Synonimy do wyrażenia PRZYGLĄDAĆ SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PRZYGLĄDAĆ SIĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PRZYGLĄDAĆ SIĘ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRZYGLĄDAĆ SIĘ
to inaczej:

badać wzrokiem, monitorować, obserwować, pilnować, przypatrywać się, ścigać wzrokiem, śledzićPRZYGLĄDAĆ SIĘ
to inaczej:

dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)PRZYGLĄDAĆ SIĘ
to inaczej:

gapić się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrokPRZYGLĄDAĆ SIĘ
to inaczej:

przypatrywać się, oglądaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

NAUCZYĆ SIĘ, TWIERDZIĆ, MIESZAĆ, PRZEDŁUŻAĆ, WYLUZOWAĆ SIĘ, LAĆ SIĘ, CZEPIALSTWO, WMOTAĆ SIĘ, PRZECIWSTAWIĆ SIĘ, LĘKAĆ SIĘ, NYGUSOSTWO, ŁĄCZYĆ SIĘ, PODAWAĆ, PRZEJAŚNIĆ SIĘ, SCHLAĆ SIĘ, DAWAĆ DYLA, WZDYCHAĆ, DOTRZEĆ, ODDAĆ SIĘ, PRZEPYTAĆ, UDAWAĆ WIELKOŚĆ, WPIENIĆ SIĘ, WRZESZCZEĆ, ZRZEKAĆ SIĘ, PONIECHAĆ, DOSTAĆ, WNIOSKOWAĆ O, INGEROWAĆ, ODWDZIĘCZYĆ SIĘ, NIE KWAPIĆ SIĘ, ZARZUCAĆ, ZALECANIE SIĘ, WIKŁAĆ SIĘ, ZMĘCZYĆ SIĘ, PRYSNĄĆ, RADOWAĆ SIĘ, DEFINIOWALNY, SKOŚNY, UZNAWAĆ ZA PEWNE, DODAĆ GAZU, WIELBIĆ, CIEPAĆ SIĘ, ZASADZIĆ SIĘ, INTERPELOWAĆ, ŁASIĆ SIĘ, ZAŁAZIĆ ZA SKÓRĘ, PLASOWAĆ SIĘ, BIADOLIĆ, POCHYLIĆ SIĘ, GRZEBAĆ SIĘ, DAĆ DYLA, ZGRZAĆ SIĘ, PODEJRZEWAĆ, OZNACZAĆ, PRZECHADZKA, TĘSKNIĆ, SPRZECIWIĆ SIE, SPAŚĆ SIĘ, CZUĆ, ROZPŁAKAĆ SIĘ, POCIĆ SIĘ, CZYHAĆ, ZMYĆ SIĘ, ŻYĆ DOSTATNIO, PRZESIEDLENIE SIĘ, ZSUNĄĆ SIĘ, SPRÓCHNIAŁY, ZAWRACAĆ SOBIE GŁOWĘ, ODBYWAJĄCY SIĘ POD DACHEM, WZROSNĄĆ, ZGODNY, WALIĆ, ROZMNAŻAĆ SIĘ, ZASZLOCHAĆ, PRZEKORNY, OSYPAĆ SIĘ, ROZDZIERAĆ SIĘ, GNUŚNOŚĆ, ZROBIĆ KWAŚNĄ MINĘ, BRAĆ UDZIAŁ W WYŚCIGACH, NIE OŚMIELIĆ SIĘ, NIE POSIADAĆ SIĘ Z RADOŚCI, PRZEŻYĆ, RZYGAĆ, KONTEMPLACJA, ZAKOŃCZYĆ SIĘ POMYŚLNIE, POTĘPIAĆ, POKRYWAĆ SIĘ, WYRZĄDZIĆ, JAK NAJBARDZIEJ, MIEĆ SWÓJ POCZĄTEK, NASTĘPOWAĆ, JEŚĆ, ŚCIĄGAĆ SIĘ, PAŚĆ, ODLEPIAĆ SIĘ, NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, WYPACYKOWAĆ SIĘ, BANALNOŚĆ, DOZNAĆ ZAŁAMANIA NERWOWEGO, ZASNUWAĆ SIĘ, MIESZAĆ SIĘ WZAJEMNIE, DOCENIAĆ, ZAFUNDOWAĆ SOBIE, POPAŚĆ, BIEGŁOŚĆ, CIĄGŁY, WPRAWIAĆ SIĘ, BYĆ POSŁUSZNYM, NACHLAĆ SIĘ, ODBYĆ SIĘ, ULATNIAĆ SIĘ, CHLAĆ WÓDĘ, SKRĘCAĆ SIĘ, DOKAZYWAĆ, KOŃCZYĆ SIĘ NA, OCALEĆ, WYŁGAĆ SIĘ, KOLEBAĆ SIĘ, GÓWNO WPADŁO W WENTYLATOR, ROZTRAJKOTAĆ SIĘ, ODRĘBNY, SIEMANO, ZAJADAĆ SIĘ, ZGŁUPIEĆ, PRZYKUCNĄĆ, CECHOWAĆ SIĘ, PRZESZKADZANIE, KORZYSTNY, POZWALAĆ, STROIĆ SIĘ, POTOCZYĆ SIĘ, LICZĄCY SIĘ Z FAKTAMI, ABSOLUTNY, NIE SŁUŻYĆ, GNOIĆ, DESYGNOWAĆ, ODBYWAĆ STOSUNEK PŁCIOWY, ŻACHNĄĆ SIĘ, NAPIERAĆ, ZDEGENEROWAĆ SIĘ, POTRAKTOWAĆ, TRZĘSĄCY SIĘ, KWITNĄĆ, POSMAK, WYSTROIĆ SIĘ, PENETRACJA, W RUINIE, ROZPUSZCZONY, ZAPADAĆ, MODELOWAĆ, DZIAŁAJĄCY, SPENETROWAĆ, ZAŁATWIĆ, ZMIENIĆ SIĘ, ZORGANIZOWAĆ, ODCZYTYWAĆ, PROCESOWAĆ SIĘ, PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ, WYGŁUPIAĆ SIĘ, NAWALAĆ, DAWAĆ W WYNIKU, OBZNAJAMIAĆ SIĘ, USPRAWIEDLIWIĆ SIĘ, POPROSIĆ, ZMIZERNIEĆ, POPASTWIĆ SIĘ, DOPEŁNIAĆ, ROZPĘTAĆ SIĘ, GORZEĆ, OPUŚCIĆ SZEREGI, DOROSNĄĆ, ROKOWAĆ, PERIODYCZNY, DRĘCZENIE, DOPASOWAĆ SIĘ, SUMITOWAĆ SIĘ, MIEĆ PIETRA, ZESPAWANIE, SŁABOŚĆ, TRZYMAĆ, GRYŹĆ ZIEMIĘ, POPRZYSIĘGAĆ, POWĄCHAĆ KWIATKI OD SPODU, ŚMIAĆ SIĘ SZYDERCZO, KONFRONTACJA, KONKRETNY, ZIGNOROWAĆ, ZASYPYWAĆ PYTANIAMI, SZCZYCIĆ SIĘ, HAROWAĆ, WYNOSIĆ, SYCIĆ SIĘ, ZABAWIĆ SIĘ, POSUWAĆ SIĘ, PRZYSTOSOWANY, NAPRZYKRZAĆ SIĘ, POWRÓCIĆ DO ZDROWIA, WYLĘG, ODDAWAĆ KAŁ, RUCHAĆ, MIENIĆ SIĘ, UPLASOWAĆ SIĘ, MACHNIĘCIE, POWIĘKSZAĆ SIĘ, SPAŚĆ NA CZTERY ŁAPY, PEŁZNĄĆ, UDZIELAĆ SIĘ, MYLIĆ, BŁĄD, TUMIWISIZM, ZDAJE SIĘ, NAKŁANIAĆ SIĘ, SPROSTAĆ, BŁĄDZIĆ, PRZYPORZĄDKOWANY, POWIKŁAĆ SIĘ, AKOMODACJA, ROZŁUPAĆ SIĘ, BALOWAĆ, ZDOLNY, RUNĄĆ W GRUZY, OBMYŚLIĆ, UCIELEŚNIĆ SIĘ, ZYSKIWAĆ AWANS, DRGAJĄCY, NAMYSŁ, ODDAWAĆ MOCZ, SYMPATYZOWAĆ, SPEŁNIĆ, PRZENIKNĄĆ, OŚMIESZYĆ SIĘ, PLUSKAĆ, ODCHYLAĆ SIĘ W PRZEDZIALE, PRZYJĄĆ POD DACH, INTERESOWAĆ, STCHÓRZYĆ, BULGOTAĆ, ŚMIAĆ SIĘ, POSTĘP, DYNAMICZNY, WSTAWIAĆ SIĘ, ZABRNĄĆ, PRZYJĄĆ OBYWATELSTWO, PRZYSPIESZYĆ, SROGI, WYPROWADZIĆ SIĘ, KWAŚNIEĆ, ASEKUROWAĆ SIĘ, NIE WSPÓŁGRAĆ, POŻAŁOWAĆ, KRĘTY, POWODOWAĆ, POKUPNY, NIE MÓC SIĘ OPRZEĆ, GNIEŚĆ, ZRAZIĆ SIĘ, SKONSULTOWAĆ SIĘ, MIEĆ POCZĄTEK, WIROWAĆ, PRZYZWYCZAIĆ SIĘ, PŁYWAĆ, KAPAĆ, NAPAŚĆ, WYWRZEĆ, ZBRZYDNĄĆ, PODNIEŚĆ SIĘ, SPRZYSIĄC SIĘ, ZGIĄĆ SIĘ, MYĆ SIĘ, WYBIĆ SIĘ, ŚWIADCZYĆ, CZYTELNY, RZĄDZIĆ SIĘ, ROZĆWIERKAĆ SIĘ, POPIERAĆ, ULEGAĆ, RAZIĆ, BYWAĆ, TYRAĆ, ZA PRZEPROSZENIEM, ROZMYŚLAĆ, ZAPRAWIĆ SIĘ, PLEŚĆ SIĘ, NAPARZAĆ SIĘ, DYMAĆ, ZABRAĆ SIĘ, ZROBIĆ INIEKCJĘ, KLĄSKAĆ, PRZYBYWAĆ, POSPOLICIEĆ, WYDARZAĆ SIĘ, BULWERSOWAĆ, DOKONAĆ FUZJI, GNIEWAĆ SIĘ, ODRAZA, PORAĆ SIĘ, NATURALIZOWAĆ SIĘ, DOKONYWAĆ SIĘ, ZAAPROBOWAĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.528 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "PRZYGLĄDAĆ SIĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

PRZYGLĄDAĆ SIĘ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia przyglądać się?", są:

1. Przyglądać się to inaczej badać wzrokiem, monitorować, obserwować, pilnować, przypatrywać się, ścigać wzrokiem, śledzić.
2. Przyglądać się to inaczej dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.).
3. Przyglądać się to inaczej gapić się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrok.
4. Przyglądać się to inaczej przypatrywać się, oglądać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PRZYGLĄDAĆ SIĘ

PRZYGLĄDAĆ SIĘ
badać wzrokiem, monitorować, obserwować, pilnować, przypatrywać się, ścigać wzrokiem, śledzić
PRZYGLĄDAĆ SIĘ
dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, spoglądać, spostrzegać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)
PRZYGLĄDAĆ SIĘ
gapić się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrok
PRZYGLĄDAĆ SIĘ
przypatrywać się, oglądać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PRZYGLĄDAĆ SIĘ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x