Synonimy do wyrażenia PROWADZĄCY DO CELU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PROWADZĄCY DO CELU.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PROWADZĄCY DO CELU

PROWADZĄCY DO CELU
to inaczej:

docelowyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PROWADZĄCY DO CELU.

CHYBIENIE CELU
to inaczej:

kiksDĄŻYĆ DO CELU
to inaczej:

mieć aspiracjeDOPIĄĆ CELU
to inaczej:

dokonać, doprowadzić do realizacji, przekuć w czyn (książk.), przeprowadzić, spełnić, uskutecznić, wykonać, wypełnić, wywiązać się, zrealizować, uciszyć (podrz.), udobruchać (podrz.), ukoić (podrz.), ukołysać (podrz.), uspokoić (podrz.), utulić (podrz.), pobudować (podrz.), postawić (podrz.), sklecić (żart.) (podrz.), wybudować (podrz.), zbudować (podrz.), dokonać żywota (podrz.), kipnąć (pot.) (podrz.), kopnąć w kalendarz (żart.) (podrz.), odejść (podrz.), powąchać kwiatki od spodu (żart.) (podrz.), pójść do Abrahama na piwo (żart.) (podrz.), przenieść się na łono Abrahama (książk.) (podrz.), skonać (podrz.), umrzeć (podrz.), zdechnąć (wulg.) (podrz.), zejść (podrz.), zemrzeć (podrz.), sformować (podrz.), stworzyć (podrz.), uformować (podrz.), ukształtować (podrz.), wykuć (podrz.), zbudować (podrz.), dokazać (podrz.), poradzić sobie (podrz.), ugrać (pot.) (podrz.), utargować (pot.) (podrz.), wskórać (podrz.), zaradzić (podrz.), zdziałać (podrz.), zwojować (żart.) (podrz.)MIEĆ NA CELU
to inaczej:

dążyć do, prowadzić do, zmierzaćMIERZYĆ DO CELU
to inaczej:

celowaćPROWADZĄCY
to inaczej:

dydaktyk, instruktor, szkoleniowiec, mózgowiec (pot.) (nadrz.), pracownik umysłowy (nadrz.)PROWADZĄCY
to inaczej:

kierowca, kierowca tramwaju (podrz.), motorniczy (podrz.), motorowy (podrz.), tramwajarz (pot.) (podrz.), taksiarz (pot.) (podrz.), taksówkarz (podrz.), taryfiarz (pot.) (podrz.), złotówa (pot.) (podrz.), szofer (podrz.), pracobiorca (nadrz.), pracownik (nadrz.), zatrudniony (nadrz.)PROWADZĄCY
to inaczej:

lider, przewodzący, przywódcaPROWADZĄCY
to inaczej:

przewodniczącyPROWADZĄCY PROGRAM
to inaczej:

gospodarz programu, konferansjer, prezenter, spiker, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)PROWADZĄCY ŚLEDZTWO
to inaczej:

badającyW CELU
to inaczej:

dla, gwoli (przestarz.)W CELU
to inaczej:

w sprawieW CELU
to inaczej:

(książk.) celemW CELU
to inaczej:

aby, ażeby, by, żeby, dlatego, po toW JAKIM CELU
to inaczej:

czemu, dlaczego, po co, po kiego chuja (wulg.), z jakiego powodu, z jakiej przyczynySzukaj synonimów do słowa

PROWADZĄCY DO CELU inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia prowadzący do celu?", jest:

1. Prowadzący do celu to inaczej docelowy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PROWADZĄCY DO CELU

PROWADZĄCY DO CELU
docelowy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROWADZĄCY DO CELU

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PROWADZĄCY DO CELU

Quantcast