Synonimy do wyrażenia STRZELAĆ Z UCHA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: STRZELAĆ Z UCHA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia STRZELAĆ Z UCHA

STRZELAĆ Z UCHA
to inaczej:

denuncjować, donosić, kablować (pot.), kapować, składać doniesienie, strzelać z ucha (pot.), sypać (pot.), wydawać, zdradzaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do STRZELAĆ Z UCHA.

NADSTAWIAĆ UCHA
to inaczej:

nadstawiać uszuNADSTAWIAĆ UCHA
to inaczej:

natężać słuchNADSTAWIĆ UCHA
to inaczej:

nadstawić uszuNADSTAWIĆ UCHA
to inaczej:

natężyć słuchSTRZELAĆ
to inaczej:

czuć, dociekać, domyślać się, gdybać, głowić się, przeczuwać, przewidywać, przypuszczać, snuć domysły, spekulować, strzelać (pot.), zachodzić w głowę, zgadywaćSTRZELAĆ
to inaczej:

oddawać strzałSTRZELAĆ
to inaczej:

sięgać wysoko, wznosić się wysokoSTRZELAĆ
to inaczej:

otwierać ogień, miotać pociski, oddawać strzał, wystrzeliwaćSTRZELAĆ
to inaczej:

snuć domysły, wyczuwać, głowić się, domyślać się, spekulować, zachodzić w głowę, przeczuwać, orientować się, zgadywać, czuć, gdybać, przewidywać, przypuszczać, dociekać, odgadywaćSTRZELAĆ BEZ PROCHU
to inaczej:

blefowaćSTRZELENIE Z UCHA
to inaczej:

cynk (pot.), delacja, denuncjacja, doniesienie, donos, strzelenie z ucha (pot.), zakapowanieSTRZELIĆ Z UCHA
to inaczej:

donieść, podkablować (pot.), sprzedać (pot.), strzelić z ucha (pot.), sypnąć (pot.), wydać, zadenuncjować, zakablować (pot.), zakapować (pot.), złożyć doniesienie (oficj.)UCHA
to inaczej:

ucha, zupa rybna (nadrz.)UCHWYTNY DLA UCHA
to inaczej:

słyszalny, donośny (podrz.), głośny (podrz.), gromki (podrz.), hałaśliwy (podrz.), huczny (podrz.), piskliwy (podrz.), piszczący (podrz.), audio (specjalist.) (nadrz.), dźwiękowy (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

STRZELAĆ Z UCHA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia strzelać z ucha?", jest:

1. Strzelać z ucha to inaczej denuncjować, donosić, kablować (pot.), kapować, składać doniesienie, strzelać z ucha (pot.), sypać (pot.), wydawać, zdradzać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia STRZELAĆ Z UCHA

STRZELAĆ Z UCHA
denuncjować, donosić, kablować (pot.), kapować, składać doniesienie, strzelać z ucha (pot.), sypać (pot.), wydawać, zdradzać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok STRZELAĆ Z UCHA

STRZELAĆ Z UCHA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: STRZELAĆ Z UCHA

x