Synonimy do wyrażenia POSTAWIĆ PYTANIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POSTAWIĆ PYTANIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POSTAWIĆ PYTANIE

POSTAWIĆ PYTANIE
to inaczej:

spytać, zadać pytanie, zapytaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POSTAWIĆ PYTANIE.

POSTAWIĆ
to inaczej:

fundnąć (pot.), zafundowaćPOSTAWIĆ
to inaczej:

pobudować, sklecić (żart.), wybudować, zbudowaćPOSTAWIĆ
to inaczej:

ustawićPOSTAWIĆ
to inaczej:

zaryzykowaćPOSTAWIĆ
to inaczej:

ustawićPOSTAWIĆ
to inaczej:

pobudować, wybudowaćPOSTAWIĆ
to inaczej:

przedstawić, sformułować, zadaćPOSTAWIĆ KRZYŻYK
to inaczej:

skreślićPOSTAWIĆ NA SWOIM
to inaczej:

dopiąć swegoPOSTAWIĆ PRZED ZAGADKĄ
to inaczej:

wprawić w kłopotPYTANIE
to inaczej:

badanie, dochodzenie, eksperymentowanie, ewaluowanie, sondowanie, sprawdzanie, testowaniePYTANIE
to inaczej:

kwestia, wątpliwość, zapytaniePYTANIE
to inaczej:

kwestia, problem, punkt, rzecz, sprawa, temat, wątpliwość, zagadnienie, zapytanieSTAWIAĆ PYTANIE
to inaczej:

pytać, zadawać pytanie, dopytywać się (podrz.), indagować (podrz.), prowadzić indagację (książk.) (podrz.), wypytywać (podrz.), zasypywać pytaniami (podrz.)ZADAĆ PYTANIE
to inaczej:

postawić pytanie, spytać, zapytaćZADAĆ PYTANIE
to inaczej:

spytać, zapytaćZADAWAĆ PYTANIE
to inaczej:

pytać, stawiać pytanie, dopytywać się (podrz.), indagować (podrz.), prowadzić indagację (książk.) (podrz.), wypytywać (podrz.), zasypywać pytaniami (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

POSTAWIĆ PYTANIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia postawić pytanie?", jest:

1. Postawić pytanie to inaczej spytać, zadać pytanie, zapytać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POSTAWIĆ PYTANIE

POSTAWIĆ PYTANIE
spytać, zadać pytanie, zapytać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POSTAWIĆ PYTANIE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POSTAWIĆ PYTANIE

Quantcast