Synonimy do wyrażenia ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU

ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DOBRZE ROBIĆ
to inaczej:

dobrze robić (pot.), dodatnio wpływać, dogadzać, dopisywać, służyć, sprzyjać, wychodzić na dobreNIC NIE ROBIĆ
to inaczej:

byczyć się (pot.), gnić (wulg.), gnuśnieć (pot.), lenić się (pot.), leniuchować (pot.), migać się (pot.), obijać się (pot.), odpoczywać, opieprzać się (wulg.), opierdalać się (wulg.), próżnować, rozleniwiać się, trwonić czas, wałkonić się (pot.), zbijać bąki (pot.), bumelować (podrz.), leserować (podrz.), obijać się (podrz.)NIC SOBIE NIE ROBIĆ
to inaczej:

nie oglądać się, nie przejmować się, nie przywiązywać wagi, nie okazywać względów, okazywać wzgardę, nie liczyć sięNIEWIELE SOBIE ROBIĆ
to inaczej:

nie oglądać się, nic sobie nie robić, nie przywiązywać wagi, nie liczyć się, okazywać wzgardę, nie przejmować sięODPORNY NA WODĘ
to inaczej:

nieprzemakalny, wodoszczelnyPRANIE MÓZGU
to inaczej:

agitacja, indoktrynacja, propagandaPRZEPUSZCZAĆ WODĘ
to inaczej:

ciec, przeciekać, sączyć sięROBIĆ
to inaczej:

czynić, działać, sprawiać, wykonywać, pracować (podrz.), wykonywać pracę (podrz.), czuć (podrz.), odbierać (podrz.), odczuć (podrz.), odczuwać (podrz.), dążyć (podrz.), iść (podrz.), kroczyć (podrz.), zmierzać (podrz.), mieć na myśli (podrz.), mniemać (podrz.), myśleć (podrz.), rozmyślać (podrz.), rozumować (podrz.), sądzić (podrz.), uważać (podrz.), chcieć (podrz.), mieć chęć (podrz.), mieć ochotę (podrz.), odczuwać brak (podrz.), potrzebować (podrz.), pożądać (podrz.), pragnąć (podrz.), życzyć sobie (podrz.), być powodem (podrz.), być przyczyną (podrz.), powodować (podrz.), sprawiać (podrz.), wywoływać (podrz.), produkować (podrz.), przygotowywać (podrz.), sporządzać (podrz.), tworzyć (podrz.), wyrabiać (podrz.), selekcjonować (podrz.), wybierać (podrz.), jeść (podrz.), konsumować (podrz.), posilać się (podrz.), spożywać (podrz.), stołować się (podrz.), sycić głód (podrz.), sycić się (podrz.), brać udział (podrz.), partycypować (podrz.), uczestniczyć (podrz.), odczuć (podrz.), percypować (specjalist.) (podrz.), postrzegać (podrz.), spostrzec (podrz.), zauważać (podrz.), brać (podrz.), pobierać (podrz.), angażować się (podrz.), uczestniczyć (podrz.), udzielać się (podrz.), bronić się (podrz.), komunikować się (podrz.), porozumiewać się (podrz.)ROBIĆ
to inaczej:

fabrykować, produkować, przetwarzać, sporządzać, wytwarzaćROBIĆ
to inaczej:

czynić, działać, fabrykować, postępować, produkować, przeobrażać, przetwarzać, sporządzać, sprawiać, sprzątać, tworzyć, wykonywać, wytwarzać, wywoływaćROBIĆ
to inaczej:

być zatrudnionym, pracować, współtworzyć zespół, być członkiem załogiROBIĆ BAŁAGAN
to inaczej:

bałaganićROBIĆ BŁĘDY
to inaczej:

błądzić, być w błędzie, mylić się, dukać (podrz.), jąkać się (podrz.), potykać się (podrz.), zacinać się (podrz.)ROBIĆ CEREGIELE
to inaczej:

babrać się (pot.), cackać się, ceregielić się (pot.), certolić, certować się, patyczkować się, zawracać sobie głowęROBIĆ CO SIĘ DA
to inaczej:

robić wszystko w swojej mocyROBIĆ DOBRĄ PRASĘ
to inaczej:

naklejać plakat, ogłaszać, reklamować, robić dobrą prasę (książk.), robić reklamęROBIĆ DOBRE WRAŻENIE
to inaczej:

uprzedzać, usposabiaćROBIĆ KARIERĘ
to inaczej:

awansować, piąć się w górę, zyskiwać awansROBIĆ KOPIĘ
to inaczej:

imitować, kalkować, kopiować, kserować, odtwarzać, odwzorowywać, plagiatować, powielać, reprodukować, fałszować (podrz.), podrabiać (podrz.), bezprawnie kopiować (podrz.), uprawiać piractwo (podrz.)ROBIĆ KOREKTĘ
to inaczej:

adiustować (specjalist.), korygować, modyfikować, nanosić poprawki, poprawiać, uzupełniaćROBIĆ KUPĘ
to inaczej:

defekować (specjalist.), oddawać kał (specjalist.), oddawać stolec (oficj.), wypróżniać się, srać (wulg.) (podrz.)ROBIĆ MAKIJAŻ
to inaczej:

malować się, nakładać na siebie szpachel (pot.), pacykować się (pot.), szminkować sięROBIĆ NA DRUTACH
to inaczej:

dziać, dziergaćROBIĆ NA ZŁOŚĆ
to inaczej:

dawać się we znaki, deptać po odciskach (pot.), dokuczać, dręczyć, nie dawać żyć, stawać kością w gardle, uprzykrzać się, włazić na nagniotek (żart.), załazić za skórę (pot.), zatruwać życieROBIĆ NOTATKI
to inaczej:

notować, rejestrować, spisywać, wypisywać, zapisywaćROBIĆ OKO
to inaczej:

mrugać, puszczać okoROBIĆ OKOP
to inaczej:

kopać rów, okopać, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.)ROBIĆ OSZCZĘDNOŚCI
to inaczej:

obywać się, odmawiać sobie, oszczędzaćROBIĆ PORZĄDEK
to inaczej:

chędożyć (przestarz.), czyścić, doprowadzać do porządku, porządkować, sprzątać, porządkować (podrz.), segregować (podrz.), sortować (podrz.), odkurzać (podrz.), ścierać kurz (podrz.)ROBIĆ POSTĘP
to inaczej:

posuwać sięROBIĆ POSTĘPY
to inaczej:

posuwać się naprzódROBIĆ PRÓBĘ
to inaczej:

próbowaćROBIĆ PRZYPIS
to inaczej:

adnotować, objaśniaćROBIĆ REKLAMĘ
to inaczej:

naklejać plakat, ogłaszać, reklamować, robić dobrą prasę (książk.)ROBIĆ SIKU
to inaczej:

moczyć się, oddawać mocz, odlewać się (wulg.), odsączać kartofelki (żart.), robić siku (pot.), sikać, siusiać, szczać (wulg.)ROBIĆ SZUM
to inaczej:

gardłować (książk.), popularyzować, propagować, robić szum (pot.), rozpowszechniać, rozprzestrzeniać, siać (poet.), szerzyć, upowszechniać, ewangelizować (podrz.), nawracać (podrz.)ROBIĆ SZYDEŁKIEM
to inaczej:

dziać, szydełkowaćROBIĆ W BALONA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W BALONA
to inaczej:

robić balonaROBIĆ W BALONA
to inaczej:

wprowadzać w błąd, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w koniaROBIĆ W BALONA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w konia, wprowadzać w błądROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ W KONIA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W KONIA
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błądROBIĆ W KONIA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ WRAŻENIE
to inaczej:

rościć pretensje, stwarzać pozory, symulować, udawać, udawać GrekaROBIĆ WRAŻENIE
to inaczej:

wywierać wpływROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY
to inaczej:

robić co się daROBIĆ WYMÓWKI
to inaczej:

łajać, odżegnywać się, potępiać, udzielać reprymendy, wymawiaćROBIĆ WYMÓWKI
to inaczej:

stawiać zarzutyROBIĆ Z IGŁY WIDŁY
to inaczej:

przesadzać, robić z igły widły (pot.), wyolbrzymiaćROBIĆ Z SIEBIE DURNIA
to inaczej:

zbłaźnić sięROBIĆ ZAKUPY
to inaczej:

buszować po sklepach (pot.), kupowaćROBIĆ ZAMACH
to inaczej:

dokonać zamachuROBIĆ ZAPASY
to inaczej:

dostarczyć, postarać się, zaopatrzyćROBIĆ ZAPASY
to inaczej:

gromadzić, magazynować, przechowywać, składowaćROBIĆ ZDJĘCIE
to inaczej:

fotografować, pstrykać (pot.), zdejmowaćSKOK W WODĘ
to inaczej:

zanurzenie sięUDAR MÓZGU
to inaczej:

apopleksja, szlag (pot.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

MYLIĆ SIĘ, TWORZYĆ, SRAĆ, WŁAZIĆ NA NAGNIOTEK, PACYKOWAĆ SIĘ, ROBIĆ MAKIJAŻ, PRZEBIJAĆ, ROBIĆ PORZĄDEK, ZAWRACAĆ SOBIE GŁOWĘ, WYPRÓŻNIAĆ SIĘ, MODYFIKOWAĆ, ODDAWAĆ KAŁ, SZYDEŁKOWAĆ, ZANURZENIE SIĘ, ROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY, HONOROWO, WYWIERAĆ WPŁYW, ROBIĆ Z SIEBIE DURNIA, UŻYWAĆ, WYCHODZIĆ NA DOBRE, KACZKA DZIENNIKARSKA, PRANIE MÓZGU, POGARDZAĆ, ZAPIERNICZAĆ, CHAPAĆ DZIDĘ, DOPROWADZAĆ DO PORZĄDKU, DYMAĆ, ZAPISYWAĆ, WZRUSZAĆ, JĄKAĆ SIĘ, MASOWAĆ, ODDAWAĆ STOLEC, UMOCNIĆ, KOPIOWAĆ, WYPISYWAĆ, POSTĘPOWAĆ, ROBIĆ ZDJĘCIE, PRZETWARZAĆ, SPRZYJAĆ, ROBIĆ REKLAMĘ, UZUPEŁNIAĆ, TRWONIĆ CZAS, ROZLENIWIAĆ SIĘ, ROBIĆ OKO, WZBOGACAĆ SIĘ, ROBIĆ PRZYPIS, NANOSIĆ POPRAWKI, POLECAĆ, PRÓBOWAĆ, PSTRYKAĆ, BAŁAMUCIĆ, BABRAĆ SIĘ, DEMONIZOWAĆ, SPORZĄDZAĆ, ROBIĆ, KUPOWAĆ, TRYSKAĆ, WYKONYWAĆ, SIAĆ, IMITOWAĆ, LENIĆ SIĘ, NAKLEJAĆ PLAKAT, NIC NIE ROBIĆ, FUNKCJONOWANIE, ROBIĆ KOPIĘ, MRUGAĆ, KOCHAĆ SIĘ, PROCEDOWAĆ, OBIJAĆ SIĘ, PRZEPUSZCZAĆ WODĘ, UDZIELAĆ REPRYMENDY, ROBIĆ ZAPASY, ROBIĆ KOREKTĘ, PARZYĆ SIĘ, ROBIĆ OSZCZĘDNOŚCI, SĄCZYĆ SIĘ, PROSTOWAĆ, BYĆ W BŁĘDZIE, DODATNIO WPŁYWAĆ, DAWAĆ SIĘ WE ZNAKI, ROZUMOWAĆ, MACAĆ, ROBIĆ NA ZŁOŚĆ, LAĆ, GZIĆ SIĘ, OSZUKIWAĆ, SPRZĄTAĆ, ROBIĆ KARIERĘ, ZDEJMOWAĆ, ROŚCIĆ PRETENSJE, STWARZAĆ POZORY, ZAOPATRZYĆ, OKPIWAĆ, RYPAĆ, CHĘDOŻYĆ, ODDAĆ MOCZ, DAROWAĆ, FOTOGRAFOWAĆ, ODPOCZYWAĆ, FAKT MEDIALNY, ROBIĆ SIKU, UFORTYFIKOWAĆ, DUKAĆ, POTYKAĆ SIĘ, OSZCZĘDZAĆ, FABRYKOWAĆ, ROBIĆ WYMÓWKI, SPÓŁKOWAĆ, MYŚLEĆ, ROBIĆ PRÓBĘ, KANTOWAĆ, ISTNIEĆ, DOSTARCZYĆ, TROLLOWAĆ, USPOSABIAĆ, ADIUSTOWAĆ, ODMAWIAĆ SOBIE, GŁASKAĆ, CIEC, TWORZYĆ SIĘ, SIURAĆ, ROBIĆ POSTĘP, RUSZAĆ, POSUWAĆ SIĘ, MNIEMAĆ, ADNOTOWAĆ, NOTOWAĆ, WPROWADZAĆ W BŁĄD, WALIĆ, WYKAZYWAĆ SIĘ, CIUPCIAĆ, GARDŁOWAĆ, UPOWSZECHNIAĆ, ROBIĆ SZUM, STAN PATOLOGICZNY, PORZĄDKOWAĆ, SKŁADOWAĆ, MUSKAĆ, OPIEPRZAĆ SIĘ, KORYGOWAĆ, RŻNĄĆ, PRÓŻNOWAĆ, AKTYWNOŚĆ, OPIERDALAĆ SIĘ, PUSZCZAĆ OKO, DZIERGAĆ, ZATRUWAĆ ŻYCIE, SIUSIAĆ, SZERZYĆ, BZYKAĆ, CZYŚCIĆ, ROBIĆ NA DRUTACH, STANOWIĆ, ROBIĆ CEREGIELE, SZACHROWAĆ, ROBIĆ ZAMACH, PRZESADZAĆ, DOBRZE ROBIĆ, ODŻEGNYWAĆ SIĘ, BUSZOWAĆ PO SKLEPACH, ROBIĆ W BAMBUKO, ZAŁAZIĆ ZA SKÓRĘ, LENIUCHOWAĆ, REPRODUKOWAĆ, NABIERAĆ, PLAGIATOWAĆ, PATOLOGIA, DZIAĆ, WYOLBRZYMIAĆ, OBYWAĆ SIĘ, UDAR MÓZGU, MIEĆ NA MYŚLI, CEREGIELIĆ SIĘ, BAŁAGANIĆ, STAN CHOROBOWY, ODLEWAĆ SIĘ, STAWIAĆ ZARZUTY, SKOK W WODĘ, ZAPINAĆ, BYCZYĆ SIĘ, ROBIĆ KUPĘ, SZLAG, ROBIĆ WRAŻENIE, EGZYSTOWAĆ, OKOPAĆ, ODSĄCZAĆ KARTOFELKI, ZNAJDOWAĆ SIĘ, GNIĆ, ZAŁATWIAĆ, ROBIĆ SZYDEŁKIEM, POWIELAĆ, UDAWAĆ, MALOWAĆ SIĘ, NIE DAWAĆ ŻYĆ, UDAWAĆ GREKA, SIKAĆ, ODWZOROWYWAĆ, ZAŁATWIAĆ NATURALNĄ POTRZEBĘ, DZIAŁAĆ, DOKONYWAĆ, ŁASKOTAĆ, WPUSZCZAĆ W MALINY, PIEPRZYĆ, BŁĄDZIĆ, ROBIĆ DOBRĄ PRASĘ, ROBIĆ BAŁAGAN, ODDAWAĆ MOCZ, CERTOLIĆ, MOCZYĆ SIĘ, GROMADZIĆ, CERTOWAĆ SIĘ, ZYSKIWAĆ AWANS, UWAŻAĆ, DOPISYWAĆ, CACKAĆ SIĘ, ROZPOWSZECHNIAĆ, PIEKLIĆ SIĘ, SZMINKOWAĆ SIĘ, WAŁKONIĆ SIĘ, DOKONAĆ ZAMACHU, GNUŚNIEĆ, ZAŁATWIAĆ SIĘ, CZYNIĆ, KOPAĆ RÓW, DRĘCZYĆ, PRZYKŁADAĆ, SPISYWAĆ, ROBIĆ ZAKUPY, ZACINAĆ SIĘ, MARKOWAĆ, NIC SOBIE NIE ROBIĆ, MAMIĆ, ROBIĆ OKOP, PROPAGANDA, POSTARAĆ SIĘ, MĄCIĆ W GŁOWIE, CIĄGNĄĆ DRUTA, DOKUCZAĆ, ROBIĆ DOBRE WRAŻENIE, POTĘPIAĆ, ROBIĆ W KONIA, KŁAMAĆ, DZIAŁANIE, UPRZYKRZAĆ SIĘ, ROBIĆ CO SIĘ DA, PRZECHOWYWAĆ, SPRAWIAĆ, REJESTROWAĆ, HIPERBOLIZOWAĆ, STAWAĆ KOŚCIĄ W GARDLE, PROPAGOWAĆ, RĄBAĆ, KALKOWAĆ, STAWAĆ SIĘ, POSUWAĆ SIĘ NAPRZÓD, PRZEKŁUWAĆ, MIGAĆ SIĘ, KORZYSTAĆ, DEPTAĆ PO ODCISKACH, SĄDZIĆ, SŁUŻYĆ, UPRZEDZAĆ, AGITACJA, POPULARYZOWAĆ, ZBIJAĆ BĄKI, NIEPRZEMAKALNY, WYMAWIAĆ, ROZMYŚLAĆ, WYTWARZAĆ, INDOKTRYNACJA, GŁADZIĆ, MAGAZYNOWAĆ, APOPLEKSJA, PRZEOBRAŻAĆ, OBWAROWAĆ, ROZPRZESTRZENIAĆ, AWANSOWAĆ, DZIAŁALNOŚĆ, NAKŁADAĆ NA SIEBIE SZPACHEL, SZCZAĆ, ŁAJAĆ, POPRAWIAĆ, ODTWARZAĆ, ROBIĆ BŁĘDY, POPŁACAĆ, GRZMOCIĆ, ODPORNY NA WODĘ, WYPROWADZAĆ, KOPULOWAĆ, TRĄCAĆ, RUCHAĆ, DOGADZAĆ, REKLAMOWAĆ, PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ, KSEROWAĆ, ZAMYDLIĆ OCZY, STWARZAĆ, OGŁASZAĆ, OBJAŚNIAĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 326 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia robić wodę z mózgu?", jest:

1. Robić wodę z mózgu to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU

ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x