Synonimy do słowa POTWÓR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POTWÓR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POTWÓR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POTWÓR
to inaczej:

bestia, poczwara, potwora (przestarz.), smoczek, smok, straszydło, postać fikcyjna (nadrz.), postać wyobrażona (nadrz.)POTWÓR
to inaczej:

brzydactwo, brzydal, dziwoląg, dziwotwór, maszkara, monstrum, obrzydlistwo, paskuda, poczwara, pokraka, straszydło, stwora (przestarz.), stwór, szkaradaPOTWÓR
to inaczej:

bestia, duch, bies, dziwoląg, dziwotwór, kreatura, maszkara, obrzydlistwo, paskuda, poczwara, monstrum, pokraka, potwora, smok, straszydło, stwora, szkarada, stworzenie, upiór, zombie, zwierzęPOTWÓR
to inaczej:

okrutnik, bydlę, kreatura, monstrum, zwierzęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POTWÓR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa potwór?", są:

1. Potwór to inaczej bestia, poczwara, potwora (przestarz.), smoczek, smok, straszydło, postać fikcyjna (nadrz.), postać wyobrażona (nadrz.).
2. Potwór to inaczej brzydactwo, brzydal, dziwoląg, dziwotwór, maszkara, monstrum, obrzydlistwo, paskuda, poczwara, pokraka, straszydło, stwora (przestarz.), stwór, szkarada.
3. Potwór to inaczej bestia, duch, bies, dziwoląg, dziwotwór, kreatura, maszkara, obrzydlistwo, paskuda, poczwara, monstrum, pokraka, potwora, smok, straszydło, stwora, szkarada, stworzenie, upiór, zombie, zwierzę.
4. Potwór to inaczej okrutnik, bydlę, kreatura, monstrum, zwierzę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POTWÓR

POTWÓR
bestia, poczwara, potwora (przestarz.), smoczek, smok, straszydło, postać fikcyjna (nadrz.), postać wyobrażona (nadrz.)
POTWÓR
brzydactwo, brzydal, dziwoląg, dziwotwór, maszkara, monstrum, obrzydlistwo, paskuda, poczwara, pokraka, straszydło, stwora (przestarz.), stwór, szkarada
POTWÓR
bestia, duch, bies, dziwoląg, dziwotwór, kreatura, maszkara, obrzydlistwo, paskuda, poczwara, monstrum, pokraka, potwora, smok, straszydło, stwora, szkarada, stworzenie, upiór, zombie, zwierzę
POTWÓR
okrutnik, bydlę, kreatura, monstrum, zwierzę

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POTWÓR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POTWÓR

Quantcast