Synonimy do słowa SZACHROWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SZACHROWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SZACHROWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SZACHROWAĆ
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)SZACHROWAĆ
to inaczej:

frymarczyć, kupczyć, machlować (przestarz.)SZACHROWAĆ
to inaczej:

wpuszczać w maliny, frymarczyć, kupczyć, nabierać, czynić głupim, robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, robić w balona, mamić, robić w bambuko, okpiwać, machlować, robić w konia, kiwać, mącić w głowie, kantować, bałamucić, oszukiwaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SZACHROWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa szachrować?", są:

1. Szachrować to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
2. Szachrować to inaczej frymarczyć, kupczyć, machlować (przestarz.).
3. Szachrować to inaczej wpuszczać w maliny, frymarczyć, kupczyć, nabierać, czynić głupim, robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, robić w balona, mamić, robić w bambuko, okpiwać, machlować, robić w konia, kiwać, mącić w głowie, kantować, bałamucić, oszukiwać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SZACHROWAĆ

SZACHROWAĆ
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
SZACHROWAĆ
frymarczyć, kupczyć, machlować (przestarz.)
SZACHROWAĆ
wpuszczać w maliny, frymarczyć, kupczyć, nabierać, czynić głupim, robić wodę z mózgu, wprowadzać w błąd, robić w balona, mamić, robić w bambuko, okpiwać, machlować, robić w konia, kiwać, mącić w głowie, kantować, bałamucić, oszukiwać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SZACHROWAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x