Synonimy do wyrażenia PROWADZIĆ INDAGACJĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PROWADZIĆ INDAGACJĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PROWADZIĆ INDAGACJĘ

PROWADZIĆ INDAGACJĘ
to inaczej:

dopytywać się, indagować, prowadzić indagację (książk.), wypytywać, zasypywać pytaniamiPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PROWADZIĆ INDAGACJĘ.

PROWADZIĆ
to inaczej:

biec, ciągnąć się, przemykać, wić sięPROWADZIĆ
to inaczej:

jechać, kierować samochodemPROWADZIĆ
to inaczej:

kierować, wieśćPROWADZIĆ
to inaczej:

mieć przewagę, przeważyćPROWADZIĆ
to inaczej:

oprowadzaćPROWADZIĆ
to inaczej:

przewodzićPROWADZIĆ
to inaczej:

stać na czelePROWADZIĆ
to inaczej:

(książk.) wieśćPROWADZIĆ
to inaczej:

zmierzać, wskazywać, doprowadzać, gnać, pędzić, towarzyszyć, przeprowadzać, konwojować, eskortować, pilotowaćPROWADZIĆ
to inaczej:

kierować, jechać, sterować, pilotować, powozićPROWADZIĆ
to inaczej:

kierować, dowodzić, przewodzić, rządzić, stać na czele, szefować, władać, zarządzać, zawiadywać, komenderować, kapitanować, (pot.) liderować, sprawować nadzór, nadzorowaćPROWADZIĆ
to inaczej:

przodować, zwyciężać, mieć przewagę, wygrywać, dominować, być pierwszym, być na czele, liderowaćPROWADZIĆ
to inaczej:

kierować, ciągnąć się, biec, iść, przebiegać, wieśćPROWADZIĆ
to inaczej:

wieść, skutkować, być przyczyną, powodować, wywoływać, pociągać za sobąPROWADZIĆ
to inaczej:

wykonywać, realizować, kontynuować, zajmować się, trudzić sięPROWADZIĆ
to inaczej:

(książk.) wieśćPROWADZIĆ DALEJ
to inaczej:

kontynuowaćPROWADZIĆ DIALOG
to inaczej:

prowadzić rozmowę, rozmawiać, negocjować (podrz.), pertraktować (podrz.), pośredniczyć (podrz.), prowadzić negocjacje (podrz.), debatować (podrz.), dyskutować (podrz.), dysputować (podrz.), polemizować (podrz.), konwersować (podrz.), prowadzić konwersację (podrz.)PROWADZIĆ DO
to inaczej:

dążyć do, mieć na celu, zmierzaćPROWADZIĆ GOSPODARSTWO
to inaczej:

gospodarować, gospodarzyćPROWADZIĆ KONWERSACJĘ
to inaczej:

konwersować, prowadzić dialog (nadrz.), prowadzić rozmowę (nadrz.), rozmawiać (nadrz.)PROWADZIĆ KORESPONDENCJĘ
to inaczej:

korespondować, pisać listy, porozumiewać się listownie, wymieniać listyPROWADZIĆ MARSZEM
to inaczej:

maszerowaćPROWADZIĆ NA PASKU
to inaczej:

jeździć na głowie (pot.), owijać sobie wokół palca, podporządkowywać, trzymać pod pantoflem, ujeżdżać, usidlać, uzależniaćPROWADZIĆ NARRACJĘ
to inaczej:

prowadzić narracjęPROWADZIĆ NEGOCJACJE
to inaczej:

negocjować, pertraktować, pośredniczyć, paktować (podrz.), prowadzić rokowania (podrz.), prowadzić dialog (nadrz.), prowadzić rozmowę (nadrz.), rozmawiać (nadrz.)PROWADZIĆ ROKOWANIA
to inaczej:

paktować, negocjować (nadrz.), pertraktować (nadrz.), pośredniczyć (nadrz.), prowadzić negocjacje (nadrz.)PROWADZIĆ ROZMOWĘ
to inaczej:

prowadzić dialog, rozmawiać, negocjować (podrz.), pertraktować (podrz.), pośredniczyć (podrz.), prowadzić negocjacje (podrz.), debatować (podrz.), dyskutować (podrz.), dysputować (podrz.), polemizować (podrz.), konwersować (podrz.), prowadzić konwersację (podrz.)PROWADZIĆ SIĘ
to inaczej:

sprawować się, zachowywać sięSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PROWADZIĆ INDAGACJĘ.

Szukaj synonimów do słowa

PROWADZIĆ INDAGACJĘ inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia prowadzić indagację?", jest:

1. Prowadzić indagację to inaczej dopytywać się, indagować, prowadzić indagację (książk.), wypytywać, zasypywać pytaniami.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PROWADZIĆ INDAGACJĘ

PROWADZIĆ INDAGACJĘ
dopytywać się, indagować, prowadzić indagację (książk.), wypytywać, zasypywać pytaniami

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROWADZIĆ INDAGACJĘ

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PROWADZIĆ INDAGACJĘ

Quantcast