Synonimy do wyrażenia TRZYMAĆ KCIUKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: TRZYMAĆ KCIUKI.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia TRZYMAĆ KCIUKI

TRZYMAĆ KCIUKI
to inaczej:

kibicować, sekundowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

MOCNO TRZYMAĆ
to inaczej:

porwać, ścisnąć, uchwycićTRZYMAĆ
to inaczej:

chwytać, łapaćTRZYMAĆ
to inaczej:

dotrzymywać, utrzymywaćTRZYMAĆ
to inaczej:

podporządkowywać się, podtrzymywać, przechowywać, przestrzegaćTRZYMAĆ
to inaczej:

mieć, posiadać, (książk.) dzierżyć, ściskać, (pot.) miętosić, nie puszczać, rozporządzać, władać, być właścicielemTRZYMAĆ
to inaczej:

chować, hodowaćTRZYMAĆ
to inaczej:

więzić, przetrzymywać, zatrzymywaćTRZYMAĆ
to inaczej:

wspierać, popierać, brać stronę, opowiadać się, sympatyzować, przechylać się na czyjąś stronę, być w sojuszuTRZYMAĆ
to inaczej:

przechowywaćTRZYMAĆ POD PANTOFLEM
to inaczej:

jeździć na głowie (pot.), owijać sobie wokół palca, podporządkowywać, prowadzić na pasku, ujeżdżać, usidlać, uzależniaćTRZYMAĆ RĘKĘ NA PULSIE
to inaczej:

czuwać, uważać, śledzić rozwój wypadków, być zorientowanym, być na bieżąco, strzec, kontrolowaćTRZYMAĆ SIĘ
to inaczej:

chwytać się, czepiać się, przytrzymywać się, uwieszać się, przywieraćTRZYMAĆ SIĘ
to inaczej:

zachowywać optymizm, bronić się, walczyć, dawać sobie radę, radzić sobie, wytrzymywaćTRZYMAĆ SIĘ
to inaczej:

kierować się, nie zbaczaćTRZYMAĆ SIĘ
to inaczej:

kierować się, odwoływać się, powodować się, stosować się, obstawać, upierać się, przestrzegaćTRZYMAĆ SIĘ
to inaczej:

nie odstępować, obcować, przestawać, współdziałać, współpracowaćTRZYMAĆ SIĘ POCHYŁO
to inaczej:

garbić się, mieć niedbałą postawęTRZYMAĆ STRONĘ
to inaczej:

być zwolennikiem, opowiadać się, optować, popierać, sprzyjaćTRZYMAĆ W OBJĘCIACH
to inaczej:

obejmować, tulić, adorować (nadrz.), czuć sympatię (nadrz.), kochać (nadrz.), lubić (nadrz.), miłować (przestarz.) (nadrz.), pożądać (nadrz.), ubóstwiać (nadrz.), uwielbiać (nadrz.), wielbić (książk.) (nadrz.), żywić uczucie (nadrz.)TRZYMAĆ W STRACHU
to inaczej:

konsternować, napawać lękiem, napędzać strachu, przerażać, straszyć, terroryzować, trwożyćTRZYMAĆ W SZACHU
to inaczej:

szantażować, wymuszaćSzukaj synonimów do słowa

TRZYMAĆ KCIUKI inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia trzymać kciuki?", jest:

1. Trzymać kciuki to inaczej kibicować, sekundować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia TRZYMAĆ KCIUKI

TRZYMAĆ KCIUKI
kibicować, sekundować

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: TRZYMAĆ KCIUKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x