Synonimy do słowa ROŚLINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ROŚLINA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ROŚLINA

ROŚLINA
to inaczej:

flora, alga (podrz.), glon (podrz.), wodorost (podrz.), anemon (podrz.), zawilec (podrz.), muszkatel (podrz.), pelargonia (podrz.), krzak (podrz.), krzew (podrz.), jastrun (podrz.), margerytka (podrz.), złocień właściwy (podrz.), chwast (podrz.), zielsko (pot.) (podrz.), jarzyna (podrz.), roślina warzywna (książk.) (podrz.), warzywo (podrz.), bodziszek (podrz.), geranium (podrz.), grzyb (podrz.), grążel (podrz.), nenufar (podrz.), kwiat (podrz.), kwiecie (podrz.), ajer (przestarz.) (podrz.), kalmus (przestarz.) (podrz.), sitowie (podrz.), szuwar (podrz.), tatarak (podrz.), tatarak zwyczajny (oficj.) (podrz.), arnika (podrz.), kupalnik (podrz.), pomornik (podrz.), borówka czarna (podrz.), borówka czernica (oficj.) (podrz.), czarna jagoda (pot.) (podrz.), czernica (podrz.), jagoda (podrz.), narecznica (podrz.), nerecznica (podrz.), gencjana (podrz.), goryczka (podrz.), drzewo (podrz.), kalebasa (podrz.), tykwa pospolita (podrz.), amarant (podrz.), szarłat (podrz.), trawa (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.), zwierzę (antonim)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ROŚLINA.

ROŚLINA WARZYWNA
to inaczej:

jarzyna, roślina warzywna (książk.), warzywo, groch (podrz.), groszek (podrz.), batat (podrz.), patat (podrz.), słodki kartofel (podrz.), wilec ziemniaczany (oficj.) (podrz.), warzywo korzeniowe (podrz.), bania (podrz.), dynia (podrz.), kapusta (podrz.), warzywo kapustne (specjalist.) (podrz.), warzywo cebulowe (podrz.), warzywo liściowe (podrz.), seler (podrz.), warzywo rzepowate (podrz.), warzywo psiankowate (podrz.), karczoch hiszpański (podrz.), kard (podrz.), chrzan (podrz.), warzęcha (podrz.), warzucha (podrz.), nowalia (podrz.), nowalijka (podrz.), rabarbar (podrz.), rzewień (podrz.), flora (nadrz.), roślina (nadrz.)ROŚLINA ZDREWNIAŁA
to inaczej:

roślina drzewiastaSzukaj synonimów do słowa

ROŚLINA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa roślina?", jest:

1. Roślina to inaczej flora, alga (podrz.), glon (podrz.), wodorost (podrz.), anemon (podrz.), zawilec (podrz.), muszkatel (podrz.), pelargonia (podrz.), krzak (podrz.), krzew (podrz.), jastrun (podrz.), margerytka (podrz.), złocień właściwy (podrz.), chwast (podrz.), zielsko (pot.) (podrz.), jarzyna (podrz.), roślina warzywna (książk.) (podrz.), warzywo (podrz.), bodziszek (podrz.), geranium (podrz.), grzyb (podrz.), grążel (podrz.), nenufar (podrz.), kwiat (podrz.), kwiecie (podrz.), ajer (przestarz.) (podrz.), kalmus (przestarz.) (podrz.), sitowie (podrz.), szuwar (podrz.), tatarak (podrz.), tatarak zwyczajny (oficj.) (podrz.), arnika (podrz.), kupalnik (podrz.), pomornik (podrz.), borówka czarna (podrz.), borówka czernica (oficj.) (podrz.), czarna jagoda (pot.) (podrz.), czernica (podrz.), jagoda (podrz.), narecznica (podrz.), nerecznica (podrz.), gencjana (podrz.), goryczka (podrz.), drzewo (podrz.), kalebasa (podrz.), tykwa pospolita (podrz.), amarant (podrz.), szarłat (podrz.), trawa (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.), zwierzę (antonim).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa ROŚLINA

ROŚLINA
flora, alga (podrz.), glon (podrz.), wodorost (podrz.), anemon (podrz.), zawilec (podrz.), muszkatel (podrz.), pelargonia (podrz.), krzak (podrz.), krzew (podrz.), jastrun (podrz.), margerytka (podrz.), złocień właściwy (podrz.), chwast (podrz.), zielsko (pot.) (podrz.), jarzyna (podrz.), roślina warzywna (książk.) (podrz.), warzywo (podrz.), bodziszek (podrz.), geranium (podrz.), grzyb (podrz.), grążel (podrz.), nenufar (podrz.), kwiat (podrz.), kwiecie (podrz.), ajer (przestarz.) (podrz.), kalmus (przestarz.) (podrz.), sitowie (podrz.), szuwar (podrz.), tatarak (podrz.), tatarak zwyczajny (oficj.) (podrz.), arnika (podrz.), kupalnik (podrz.), pomornik (podrz.), borówka czarna (podrz.), borówka czernica (oficj.) (podrz.), czarna jagoda (pot.) (podrz.), czernica (podrz.), jagoda (podrz.), narecznica (podrz.), nerecznica (podrz.), gencjana (podrz.), goryczka (podrz.), drzewo (podrz.), kalebasa (podrz.), tykwa pospolita (podrz.), amarant (podrz.), szarłat (podrz.), trawa (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.), zwierzę (antonim)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ROŚLINA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ROŚLINA

Quantcast