Synonimy do słowa UŁUDA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UŁUDA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UŁUDA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UŁUDA
to inaczej:

chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, urojenie, zwidUŁUDA
to inaczej:

chimera, fikcja, mrzonka, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)UŁUDA
to inaczej:

halucynacja, marzenie, fantazja, utopia, miraż, złuda, mrzonka, pragnienie, fikcja, omam, aspiracja, wymysł, zwid, zmyślenie, rojenie, urojenie, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantomPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

UŁUDA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ułuda?", są:

1. Ułuda to inaczej chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, urojenie, zwid.
2. Ułuda to inaczej chimera, fikcja, mrzonka, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.).
3. Ułuda to inaczej halucynacja, marzenie, fantazja, utopia, miraż, złuda, mrzonka, pragnienie, fikcja, omam, aspiracja, wymysł, zwid, zmyślenie, rojenie, urojenie, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantom .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa UŁUDA

UŁUDA
chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, urojenie, zwid
UŁUDA
chimera, fikcja, mrzonka, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)
UŁUDA
halucynacja, marzenie, fantazja, utopia, miraż, złuda, mrzonka, pragnienie, fikcja, omam, aspiracja, wymysł, zwid, zmyślenie, rojenie, urojenie, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantom

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UŁUDA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x