Synonimy do słowa PRZYGŁUP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRZYGŁUP.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRZYGŁUP

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRZYGŁUP
to inaczej:

abderyta (książk.), głupek (pot.), głupi, głupiec, głuptas (pot.), ignorant, kiep (przestarz.), laik, niemądry, pacan (pot.), przygłupek (euf.), ciemniak (obraźl.) (podrz.), głupol (obraźl.) (podrz.), idiota (obraźl.) (podrz.), kałmuk (obraźl.) (podrz.), kołtun (obraźl.) (podrz.), kretyn (obraźl.) (podrz.), matoł (obraźl.) (podrz.), nieuk (obraźl.) (podrz.), patafian (obraźl.) (podrz.), prostak (obraźl.) (podrz.), tępak (obraźl.) (podrz.), tuman (obraźl.) (podrz.), zjeb (obraźl.) (podrz.), bałwan (podrz.), baran (pot.) (podrz.), bęcwał (podrz.), błazen (podrz.), cep (pot.) (podrz.), ciećwierz (żart.) (podrz.), ciołek (pot.) (podrz.), ciul (żart.) (podrz.), cymbał (podrz.), debil (podrz.), idiota (podrz.), kapuściana głowa (pot.) (podrz.), matoł (podrz.), półgłówek (podrz.), tępak (podrz.), tłuk (podrz.), bałwan (podrz.), ćwok (podrz.), debil (podrz.), dureń (podrz.), fajansiarz (pot.) (podrz.), głąb (pot.) (podrz.), głupek (podrz.), idiota (podrz.), imbecyl (podrz.), jełop (podrz.), kretyn (podrz.), matołek (podrz.), młot (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), palant (podrz.), tuman (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)PRZYGŁUP
to inaczej:

głupiec, ignorant, głuptas, (książk.) abderyta, laik, głupek, pacan, głupi, kretyn, półgłówek, dureń, przygłupek, niemądry, kiepPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PRZYGŁUP inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa przygłup?", są:

1. Przygłup to inaczej abderyta (książk.), głupek (pot.), głupi, głupiec, głuptas (pot.), ignorant, kiep (przestarz.), laik, niemądry, pacan (pot.), przygłupek (euf.), ciemniak (obraźl.) (podrz.), głupol (obraźl.) (podrz.), idiota (obraźl.) (podrz.), kałmuk (obraźl.) (podrz.), kołtun (obraźl.) (podrz.), kretyn (obraźl.) (podrz.), matoł (obraźl.) (podrz.), nieuk (obraźl.) (podrz.), patafian (obraźl.) (podrz.), prostak (obraźl.) (podrz.), tępak (obraźl.) (podrz.), tuman (obraźl.) (podrz.), zjeb (obraźl.) (podrz.), bałwan (podrz.), baran (pot.) (podrz.), bęcwał (podrz.), błazen (podrz.), cep (pot.) (podrz.), ciećwierz (żart.) (podrz.), ciołek (pot.) (podrz.), ciul (żart.) (podrz.), cymbał (podrz.), debil (podrz.), idiota (podrz.), kapuściana głowa (pot.) (podrz.), matoł (podrz.), półgłówek (podrz.), tępak (podrz.), tłuk (podrz.), bałwan (podrz.), ćwok (podrz.), debil (podrz.), dureń (podrz.), fajansiarz (pot.) (podrz.), głąb (pot.) (podrz.), głupek (podrz.), idiota (podrz.), imbecyl (podrz.), jełop (podrz.), kretyn (podrz.), matołek (podrz.), młot (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), palant (podrz.), tuman (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Przygłup to inaczej głupiec, ignorant, głuptas, (książk.) abderyta, laik, głupek, pacan, głupi, kretyn, półgłówek, dureń, przygłupek, niemądry, kiep.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PRZYGŁUP

PRZYGŁUP
abderyta (książk.), głupek (pot.), głupi, głupiec, głuptas (pot.), ignorant, kiep (przestarz.), laik, niemądry, pacan (pot.), przygłupek (euf.), ciemniak (obraźl.) (podrz.), głupol (obraźl.) (podrz.), idiota (obraźl.) (podrz.), kałmuk (obraźl.) (podrz.), kołtun (obraźl.) (podrz.), kretyn (obraźl.) (podrz.), matoł (obraźl.) (podrz.), nieuk (obraźl.) (podrz.), patafian (obraźl.) (podrz.), prostak (obraźl.) (podrz.), tępak (obraźl.) (podrz.), tuman (obraźl.) (podrz.), zjeb (obraźl.) (podrz.), bałwan (podrz.), baran (pot.) (podrz.), bęcwał (podrz.), błazen (podrz.), cep (pot.) (podrz.), ciećwierz (żart.) (podrz.), ciołek (pot.) (podrz.), ciul (żart.) (podrz.), cymbał (podrz.), debil (podrz.), idiota (podrz.), kapuściana głowa (pot.) (podrz.), matoł (podrz.), półgłówek (podrz.), tępak (podrz.), tłuk (podrz.), bałwan (podrz.), ćwok (podrz.), debil (podrz.), dureń (podrz.), fajansiarz (pot.) (podrz.), głąb (pot.) (podrz.), głupek (podrz.), idiota (podrz.), imbecyl (podrz.), jełop (podrz.), kretyn (podrz.), matołek (podrz.), młot (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), palant (podrz.), tuman (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
PRZYGŁUP
głupiec, ignorant, głuptas, (książk.) abderyta, laik, głupek, pacan, głupi, kretyn, półgłówek, dureń, przygłupek, niemądry, kiep

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRZYGŁUP

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x