Synonimy do słowa SPOSTRZEGAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPOSTRZEGAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPOSTRZEGAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPOSTRZEGAĆ
to inaczej:

dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)SPOSTRZEGAĆ
to inaczej:

dostrzegać, miarkować (książk.), odkrywać, pojmować, rozumieć, uświadamiać sobie, zauważać, zdawać sobie sprawęSPOSTRZEGAĆ
to inaczej:

odczuwać, percypować, rozróżniać, widzieć, zauważaćSPOSTRZEGAĆ
to inaczej:

(książk.) postrzegaćSPOSTRZEGAĆ
to inaczej:

dostrzegać, widzieć, percypować, zauważać, zdawać sobie sprawę, dosięgać wzrokiem, obserwować, odczuwaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SPOSTRZEGAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa spostrzegać?", są:

1. Spostrzegać to inaczej dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.).
2. Spostrzegać to inaczej dostrzegać, miarkować (książk.), odkrywać, pojmować, rozumieć, uświadamiać sobie, zauważać, zdawać sobie sprawę.
3. Spostrzegać to inaczej odczuwać, percypować, rozróżniać, widzieć, zauważać.
4. Spostrzegać to inaczej (książk.) postrzegać.
5. Spostrzegać to inaczej dostrzegać, widzieć, percypować, zauważać, zdawać sobie sprawę, dosięgać wzrokiem, obserwować, odczuwać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa SPOSTRZEGAĆ

SPOSTRZEGAĆ
dosięgać wzrokiem, obserwować, oglądać, patrzeć, przyglądać się, spoglądać, spozierać, gapić się (pot.) (podrz.), patrzeć bezmyślnie (podrz.), wybałuszać gały (pot.) (podrz.), wytrzeszczać oczy (podrz.), patrzeć ukradkiem (podrz.), zerkać (podrz.), podglądać (podrz.), podpatrywać (podrz.), zaglądać z ciekawością (podrz.), dostrzec (podrz.), odnotować (podrz.), spostrzec (podrz.), uświadomić sobie (podrz.), zanotować (podrz.), zauważyć (podrz.), pożerać wzrokiem (podrz.), szukać wzrokiem (podrz.), wypatrywać (podrz.), wytężać wzrok (podrz.)
SPOSTRZEGAĆ
dostrzegać, miarkować (książk.), odkrywać, pojmować, rozumieć, uświadamiać sobie, zauważać, zdawać sobie sprawę
SPOSTRZEGAĆ
odczuwać, percypować, rozróżniać, widzieć, zauważać
SPOSTRZEGAĆ
(książk.) postrzegać
SPOSTRZEGAĆ
dostrzegać, widzieć, percypować, zauważać, zdawać sobie sprawę, dosięgać wzrokiem, obserwować, odczuwać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPOSTRZEGAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x