Synonimy do wyrażenia ROBIĆ W BALONA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ROBIĆ W BALONA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ROBIĆ W BALONA

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROBIĆ W BALONA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W BALONA
to inaczej:

robić balonaROBIĆ W BALONA
to inaczej:

wprowadzać w błąd, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w koniaROBIĆ W BALONA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DOBRZE ROBIĆ
to inaczej:

dobrze robić (pot.), dodatnio wpływać, dogadzać, dopisywać, służyć, sprzyjać, wychodzić na dobreNIC NIE ROBIĆ
to inaczej:

byczyć się (pot.), gnić (wulg.), gnuśnieć (pot.), lenić się (pot.), leniuchować (pot.), migać się (pot.), obijać się (pot.), odpoczywać, opieprzać się (wulg.), opierdalać się (wulg.), próżnować, rozleniwiać się, trwonić czas, wałkonić się (pot.), zbijać bąki (pot.), bumelować (podrz.), leserować (podrz.), obijać się (podrz.)NIC SOBIE NIE ROBIĆ
to inaczej:

nie oglądać się, nie przejmować się, nie przywiązywać wagi, nie okazywać względów, okazywać wzgardę, nie liczyć sięNIEWIELE SOBIE ROBIĆ
to inaczej:

nie oglądać się, nic sobie nie robić, nie przywiązywać wagi, nie liczyć się, okazywać wzgardę, nie przejmować sięROBIĆ
to inaczej:

czynić, działać, sprawiać, wykonywać, pracować (podrz.), wykonywać pracę (podrz.), czuć (podrz.), odbierać (podrz.), odczuć (podrz.), odczuwać (podrz.), dążyć (podrz.), iść (podrz.), kroczyć (podrz.), zmierzać (podrz.), mieć na myśli (podrz.), mniemać (podrz.), myśleć (podrz.), rozmyślać (podrz.), rozumować (podrz.), sądzić (podrz.), uważać (podrz.), chcieć (podrz.), mieć chęć (podrz.), mieć ochotę (podrz.), odczuwać brak (podrz.), potrzebować (podrz.), pożądać (podrz.), pragnąć (podrz.), życzyć sobie (podrz.), być powodem (podrz.), być przyczyną (podrz.), powodować (podrz.), sprawiać (podrz.), wywoływać (podrz.), produkować (podrz.), przygotowywać (podrz.), sporządzać (podrz.), tworzyć (podrz.), wyrabiać (podrz.), selekcjonować (podrz.), wybierać (podrz.), jeść (podrz.), konsumować (podrz.), posilać się (podrz.), spożywać (podrz.), stołować się (podrz.), sycić głód (podrz.), sycić się (podrz.), brać udział (podrz.), partycypować (podrz.), uczestniczyć (podrz.), odczuć (podrz.), percypować (specjalist.) (podrz.), postrzegać (podrz.), spostrzec (podrz.), zauważać (podrz.), brać (podrz.), pobierać (podrz.), angażować się (podrz.), uczestniczyć (podrz.), udzielać się (podrz.), bronić się (podrz.), komunikować się (podrz.), porozumiewać się (podrz.)ROBIĆ
to inaczej:

fabrykować, produkować, przetwarzać, sporządzać, wytwarzaćROBIĆ
to inaczej:

czynić, działać, fabrykować, postępować, produkować, przeobrażać, przetwarzać, sporządzać, sprawiać, sprzątać, tworzyć, wykonywać, wytwarzać, wywoływaćROBIĆ
to inaczej:

być zatrudnionym, pracować, współtworzyć zespół, być członkiem załogiROBIĆ BAŁAGAN
to inaczej:

bałaganićROBIĆ BŁĘDY
to inaczej:

błądzić, być w błędzie, mylić się, dukać (podrz.), jąkać się (podrz.), potykać się (podrz.), zacinać się (podrz.)ROBIĆ CEREGIELE
to inaczej:

babrać się (pot.), cackać się, ceregielić się (pot.), certolić, certować się, patyczkować się, zawracać sobie głowęROBIĆ CO SIĘ DA
to inaczej:

robić wszystko w swojej mocyROBIĆ DOBRĄ PRASĘ
to inaczej:

naklejać plakat, ogłaszać, reklamować, robić dobrą prasę (książk.), robić reklamęROBIĆ DOBRE WRAŻENIE
to inaczej:

uprzedzać, usposabiaćROBIĆ KARIERĘ
to inaczej:

awansować, piąć się w górę, zyskiwać awansROBIĆ KOPIĘ
to inaczej:

imitować, kalkować, kopiować, kserować, odtwarzać, odwzorowywać, plagiatować, powielać, reprodukować, fałszować (podrz.), podrabiać (podrz.), bezprawnie kopiować (podrz.), uprawiać piractwo (podrz.)ROBIĆ KOREKTĘ
to inaczej:

adiustować (specjalist.), korygować, modyfikować, nanosić poprawki, poprawiać, uzupełniaćROBIĆ KUPĘ
to inaczej:

defekować (specjalist.), oddawać kał (specjalist.), oddawać stolec (oficj.), wypróżniać się, srać (wulg.) (podrz.)ROBIĆ MAKIJAŻ
to inaczej:

malować się, nakładać na siebie szpachel (pot.), pacykować się (pot.), szminkować sięROBIĆ NA DRUTACH
to inaczej:

dziać, dziergaćROBIĆ NA ZŁOŚĆ
to inaczej:

dawać się we znaki, deptać po odciskach (pot.), dokuczać, dręczyć, nie dawać żyć, stawać kością w gardle, uprzykrzać się, włazić na nagniotek (żart.), załazić za skórę (pot.), zatruwać życieROBIĆ NOTATKI
to inaczej:

notować, rejestrować, spisywać, wypisywać, zapisywaćROBIĆ OKO
to inaczej:

mrugać, puszczać okoROBIĆ OKOP
to inaczej:

kopać rów, okopać, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.)ROBIĆ OSZCZĘDNOŚCI
to inaczej:

obywać się, odmawiać sobie, oszczędzaćROBIĆ PORZĄDEK
to inaczej:

chędożyć (przestarz.), czyścić, doprowadzać do porządku, porządkować, sprzątać, porządkować (podrz.), segregować (podrz.), sortować (podrz.), odkurzać (podrz.), ścierać kurz (podrz.)ROBIĆ POSTĘP
to inaczej:

posuwać sięROBIĆ POSTĘPY
to inaczej:

posuwać się naprzódROBIĆ PRÓBĘ
to inaczej:

próbowaćROBIĆ PRZYPIS
to inaczej:

adnotować, objaśniaćROBIĆ REKLAMĘ
to inaczej:

naklejać plakat, ogłaszać, reklamować, robić dobrą prasę (książk.)ROBIĆ SIKU
to inaczej:

moczyć się, oddawać mocz, odlewać się (wulg.), odsączać kartofelki (żart.), robić siku (pot.), sikać, siusiać, szczać (wulg.)ROBIĆ SZUM
to inaczej:

gardłować (książk.), popularyzować, propagować, robić szum (pot.), rozpowszechniać, rozprzestrzeniać, siać (poet.), szerzyć, upowszechniać, ewangelizować (podrz.), nawracać (podrz.)ROBIĆ SZYDEŁKIEM
to inaczej:

dziać, szydełkowaćROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w konia, wprowadzać w błądROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ W KONIA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W KONIA
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błądROBIĆ W KONIA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ WODĘ Z MÓZGU
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ WRAŻENIE
to inaczej:

rościć pretensje, stwarzać pozory, symulować, udawać, udawać GrekaROBIĆ WRAŻENIE
to inaczej:

wywierać wpływROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY
to inaczej:

robić co się daROBIĆ WYMÓWKI
to inaczej:

łajać, odżegnywać się, potępiać, udzielać reprymendy, wymawiaćROBIĆ WYMÓWKI
to inaczej:

stawiać zarzutyROBIĆ Z IGŁY WIDŁY
to inaczej:

przesadzać, robić z igły widły (pot.), wyolbrzymiaćROBIĆ Z SIEBIE DURNIA
to inaczej:

zbłaźnić sięROBIĆ ZAKUPY
to inaczej:

buszować po sklepach (pot.), kupowaćROBIĆ ZAMACH
to inaczej:

dokonać zamachuROBIĆ ZAPASY
to inaczej:

dostarczyć, postarać się, zaopatrzyćROBIĆ ZAPASY
to inaczej:

gromadzić, magazynować, przechowywać, składowaćROBIĆ ZDJĘCIE
to inaczej:

fotografować, pstrykać (pot.), zdejmowaćZROBIĆ W BALONA
to inaczej:

nabić w butelkę (pot.), nabrać, wpuścić w maliny (pot.), wykiwać (pot.), wyrolować, wystrychnąć na dudka (pot.), zrobić w balona (przestarz.), zrobić w bambuko (pot.), zrobić w konia (pot.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

ZAPISYWAĆ, ZACINAĆ SIĘ, MARKOWAĆ, OSZAŃCOWAĆ, ROBIĆ POSTĘPY, SZYDEŁKOWAĆ, LENIĆ SIĘ, CERTOLIĆ, NIC SOBIE NIE ROBIĆ, KUPOWAĆ, GENEROWAĆ, ODDAWAĆ MOCZ, KORZYSTAĆ, WYSTRYCHNĄĆ NA DUDKA, SYMULOWAĆ, WALIĆ, DAWAĆ SIĘ WE ZNAKI, GARDŁOWAĆ, DODATNIO WPŁYWAĆ, FABRYKOWAĆ, POSUWAĆ SIĘ, ROBIĆ CO SIĘ DA, ADIUSTOWAĆ, ZNAJDOWAĆ SIĘ, CZYNIĆ, MNIEMAĆ, STWARZAĆ POZORY, MODYFIKOWAĆ, TWORZYĆ, SIUSIAĆ, DOKUCZAĆ, UPOWSZECHNIAĆ, DOPISYWAĆ, ZAJMOWAĆ SIĘ, PRODUKOWAĆ, ZAOPATRZYĆ, WAŁKONIĆ SIĘ, SRAĆ, PROPAGOWAĆ, LENIUCHOWAĆ, CZYNIĆ GŁUPIM, CERTOWAĆ SIĘ, ROBIĆ POSTĘP, KOPIOWAĆ, POSTĘPOWAĆ, POPRAWIAĆ, OPIERDALAĆ SIĘ, ROBIĆ DOBRE WRAŻENIE, PRZYKŁADAĆ, BABRAĆ SIĘ, POSUWAĆ SIĘ NAPRZÓD, KANTOWAĆ, ROBIĆ KOREKTĘ, ROBIĆ, OGŁASZAĆ, NAKLEJAĆ PLAKAT, ZAPINAĆ, ROBIĆ KUPĘ, SPRAWIAĆ, PIEKLIĆ SIĘ, SŁUŻYĆ, WZBOGACAĆ SIĘ, GZIĆ SIĘ, SPRZYJAĆ, HIPERBOLIZOWAĆ, PRZESADZAĆ, ROBIĆ KOPIĘ, BZYKAĆ, ROZPRZESTRZENIAĆ, POPULARYZOWAĆ, UŻYWAĆ, POSUWAĆ, DEPTAĆ PO ODCISKACH, ODLEWAĆ SIĘ, DOPROWADZAĆ DO PORZĄDKU, ZAPIERNICZAĆ, OPIEPRZAĆ SIĘ, UMOCNIĆ, GRZMOCIĆ, BŁĄDZIĆ, WYOLBRZYMIAĆ, CACKAĆ SIĘ, PRZETWARZAĆ, PRÓBOWAĆ, TRĄCAĆ, SIAĆ, ROBIĆ OKOP, STAWAĆ KOŚCIĄ W GARDLE, RUCHAĆ, DRĘCZYĆ, DOBRZE ROBIĆ, LAĆ, PACYKOWAĆ SIĘ, BAŁAGANIĆ, SKŁADOWAĆ, DEMONIZOWAĆ, ROBIĆ SZYDEŁKIEM, POTYKAĆ SIĘ, ZDEJMOWAĆ, GNIĆ, SPÓŁKOWAĆ, WPROWADZIĆ W BŁĄD, WYDYMAĆ, ZAŁATWIAĆ, REKLAMOWAĆ, BUSZOWAĆ PO SKLEPACH, CHAPAĆ DZIDĘ, DOKONYWAĆ, CIUPCIAĆ, KSEROWAĆ, ROBIĆ REKLAMĘ, GNUŚNIEĆ, MYŚLEĆ, STWARZAĆ, ZROBIĆ W BAMBUKO, CEREGIELIĆ SIĘ, SIURAĆ, KIWAĆ, KOPAĆ RÓW, PATYCZKOWAĆ SIĘ, ROBIĆ Z IGŁY WIDŁY, SIKAĆ, HONOROWO, POSTARAĆ SIĘ, PROSTOWAĆ, KOCHAĆ SIĘ, MAMIĆ, ROBIĆ MAKIJAŻ, OBYWAĆ SIĘ, ROBIĆ NA DRUTACH, MRUGAĆ, OSZUKIWAĆ, ODTWARZAĆ, ROBIĆ ZDJĘCIE, DZIAŁAĆ, NIC NIE ROBIĆ, SPORZĄDZAĆ, ODDAWAĆ KAŁ, SZACHROWAĆ, ROBIĆ SZUM, DAROWAĆ, FOTOGRAFOWAĆ, ODWZOROWYWAĆ, PRZEKŁUWAĆ, ODMAWIAĆ SOBIE, ŁAJAĆ, ZROBIĆ W BALONA, MIEĆ NA MYŚLI, BAŁAMUCIĆ, REJESTROWAĆ, ROBIĆ BŁĘDY, ORŻNĄĆ, PUSZCZAĆ OKO, MALOWAĆ SIĘ, UDAWAĆ, ROBIĆ PRZYPIS, CHĘDOŻYĆ, ROBIĆ SIKU, ROBIĆ BAŁAGAN, ROZUMOWAĆ, TRWONIĆ CZAS, ROBIĆ OKO, OKPIWAĆ, BYĆ, MUSKAĆ, ZAŁATWIAĆ SIĘ, POLECAĆ, SPRZĄTAĆ, POTĘPIAĆ, KORYGOWAĆ, ZROBIĆ W KONIA, PRZECHOWYWAĆ, KALKOWAĆ, OBJAŚNIAĆ, NAKŁADAĆ NA SIEBIE SZPACHEL, WYPRÓŻNIAĆ SIĘ, WYKIWAĆ, DOGADZAĆ, STANOWIĆ, BYĆ W BŁĘDZIE, PORZĄDKOWAĆ, PRYSKAĆ, WPROWADZAĆ W BŁĄD, WSPÓŁŻYĆ, PIEPRZYĆ, UZUPEŁNIAĆ, UPRZYKRZAĆ SIĘ, ROBIĆ W BAMBUKO, ZAWRACAĆ SOBIE GŁOWĘ, TWORZYĆ SIĘ, PSTRYKAĆ, WPUŚCIĆ W MALINY, NIE DAWAĆ ŻYĆ, ROBIĆ ZAKUPY, OKOPAĆ, UPOKARZAĆ, WYPISYWAĆ, ODPOCZYWAĆ, MOCZYĆ SIĘ, WŁAZIĆ NA NAGNIOTEK, PROCEDOWAĆ, OSZCZĘDZAĆ, OBIJAĆ SIĘ, ROZLENIWIAĆ SIĘ, DEFEKOWAĆ, WPUSZCZAĆ W MALINY, AWANSOWAĆ, MYLIĆ SIĘ, GŁASKAĆ, WYPROWADZAĆ, KOPULOWAĆ, ROBIĆ PRÓBĘ, WZRUSZAĆ, RUSZAĆ, MACAĆ, PRZEOBRAŻAĆ, ROBIĆ OSZCZĘDNOŚCI, ZATRUWAĆ ŻYCIE, EGZYSTOWAĆ, DZIAĆ, WYWIERAĆ WPŁYW, CIĄGNĄĆ DRUTA, ROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY, PARZYĆ SIĘ, ROBIĆ ZAMACH, TROLLOWAĆ, SZERZYĆ, GŁADZIĆ, GROMADZIĆ, DOKONAĆ ZAMACHU, STAWIAĆ ZARZUTY, USPOSABIAĆ, DAWAĆ DO ZROZUMIENIA, NABIERAĆ, ROBIĆ NOTATKI, UPRZEDZAĆ, MĄCIĆ W GŁOWIE, DOSTARCZYĆ, ROBIĆ DOBRĄ PRASĘ, ROŚCIĆ PRETENSJE, ROBIĆ NA ZŁOŚĆ, POWIELAĆ, KŁAMAĆ, DYMAĆ, ROBIĆ ZAPASY, JĄKAĆ SIĘ, NACIĄĆ, NIEWIELE SOBIE ROBIĆ, OBWAROWAĆ, PLAGIATOWAĆ, ADNOTOWAĆ, ROZPOWSZECHNIAĆ, IMITOWAĆ, WYMAWIAĆ, ROBIĆ Z SIEBIE DURNIA, NABIĆ W BUTELKĘ, ZBŁAŹNIĆ SIĘ, ZAŁAZIĆ ZA SKÓRĘ, NANOSIĆ POPRAWKI, RYPAĆ, POPŁACAĆ, CZYŚCIĆ, PRÓŻNOWAĆ, NABRAĆ, ROBIĆ W KONIA, SZMINKOWAĆ SIĘ, ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU, ZAŁATWIAĆ NATURALNĄ POTRZEBĘ, ROBIĆ PORZĄDEK, DZIERGAĆ, ODDAWAĆ STOLEC, ŁASKOTAĆ, ROBIĆ WYMÓWKI, ISTNIEĆ, ODSĄCZAĆ KARTOFELKI, UDAWAĆ GREKA, WYTWARZAĆ, MIGAĆ SIĘ, WYKAZYWAĆ SIĘ, NACIERAĆ, BYCZYĆ SIĘ, REPRODUKOWAĆ, ROBIĆ CEREGIELE, TYKAĆ, ROBIĆ KARIERĘ, NOTOWAĆ, MASOWAĆ, UDZIELAĆ REPRYMENDY, ODDAĆ MOCZ, PRZEBIJAĆ, STAWAĆ SIĘ, ZBIJAĆ BĄKI, OSZUKAĆ, WYROLOWAĆ, DUKAĆ, SĄDZIĆ, WYKONYWAĆ, ROBIĆ WRAŻENIE, ROZMYŚLAĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 312 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "ROBIĆ W BALONA", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

ROBIĆ W BALONA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia robić w balona?", są:

1. Robić w balona to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
2. Robić w balona to inaczej robić balona.
3. Robić w balona to inaczej wprowadzać w błąd, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w konia.
4. Robić w balona to inaczej mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w maliny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ROBIĆ W BALONA

ROBIĆ W BALONA
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
ROBIĆ W BALONA
robić balona
ROBIĆ W BALONA
wprowadzać w błąd, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w konia
ROBIĆ W BALONA
mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w maliny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ROBIĆ W BALONA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x