaczej:

posiłek, lancz (podrz.), lunch (podrz.), posiłek w porze południowej (podrz.), kolacja (podrz.), posiłek wieczorny (podrz.), wieczerza (książk.) (podrz.), śniadanie (podrz.), obiad (podrz.), brunch (podrz.), obiadokolacja (podrz.), drugie śniadanie (podrz.), podobiadek (podrz.), podwieczorek (podrz.), agapa (podrz.), agape (podrz.), uczta miłości (poet.) (podrz.), artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.)POSIŁEK
to inaczej:

danie, jedzenie, (pot.) papu, pokarm, potrawa, pożywienie, (książk.) strawa, (książk.) wikt, (pot.) żarcie, żywnośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POSIŁEK.

POSIŁEK W PORZE POŁUDNIOWEJ
to inaczej:

lancz, lunch, posiłek (nadrz.)POSIŁEK WIECZORNY
to inaczej:

kolacja, wieczerza (książk.), wigilia (podrz.), posiłek (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

POSIŁEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa posiłek?", są:

1. Posiłek to inaczej danie, potrawa, strawa (przestarz.), przekąska (podrz.), zakąska (podrz.), pierwsze (pot.) (podrz.), pierwsze danie (podrz.), zupa (podrz.), drugie danie (podrz.), artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.).
2. Posiłek to inaczej dary nieba (książk.), jadło (przestarz.), jedzenie, pokarm, pożywienie, strawa (przestarz.), śruta (żart.), żarcie (pot.), żywność, aromat (podrz.), przyprawa (podrz.), naleśnik (podrz.), placek (podrz.), racuch (podrz.), racuszek (podrz.), słodkości (podrz.), słodycze (podrz.), artykuły spożywcze (podrz.), produkty spożywcze (podrz.), produkty żywnościowe (podrz.), wiktuały (przestarz.) (podrz.), ambrozja (książk.) (podrz.), delicja (podrz.), delikates (podrz.), frykas (podrz.), mecyje (pot.) (podrz.), przysmak (podrz.), rarytas (podrz.), smakołyk (podrz.), specjał (podrz.), jedzonko (podrz.), papu (pot.) (podrz.), karma (podrz.), pasza (podrz.), pastwa (przestarz.) (podrz.), żer (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.).
3. Posiłek to inaczej posiłek, lancz (podrz.), lunch (podrz.), posiłek w porze południowej (podrz.), kolacja (podrz.), posiłek wieczorny (podrz.), wieczerza (książk.) (podrz.), śniadanie (podrz.), obiad (podrz.), brunch (podrz.), obiadokolacja (podrz.), drugie śniadanie (podrz.), podobiadek (podrz.), podwieczorek (podrz.), agapa (podrz.), agape (podrz.), uczta miłości (poet.) (podrz.), artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.).
4. Posiłek to inaczej danie, jedzenie, (pot.) papu, pokarm, potrawa, pożywienie, (książk.) strawa, (książk.) wikt, (pot.) żarcie, żywność.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POSIŁEK

POSIŁEK
danie, potrawa, strawa (przestarz.), przekąska (podrz.), zakąska (podrz.), pierwsze (pot.) (podrz.), pierwsze danie (podrz.), zupa (podrz.), drugie danie (podrz.), artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.)
POSIŁEK
dary nieba (książk.), jadło (przestarz.), jedzenie, pokarm, pożywienie, strawa (przestarz.), śruta (żart.), żarcie (pot.), żywność, aromat (podrz.), przyprawa (podrz.), naleśnik (podrz.), placek (podrz.), racuch (podrz.), racuszek (podrz.), słodkości (podrz.), słodycze (podrz.), artykuły spożywcze (podrz.), produkty spożywcze (podrz.), produkty żywnościowe (podrz.), wiktuały (przestarz.) (podrz.), ambrozja (książk.) (podrz.), delicja (podrz.), delikates (podrz.), frykas (podrz.), mecyje (pot.) (podrz.), przysmak (podrz.), rarytas (podrz.), smakołyk (podrz.), specjał (podrz.), jedzonko (podrz.), papu (pot.) (podrz.), karma (podrz.), pasza (podrz.), pastwa (przestarz.) (podrz.), żer (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)
POSIŁEK
posiłek, lancz (podrz.), lunch (podrz.), posiłek w porze południowej (podrz.), kolacja (podrz.), posiłek wieczorny (podrz.), wieczerza (książk.) (podrz.), śniadanie (podrz.), obiad (podrz.), brunch (podrz.), obiadokolacja (podrz.), drugie śniadanie (podrz.), podobiadek (podrz.), podwieczorek (podrz.), agapa (podrz.), agape (podrz.), uczta miłości (poet.) (podrz.), artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.)
POSIŁEK
danie, jedzenie, (pot.) papu, pokarm, potrawa, pożywienie, (książk.) strawa, (książk.) wikt, (pot.) żarcie, żywność

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POSIŁEK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POSIŁEK

Quantcast