Synonimy do wyrażenia ROBIĆ W BAMBUKO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ROBIĆ W BAMBUKO.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ROBIĆ W BAMBUKO

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w konia, wprowadzać w błądROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DOBRZE ROBIĆ
to inaczej:

dobrze robić (pot.), dodatnio wpływać, dogadzać, dopisywać, służyć, sprzyjać, wychodzić na dobreNIC NIE ROBIĆ
to inaczej:

byczyć się (pot.), gnić (wulg.), gnuśnieć (pot.), lenić się (pot.), leniuchować (pot.), migać się (pot.), obijać się (pot.), odpoczywać, opieprzać się (wulg.), opierdalać się (wulg.), próżnować, rozleniwiać się, trwonić czas, wałkonić się (pot.), zbijać bąki (pot.), bumelować (podrz.), leserować (podrz.), obijać się (podrz.)NIC SOBIE NIE ROBIĆ
to inaczej:

nie oglądać się, nie przejmować się, nie przywiązywać wagi, nie okazywać względów, okazywać wzgardę, nie liczyć sięNIEWIELE SOBIE ROBIĆ
to inaczej:

nie oglądać się, nic sobie nie robić, nie przywiązywać wagi, nie liczyć się, okazywać wzgardę, nie przejmować sięROBIĆ
to inaczej:

czynić, działać, sprawiać, wykonywać, pracować (podrz.), wykonywać pracę (podrz.), czuć (podrz.), odbierać (podrz.), odczuć (podrz.), odczuwać (podrz.), dążyć (podrz.), iść (podrz.), kroczyć (podrz.), zmierzać (podrz.), mieć na myśli (podrz.), mniemać (podrz.), myśleć (podrz.), rozmyślać (podrz.), rozumować (podrz.), sądzić (podrz.), uważać (podrz.), chcieć (podrz.), mieć chęć (podrz.), mieć ochotę (podrz.), odczuwać brak (podrz.), potrzebować (podrz.), pożądać (podrz.), pragnąć (podrz.), życzyć sobie (podrz.), być powodem (podrz.), być przyczyną (podrz.), powodować (podrz.), sprawiać (podrz.), wywoływać (podrz.), produkować (podrz.), przygotowywać (podrz.), sporządzać (podrz.), tworzyć (podrz.), wyrabiać (podrz.), selekcjonować (podrz.), wybierać (podrz.), jeść (podrz.), konsumować (podrz.), posilać się (podrz.), spożywać (podrz.), stołować się (podrz.), sycić głód (podrz.), sycić się (podrz.), brać udział (podrz.), partycypować (podrz.), uczestniczyć (podrz.), odczuć (podrz.), percypować (specjalist.) (podrz.), postrzegać (podrz.), spostrzec (podrz.), zauważać (podrz.), brać (podrz.), pobierać (podrz.), angażować się (podrz.), uczestniczyć (podrz.), udzielać się (podrz.), bronić się (podrz.), komunikować się (podrz.), porozumiewać się (podrz.)ROBIĆ
to inaczej:

fabrykować, produkować, przetwarzać, sporządzać, wytwarzaćROBIĆ
to inaczej:

czynić, działać, fabrykować, postępować, produkować, przeobrażać, przetwarzać, sporządzać, sprawiać, sprzątać, tworzyć, wykonywać, wytwarzać, wywoływaćROBIĆ
to inaczej:

być zatrudnionym, pracować, współtworzyć zespół, być członkiem załogiROBIĆ BAŁAGAN
to inaczej:

bałaganićROBIĆ BŁĘDY
to inaczej:

błądzić, być w błędzie, mylić się, dukać (podrz.), jąkać się (podrz.), potykać się (podrz.), zacinać się (podrz.)ROBIĆ CEREGIELE
to inaczej:

babrać się (pot.), cackać się, ceregielić się (pot.), certolić, certować się, patyczkować się, zawracać sobie głowęROBIĆ CO SIĘ DA
to inaczej:

robić wszystko w swojej mocyROBIĆ DOBRĄ PRASĘ
to inaczej:

naklejać plakat, ogłaszać, reklamować, robić dobrą prasę (książk.), robić reklamęROBIĆ DOBRE WRAŻENIE
to inaczej:

uprzedzać, usposabiaćROBIĆ KARIERĘ
to inaczej:

awansować, piąć się w górę, zyskiwać awansROBIĆ KOPIĘ
to inaczej:

imitować, kalkować, kopiować, kserować, odtwarzać, odwzorowywać, plagiatować, powielać, reprodukować, fałszować (podrz.), podrabiać (podrz.), bezprawnie kopiować (podrz.), uprawiać piractwo (podrz.)ROBIĆ KOREKTĘ
to inaczej:

adiustować (specjalist.), korygować, modyfikować, nanosić poprawki, poprawiać, uzupełniaćROBIĆ KUPĘ
to inaczej:

defekować (specjalist.), oddawać kał (specjalist.), oddawać stolec (oficj.), wypróżniać się, srać (wulg.) (podrz.)ROBIĆ MAKIJAŻ
to inaczej:

malować się, nakładać na siebie szpachel (pot.), pacykować się (pot.), szminkować sięROBIĆ NA DRUTACH
to inaczej:

dziać, dziergaćROBIĆ NA ZŁOŚĆ
to inaczej:

dawać się we znaki, deptać po odciskach (pot.), dokuczać, dręczyć, nie dawać żyć, stawać kością w gardle, uprzykrzać się, włazić na nagniotek (żart.), załazić za skórę (pot.), zatruwać życieROBIĆ NOTATKI
to inaczej:

notować, rejestrować, spisywać, wypisywać, zapisywaćROBIĆ OKO
to inaczej:

mrugać, puszczać okoROBIĆ OKOP
to inaczej:

kopać rów, okopać, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.)ROBIĆ OSZCZĘDNOŚCI
to inaczej:

obywać się, odmawiać sobie, oszczędzaćROBIĆ PORZĄDEK
to inaczej:

chędożyć (przestarz.), czyścić, doprowadzać do porządku, porządkować, sprzątać, porządkować (podrz.), segregować (podrz.), sortować (podrz.), odkurzać (podrz.), ścierać kurz (podrz.)ROBIĆ POSTĘP
to inaczej:

posuwać sięROBIĆ POSTĘPY
to inaczej:

posuwać się naprzódROBIĆ PRÓBĘ
to inaczej:

próbowaćROBIĆ PRZYPIS
to inaczej:

adnotować, objaśniaćROBIĆ REKLAMĘ
to inaczej:

naklejać plakat, ogłaszać, reklamować, robić dobrą prasę (książk.)ROBIĆ SIKU
to inaczej:

moczyć się, oddawać mocz, odlewać się (wulg.), odsączać kartofelki (żart.), robić siku (pot.), sikać, siusiać, szczać (wulg.)ROBIĆ SZUM
to inaczej:

gardłować (książk.), popularyzować, propagować, robić szum (pot.), rozpowszechniać, rozprzestrzeniać, siać (poet.), szerzyć, upowszechniać, ewangelizować (podrz.), nawracać (podrz.)ROBIĆ SZYDEŁKIEM
to inaczej:

dziać, szydełkowaćROBIĆ W BALONA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W BALONA
to inaczej:

robić balonaROBIĆ W BALONA
to inaczej:

wprowadzać w błąd, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w koniaROBIĆ W BALONA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ W KONIA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W KONIA
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błądROBIĆ W KONIA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ WODĘ Z MÓZGU
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ WRAŻENIE
to inaczej:

rościć pretensje, stwarzać pozory, symulować, udawać, udawać GrekaROBIĆ WRAŻENIE
to inaczej:

wywierać wpływROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY
to inaczej:

robić co się daROBIĆ WYMÓWKI
to inaczej:

łajać, odżegnywać się, potępiać, udzielać reprymendy, wymawiaćROBIĆ WYMÓWKI
to inaczej:

stawiać zarzutyROBIĆ Z IGŁY WIDŁY
to inaczej:

przesadzać, robić z igły widły (pot.), wyolbrzymiaćROBIĆ Z SIEBIE DURNIA
to inaczej:

zbłaźnić sięROBIĆ ZAKUPY
to inaczej:

buszować po sklepach (pot.), kupowaćROBIĆ ZAMACH
to inaczej:

dokonać zamachuROBIĆ ZAPASY
to inaczej:

dostarczyć, postarać się, zaopatrzyćROBIĆ ZAPASY
to inaczej:

gromadzić, magazynować, przechowywać, składowaćROBIĆ ZDJĘCIE
to inaczej:

fotografować, pstrykać (pot.), zdejmowaćZROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

nabić w butelkę (pot.), nabrać, wpuścić w maliny (pot.), wykiwać (pot.), wyrolować, wystrychnąć na dudka (pot.), zrobić w balona (przestarz.), zrobić w bambuko (pot.), zrobić w konia (pot.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

ZYSKIWAĆ AWANS, STAWAĆ KOŚCIĄ W GARDLE, ZAŁATWIAĆ, BUSZOWAĆ PO SKLEPACH, DEMONIZOWAĆ, DOPROWADZAĆ DO PORZĄDKU, RYPAĆ, STWARZAĆ POZORY, PRÓBOWAĆ, LAĆ, WYKAZYWAĆ SIĘ, ROZUMOWAĆ, POGARDZAĆ, SPRAWIAĆ, DRĘCZYĆ, IMITOWAĆ, POWIELAĆ, BZYKAĆ, WYPRÓŻNIAĆ SIĘ, DYMAĆ, GNIĆ, ROBIĆ Z IGŁY WIDŁY, ZROBIĆ W KONIA, KOPULOWAĆ, DAWAĆ DO ZROZUMIENIA, ADNOTOWAĆ, KŁAMAĆ, UMOCNIĆ, POPRAWIAĆ, TRWONIĆ CZAS, OKPIWAĆ, SIUSIAĆ, WYDYMAĆ, SPRZĄTAĆ, NIE DAWAĆ ŻYĆ, DOBRZE ROBIĆ, UDAWAĆ, DAROWAĆ, OSZUKAĆ, OBIJAĆ SIĘ, EGZYSTOWAĆ, ROBIĆ KUPĘ, SZYDEŁKOWAĆ, LENIĆ SIĘ, OPIERDALAĆ SIĘ, MALOWAĆ SIĘ, PRÓŻNOWAĆ, KOCHAĆ SIĘ, WYMAWIAĆ, SZERZYĆ, KOPAĆ RÓW, UZUPEŁNIAĆ, ROBIĆ PRÓBĘ, MIEĆ NA MYŚLI, ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU, DAWAĆ SIĘ WE ZNAKI, REPRODUKOWAĆ, POTYKAĆ SIĘ, DEFEKOWAĆ, UDZIELAĆ REPRYMENDY, JĄKAĆ SIĘ, ROBIĆ W BALONA, WYSTRYCHNĄĆ NA DUDKA, KANTOWAĆ, CHĘDOŻYĆ, MOCZYĆ SIĘ, UPRZEDZAĆ, ZAŁATWIAĆ SIĘ, RUCHAĆ, CZYŚCIĆ, KORYGOWAĆ, BAŁAGANIĆ, NIEWIELE SOBIE ROBIĆ, PIEPRZYĆ, RĄBAĆ, PLAGIATOWAĆ, MNIEMAĆ, FOTOGRAFOWAĆ, SKŁADOWAĆ, WZRUSZAĆ, POLECAĆ, MODYFIKOWAĆ, ZROBIĆ W BAMBUKO, PRZEKŁUWAĆ, PRZEOBRAŻAĆ, MASOWAĆ, POTĘPIAĆ, CACKAĆ SIĘ, ISTNIEĆ, ROBIĆ KOREKTĘ, WYKIWAĆ, ODMAWIAĆ SOBIE, ZATRUWAĆ ŻYCIE, ROBIĆ WRAŻENIE, ROZPRZESTRZENIAĆ, BABRAĆ SIĘ, WYOLBRZYMIAĆ, POSUWAĆ, OBWAROWAĆ, MAMIĆ, HONOROWO, UPOKARZAĆ, SYMULOWAĆ, CEREGIELIĆ SIĘ, ODPOCZYWAĆ, KORZYSTAĆ, UDAWAĆ GREKA, STWARZAĆ, DODATNIO WPŁYWAĆ, PARZYĆ SIĘ, ROBIĆ PORZĄDEK, FABRYKOWAĆ, NAKŁADAĆ NA SIEBIE SZPACHEL, WYTWARZAĆ, BYĆ W BŁĘDZIE, MIGAĆ SIĘ, MĄCIĆ W GŁOWIE, ROBIĆ OKO, ROBIĆ OSZCZĘDNOŚCI, ZACINAĆ SIĘ, ZAŁAZIĆ ZA SKÓRĘ, GROMADZIĆ, DEPTAĆ PO ODCISKACH, WPROWADZIĆ W BŁĄD, SPORZĄDZAĆ, PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ, SĄDZIĆ, BAŁAMUCIĆ, KIWAĆ, POSUWAĆ SIĘ NAPRZÓD, GŁADZIĆ, ODDAWAĆ KAŁ, ZAPIERNICZAĆ, DOKONAĆ ZAMACHU, SZCZAĆ, ROBIĆ NOTATKI, ROBIĆ BAŁAGAN, ORŻNĄĆ, CIĄGNĄĆ DRUTA, POSTARAĆ SIĘ, OSZAŃCOWAĆ, WPUŚCIĆ W MALINY, NIC SOBIE NIE ROBIĆ, ROBIĆ DOBRĄ PRASĘ, ŁASKOTAĆ, WAŁKONIĆ SIĘ, SIKAĆ, ROZPOWSZECHNIAĆ, WALIĆ, GENEROWAĆ, SZACHROWAĆ, GARDŁOWAĆ, WYWIERAĆ WPŁYW, DOGADZAĆ, ROBIĆ KARIERĘ, UŻYWAĆ, SPRZYJAĆ, BYCZYĆ SIĘ, ODWZOROWYWAĆ, CIUPCIAĆ, ROBIĆ OKOP, ROBIĆ PRZYPIS, ZAPISYWAĆ, BYĆ, ZBŁAŹNIĆ SIĘ, MYLIĆ SIĘ, ODTWARZAĆ, PROSTOWAĆ, ROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY, MAGAZYNOWAĆ, NABRAĆ, SZMINKOWAĆ SIĘ, KSEROWAĆ, GŁASKAĆ, DOKONYWAĆ, BŁĄDZIĆ, TWORZYĆ, KOPIOWAĆ, POSUWAĆ SIĘ, ROBIĆ SIKU, POPŁACAĆ, ROBIĆ POSTĘP, PORZĄDKOWAĆ, ZAJMOWAĆ SIĘ, PRZETWARZAĆ, MYŚLEĆ, NIC NIE ROBIĆ, ROBIĆ NA ZŁOŚĆ, MACAĆ, PRZEBIJAĆ, DOKUCZAĆ, TROLLOWAĆ, SPISYWAĆ, TRĄCAĆ, REJESTROWAĆ, STAWIAĆ ZARZUTY, PRZECHOWYWAĆ, NACIERAĆ, GRZMOCIĆ, ROBIĆ ZAKUPY, PIEKLIĆ SIĘ, PRYSKAĆ, WYCHODZIĆ NA DOBRE, ROBIĆ BŁĘDY, ROBIĆ W KONIA, MRUGAĆ, PACYKOWAĆ SIĘ, OBYWAĆ SIĘ, SPÓŁKOWAĆ, OSZUKIWAĆ, PROPAGOWAĆ, CERTOWAĆ SIĘ, PROCEDOWAĆ, STAWAĆ SIĘ, ODSĄCZAĆ KARTOFELKI, PRZESADZAĆ, HIPERBOLIZOWAĆ, ODLEWAĆ SIĘ, UPOWSZECHNIAĆ, KUPOWAĆ, SRAĆ, ZAŁATWIAĆ NATURALNĄ POTRZEBĘ, ZAOPATRZYĆ, SIAĆ, DZIAĆ, CERTOLIĆ, GZIĆ SIĘ, ODDAWAĆ STOLEC, RUSZAĆ, PSTRYKAĆ, ROŚCIĆ PRETENSJE, SIURAĆ, ROBIĆ KOPIĘ, ROBIĆ ZAMACH, KALKOWAĆ, WYPROWADZAĆ, ROBIĆ CO SIĘ DA, OPIEPRZAĆ SIĘ, ROBIĆ POSTĘPY, DUKAĆ, DOPISYWAĆ, UWAŻAĆ, PRODUKOWAĆ, POPULARYZOWAĆ, AWANSOWAĆ, ROBIĆ ZAPASY, STANOWIĆ, OSZCZĘDZAĆ, TYKAĆ, WŁAZIĆ NA NAGNIOTEK, ŁAJAĆ, ROBIĆ Z SIEBIE DURNIA, WYKONYWAĆ, PRZYKŁADAĆ, WPUSZCZAĆ W MALINY, ROBIĆ NA DRUTACH, DOSTARCZYĆ, CHAPAĆ DZIDĘ, ROBIĆ SZUM, NABIERAĆ, MUSKAĆ, ROZLENIWIAĆ SIĘ, DZIERGAĆ, WPROWADZAĆ W BŁĄD, ROBIĆ MAKIJAŻ, LENIUCHOWAĆ, ODŻEGNYWAĆ SIĘ, NABIĆ W BUTELKĘ, CZYNIĆ GŁUPIM, ZBIJAĆ BĄKI, PATYCZKOWAĆ SIĘ, OKOPAĆ, SŁUŻYĆ, ROBIĆ DOBRE WRAŻENIE, ZNAJDOWAĆ SIĘ, TWORZYĆ SIĘ, WSPÓŁŻYĆ, USPOSABIAĆ, WZBOGACAĆ SIĘ, UPRZYKRZAĆ SIĘ, NOTOWAĆ, ZDEJMOWAĆ, GNUŚNIEĆ, NANOSIĆ POPRAWKI, UFORTYFIKOWAĆ, POSTĘPOWAĆ, REKLAMOWAĆ, ZROBIĆ W BALONA, RŻNĄĆ, OBJAŚNIAĆ, ROBIĆ ZDJĘCIE, ZAWRACAĆ SOBIE GŁOWĘ, ROBIĆ SZYDEŁKIEM, NAKLEJAĆ PLAKAT, ZAPINAĆ, ROBIĆ REKLAMĘ, OGŁASZAĆ, CZYNIĆ, PUSZCZAĆ OKO.

Ze względu na du­żą ilość - 312 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "ROBIĆ W BAMBUKO", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

ROBIĆ W BAMBUKO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia robić w bambuko?", są:

1. Robić w bambuko to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
2. Robić w bambuko to inaczej (pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w konia, wprowadzać w błąd.
3. Robić w bambuko to inaczej mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w maliny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ROBIĆ W BAMBUKO

ROBIĆ W BAMBUKO
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
ROBIĆ W BAMBUKO
(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w konia, wprowadzać w błąd
ROBIĆ W BAMBUKO
mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w maliny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ROBIĆ W BAMBUKO

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x