Synonimy do wyrażenia POSTAWIĆ NA SWOIM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POSTAWIĆ NA SWOIM.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POSTAWIĆ NA SWOIM

POSTAWIĆ NA SWOIM
to inaczej:

dopiąć swegoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POSTAWIĆ NA SWOIM.

JEDYNY W SWOIM RODZAJU
to inaczej:

niepowtarzalny, niespotykany, nietuzinkowy, niezwykły, okazjonalny, osobliwy, rzadki, unikalny (nadużyw.), unikatowy, wyjątkowyPOSTAWIĆ
to inaczej:

fundnąć (pot.), zafundowaćPOSTAWIĆ
to inaczej:

pobudować, sklecić (żart.), wybudować, zbudowaćPOSTAWIĆ
to inaczej:

ustawićPOSTAWIĆ
to inaczej:

zaryzykowaćPOSTAWIĆ
to inaczej:

ustawićPOSTAWIĆ
to inaczej:

pobudować, wybudowaćPOSTAWIĆ
to inaczej:

przedstawić, sformułować, zadaćPOSTAWIĆ KRZYŻYK
to inaczej:

skreślićPOSTAWIĆ PRZED ZAGADKĄ
to inaczej:

wprawić w kłopotPOSTAWIĆ PYTANIE
to inaczej:

spytać, zadać pytanie, zapytaćSTAĆ PRZY SWOIM
to inaczej:

doczekać się, naczekać się, wytrwaćW SWOIM RODZAJU
to inaczej:

niezastąpiony, niepowtarzalnySzukaj synonimów do słowa

POSTAWIĆ NA SWOIM inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia postawić na swoim?", jest:

1. Postawić na swoim to inaczej dopiąć swego.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POSTAWIĆ NA SWOIM

POSTAWIĆ NA SWOIM
dopiąć swego

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POSTAWIĆ NA SWOIM

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POSTAWIĆ NA SWOIM

Quantcast