Synonimy do wyrażenia POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA

POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA
to inaczej:

bez podstawy moralnejPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA.

POZBAWIONY
to inaczej:

odarty, ogołocony, ograbiony, wyprany, wyzbyty, wyzutyPOZBAWIONY DUCHA
to inaczej:

zniechęconyPOZBAWIONY ENERGII
to inaczej:

nadwątlony, nadwerężony, osłabiony, sterany, wątły, wiotki, wynędzniałyPOZBAWIONY KOLORÓW
to inaczej:

matowy, poblakły, poszarzały, wyblakły, wypłowiały, wyświechtany, zszarzałyPOZBAWIONY ODWAGI
to inaczej:

bojaźliwy, lękliwy, strachliwy, tchórzliwyPOZBAWIONY TREŚCI
to inaczej:

bezwartościowy, jałowy, nieistotny, nierzeczowy, nieważny, pustyPOZBAWIONY UCZUĆ
to inaczej:

neutralny, niewzruszony, obojętny, zimnyPOZBAWIONY WDZIĘKU
to inaczej:

niedźwiedziowaty (żart.), niezdarny, niezgrabny, niezręczny, ciamajdowaty (pot.) (podrz.), ciapowaty (podrz.), ślamazarny (podrz.)POZBAWIONY WIEDZY
to inaczej:

nieświadomy, niewiedzącyPOZBAWIONY WOLNOŚCI
to inaczej:

osadzony, uwięziony, więzień, wtrącony do więzienia, pojmany (przestarz.) (podrz.), schwytany (podrz.), zatrzymany (podrz.), braniec (przestarz.) (podrz.), jeniec (podrz.)POZBAWIONY WYGÓD
to inaczej:

ciężki, spartański, surowy, twardySzukaj synonimów do słowa

POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pozbawiony kręgosłupa?", jest:

1. Pozbawiony kręgosłupa to inaczej bez podstawy moralnej.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA

POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA
bez podstawy moralnej

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POZBAWIONY KRĘGOSŁUPA

Quantcast