Synonimy do wyrażenia POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE

POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE
to inaczej:

kumać się, mieć do czynienia (książk.), obcować (książk.), przestawać (przestarz.), wchodzić w bliższe stosunki (oficj.), zadawać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE.

POZOSTAWAĆ
to inaczej:

ostawać (przestarz.), zostawaćPOZOSTAWAĆ
to inaczej:

trwać, trzymać się, zostawaćPOZOSTAWAĆ W TYLE
to inaczej:

opóźniać sięSzukaj synonimów do słowa

POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia pozostawać w komitywie?", jest:

1. Pozostawać w komitywie to inaczej kumać się, mieć do czynienia (książk.), obcować (książk.), przestawać (przestarz.), wchodzić w bliższe stosunki (oficj.), zadawać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE

POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE
kumać się, mieć do czynienia (książk.), obcować (książk.), przestawać (przestarz.), wchodzić w bliższe stosunki (oficj.), zadawać się

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: POZOSTAWAĆ W KOMITYWIE

Quantcast