Synonimy do słowa SPRZĘT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPRZĘT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPRZĘT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPRZĘT
to inaczej:

akcesoria (specjalist.), ekwipunek, oprzyrządowanie (specjalist.), rynsztunek (przestarz.), utensylia (przestarz.), wyposażenieSPRZĘT
to inaczej:

aparat, instrument, narzędzie, przyrząd, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)SPRZĘT
to inaczej:

hardwareSPRZĘT
to inaczej:

mebel, kanapa (podrz.), leżanka (podrz.), prycza (podrz.), siennik (podrz.), tapczan (podrz.), fotel (podrz.), biurko (podrz.), kredens (podrz.), serwantka (podrz.), kontuar (podrz.), lada (podrz.), stół sklepowy (podrz.), stolik (podrz.), stół (podrz.), stołek (podrz.), taboret (podrz.), zydel (podrz.), szafa (podrz.), stolec (przestarz.) (podrz.), tron (podrz.), krzesło (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)SPRZĘT
to inaczej:

narzędzia, przybory, utensylia (książk.), aparatura (podrz.), oprzyrządowanie (oficj.) (podrz.)SPRZĘT
to inaczej:

aparat, hardware, instrument, mebel, przyrząd, urządzenie, komputerSPRZĘT
to inaczej:

akcesoria, ekwipunek, oprzyrządowanie, przybory, rynsztunek, takielunek, (książk.) utensylia, wyposażeniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

SPRZĘT SPORTOWY
to inaczej:

sprzęt sportowy, futbolówka (podrz.), piłka (podrz.), skóra (pot.) (podrz.), pagaj (podrz.), wiosło (podrz.), ciężarek (podrz.), sztangietka (podrz.), deska (pot.) (podrz.), deskorolka (podrz.), skateboard (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

GRAMOFON, PISADŁO, BAGIER, KOMPUTER, OKULARY, GADŻET, SIENNIK, OBRABIARKA, PAGER, JUDASZ, LADA, SZTUCZNY WYTWÓR, TRYBUSZON, UPRZĄŻ, DESKOROLKA, ŁAPKA, TŁUMIK, PECET, MACERATOR, KLIMATYZATOR, DIASKOP, TAPCZAN, SPRZĘT SPORTOWY, ELEKTRONICZNA MASZYNA CYFROWA, SUSZARKA, KREDENS, DŹWIGNIA, KROSNO, MIESZAK, SORDINO, SZLAMOWNIK, APARAT, PAGAJ, KOŁOWRÓT, ZAMRAŻALNIK, KANAPA, KORKOCIĄG, NOŻYCZKI, DYNAMO, MASIELNICA, PRZYRZĄD, URZĄDZENIE, KOPIARKA, ADAPTER, URZĄDZENIE ODBIORCZE, POWIELACZ, NARZĘDZIE DO PISANIA, GOGLE, PERKOLATOR, FOTEL, DRUGIE OCZY, WBIJAK, TELEKS, TABORET, BINOKLE, KOREK, CZERPARKA, SZPICRUTA, KOMP, SZTUCIEC, WODOTRYSK, PRZYBÓR KUCHENNY, DESZYFRATOR, ZAPALARKA, DYNKS, WARSZTAT TKACKI, HARAP, BICZ, WENTYLATOR, KRZESŁO, RZUTNIK, PRZYRZĄD POMIAROWY, PRĄDNICA, AKCELEROMETR, EKWIPUNEK, KOCIUBA, WYPOSAŻENIE, WYKRYWACZ KŁAMSTW, BIPER, CIĘŻAREK, MASELNICA, NACZYNIE, PRZYBÓR DO PISANIA, LEJCE, USTROJSTWO, MAGLOWNICA, STRUG, NARZĘDZIE, POJEMNIK, BUSOLA, ZMYWAK, TELEX, KODER, DESKA, ORĘŻ, SKATEBOARD, GRZEJNIK, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE, RUCHOMOŚĆ, MASZYNA LICZĄCA, ARTEFAKT, NOŻYCE, URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE, ZBIORNIK, STOŁEK, WODZE, UTENSYLIA, WAŁKOWNICA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, MIESZARKA, BLASZAK, PATRZAŁKI, INSTRUMENTARIUM, MIKSER, MAGNETO, MÓZG ELEKTRONOWY, TWÓR, MIESZACZ, ZAPALNICZKA, KIELNIA, TRON, ŚCIERA, RYNSZTUNEK, SERWANTKA, MŁOTEK, INSTRUMENT, POGRZEBACZ, LUPA, WINDA, STÓŁ SKLEPOWY, LEŻANKA, ZWIERCIADŁO, SZMATA, PRYCZA, ISKROWNIK, DOZOWNIK, MYJKA, MIERNIK, HEKTOGRAF, ABSORBER, ZYDEL, ZASOBNIK, MIESZAŁKA, KOREKTOR, APARAT TELEFONICZNY, KALORYFER, DOZATOR, BOR, SZTANGIETKA, MONITOR, NARZĘDZIE KUCHENNE, LODÓWKA, POGŁĘBIARKA, WNYKI, WZIERNIK, BROŃ, ŚRODEK ANTYKONCEPCYJNY, SZAFA, ŚWIDER, BEEPER, OPRZYRZĄDOWANIE, URZĄDZENIE PERYFERYJNE, WIOSŁO, HARDWARE, WARIOGRAF, MIESZADŁO, PATEFON, ŚRODEK TRANSPORTU, OBCĘGI, APARAT FOTOGRAFICZNY, FONTANNA, DALEKOPIS, PRZYSPIESZENIOMIERZ, PILNIK, LUSTRO, KLUCZ FRANCUSKI, ROZDRABNIACZ, MACHINA, HEBEL, MATNIA, KOMPAS, BACIK, STÓŁ, MEBEL, STATEK POWIETRZNY, WIERTŁO, SZCZYPCE, BAGROWNICA, STOLIK, KAMERA, ODGROMNIK, DINKS, KONTUAR, PRZYBORY, DŹWIG, SKÓRA, PIORUNOCHRON, OSKARD, STOLEC, NARZĘDZIE CHIRURGICZNE, CZERPACZKA, BAT, URZĄDZENIE KODUJĄCE, BATOG, KOŁO, SPINKA, SMYCZEK, SCHŁADZARKA, KILOF, CHŁODZIARKA, BIURKO, HACZYK, BEZPIECZNIK, URZĄDZENIE WEJŚCIOWE, DEKODER, SIDŁA, KOPARKA, PACKA, TELEFON, FRANCUZ, AKCESORIA, SZKŁA, WIZJER, KLESZCZE, RZUTNIK PRZEZROCZY, SMYK, ZAMRAŻARKA, CUGLE, NARZĘDZIA, FUTBOLÓWKA, WIHAJSTER, DRAGA, ODBIORNIK, MŁOT, URZĄDZENIE KORYGUJĄCE, MASZYNA MATEMATYCZNA, POWIELARKA, MASZYNA, PIŁKA, APARAT ABSORPCYJNY.

Szukaj synonimów do słowa

SPRZĘT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa sprzęt?", są:

1. Sprzęt to inaczej akcesoria (specjalist.), ekwipunek, oprzyrządowanie (specjalist.), rynsztunek (przestarz.), utensylia (przestarz.), wyposażenie.
2. Sprzęt to inaczej aparat, instrument, narzędzie, przyrząd, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).
3. Sprzęt to inaczej hardware.
4. Sprzęt to inaczej mebel, kanapa (podrz.), leżanka (podrz.), prycza (podrz.), siennik (podrz.), tapczan (podrz.), fotel (podrz.), biurko (podrz.), kredens (podrz.), serwantka (podrz.), kontuar (podrz.), lada (podrz.), stół sklepowy (podrz.), stolik (podrz.), stół (podrz.), stołek (podrz.), taboret (podrz.), zydel (podrz.), szafa (podrz.), stolec (przestarz.) (podrz.), tron (podrz.), krzesło (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).
5. Sprzęt to inaczej narzędzia, przybory, utensylia (książk.), aparatura (podrz.), oprzyrządowanie (oficj.) (podrz.).
6. Sprzęt to inaczej aparat, hardware, instrument, mebel, przyrząd, urządzenie, komputer.
7. Sprzęt to inaczej akcesoria, ekwipunek, oprzyrządowanie, przybory, rynsztunek, takielunek, (książk.) utensylia, wyposażenie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa SPRZĘT

SPRZĘT
akcesoria (specjalist.), ekwipunek, oprzyrządowanie (specjalist.), rynsztunek (przestarz.), utensylia (przestarz.), wyposażenie
SPRZĘT
aparat, instrument, narzędzie, przyrząd, urządzenie, absorber (podrz.), aparat absorpcyjny (podrz.), grzejnik (podrz.), kaloryfer (podrz.), bor (podrz.), świder (podrz.), wiertło (podrz.), dinks (pot.) (podrz.), dynks (pot.) (podrz.), gadżet (podrz.), ustrojstwo (podrz.), wihajster (pot.) (podrz.), hebel (podrz.), strug (podrz.), iskrownik (podrz.), magneto (podrz.), kleszcze (podrz.), obcęgi (podrz.), szczypce (podrz.), koder (podrz.), urządzenie kodujące (podrz.), koparka (podrz.), pogłębiarka (podrz.), korektor (podrz.), urządzenie korygujące (podrz.), krosno (podrz.), warsztat tkacki (podrz.), miernik (podrz.), przyrząd pomiarowy (podrz.), hektograf (przestarz.) (podrz.), kopiarka (podrz.), powielacz (podrz.), powielarka (podrz.), nożyce (podrz.), nożyczki (podrz.), pojemnik (podrz.), zasobnik (podrz.), zbiornik (podrz.), smyczek (podrz.), smyk (podrz.), środek transportu (podrz.), łapka (podrz.), matnia (podrz.), sidła (podrz.), wnyki (podrz.), klimatyzator (podrz.), wentylator (podrz.), zamrażalnik (podrz.), zamrażarka (podrz.), akcelerometr (podrz.), przyspieszeniomierz (podrz.), bezpiecznik (podrz.), bezpiecznik topikowy (podrz.), korek (podrz.), bacik (podrz.), bat (podrz.), batog (podrz.), bicz (podrz.), harap (podrz.), szpicruta (podrz.), cugle (podrz.), lejce (podrz.), wodze (podrz.), dynamo (podrz.), prądnica (podrz.), fontanna (podrz.), wodotrysk (podrz.), kielnia (podrz.), busola (przestarz.) (podrz.), kompas (podrz.), koło (podrz.), kołowrót (podrz.), chłodziarka (podrz.), lodówka (podrz.), schładzarka (podrz.), lustro (podrz.), zwierciadło (podrz.), machina (podrz.), maszyna (podrz.), urządzenie mechaniczne (podrz.), naczynie (podrz.), binokle (przestarz.) (podrz.), drugie oczy (podrz.), gogle (pot.) (podrz.), okulary (podrz.), patrzałki (żart.) (podrz.), szkła (podrz.), kilof (podrz.), oskard (specjalist.) (podrz.), myjka (podrz.), zmywak (podrz.), urządzenie peryferyjne (podrz.), urządzenie zewnętrzne (podrz.), judasz (podrz.), wizjer (podrz.), wziernik (podrz.), lupa (podrz.), szkło powiększające (podrz.), odgromnik (podrz.), piorunochron (podrz.), pilnik (podrz.), monitor (podrz.), aparat telefoniczny (podrz.), telefon (podrz.), zapalarka (podrz.), zapalniczka (podrz.), adapter (podrz.), gramofon (podrz.), patefon (przestarz.) (podrz.), diaskop (podrz.), rzutnik (podrz.), rzutnik przezroczy (podrz.), blaszak (pot.) (podrz.), elektroniczna maszyna cyfrowa (przestarz.) (podrz.), komp (pot.) (podrz.), komputer (podrz.), maszyna licząca (specjalist.) (podrz.), maszyna matematyczna (przestarz.) (podrz.), mózg elektronowy (książk.) (podrz.), pecet (pot.) (podrz.), aparat (pot.) (podrz.), aparat fotograficzny (podrz.), kamera (pot.) (podrz.), broń (podrz.), oręż (książk.) (podrz.), bagier (podrz.), bagrownica (podrz.), czerpaczka (podrz.), czerparka (podrz.), draga (podrz.), pogłębiarka (podrz.), szlamownik (podrz.), sprzęt sportowy (podrz.), sordino (podrz.), tłumik (podrz.), maglownica (podrz.), wałkownica (podrz.), dźwignia (podrz.), spinka (podrz.), mieszadło (podrz.), mieszak (podrz.), mieszałka (podrz.), mieszarka (podrz.), młot (podrz.), młotek (podrz.), wbijak (podrz.), dalekopis (podrz.), teleks (podrz.), telex (podrz.), korkociąg (podrz.), trybuszon (podrz.), francuz (podrz.), klucz francuski (podrz.), sztuciec (podrz.), wariograf (podrz.), wykrywacz kłamstw (pot.) (podrz.), odbiornik (podrz.), urządzenie odbiorcze (podrz.), środek antykoncepcyjny (podrz.), łapka (podrz.), packa (podrz.), macerator (podrz.), perkolator (podrz.), narzędzie do pisania (podrz.), pisadło (pot.) (podrz.), przybór do pisania (podrz.), haczyk (przestarz.) (podrz.), kociuba (pot.) (podrz.), pogrzebacz (podrz.), beeper (podrz.), biper (pot.) (podrz.), pager (podrz.), mieszacz (podrz.), mikser (podrz.), rozdrabniacz (podrz.), narzędzie kuchenne (podrz.), przybór kuchenny (podrz.), obrabiarka (podrz.), dźwig (podrz.), winda (podrz.), suszarka (podrz.), maselnica (podrz.), masielnica (podrz.), statek powietrzny (podrz.), dekoder (podrz.), deszyfrator (podrz.), szmata (podrz.), ściera (pot.) (podrz.), dozator (podrz.), dozownik (podrz.), urządzenie wejściowe (podrz.), narzędzie chirurgiczne (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)
SPRZĘT
hardware
SPRZĘT
mebel, kanapa (podrz.), leżanka (podrz.), prycza (podrz.), siennik (podrz.), tapczan (podrz.), fotel (podrz.), biurko (podrz.), kredens (podrz.), serwantka (podrz.), kontuar (podrz.), lada (podrz.), stół sklepowy (podrz.), stolik (podrz.), stół (podrz.), stołek (podrz.), taboret (podrz.), zydel (podrz.), szafa (podrz.), stolec (przestarz.) (podrz.), tron (podrz.), krzesło (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)
SPRZĘT
narzędzia, przybory, utensylia (książk.), aparatura (podrz.), oprzyrządowanie (oficj.) (podrz.)
SPRZĘT
aparat, hardware, instrument, mebel, przyrząd, urządzenie, komputer
SPRZĘT
akcesoria, ekwipunek, oprzyrządowanie, przybory, rynsztunek, takielunek, (książk.) utensylia, wyposażenie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPRZĘT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x