Synonimy do słowa UMRZEĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UMRZEĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UMRZEĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UMRZEĆ
to inaczej:

dokonać żywota, kipnąć (pot.), kopnąć w kalendarz (żart.), odejść, powąchać kwiatki od spodu (żart.), pójść do Abrahama na piwo (żart.), przenieść się na łono Abrahama (książk.), skonać, zdechnąć (wulg.), zejść, zemrzeć, gryźć ziemię (pot.) (podrz.), iść do piachu (pot.) (podrz.), kipnąć (pot.) (podrz.), polec (podrz.), pożegnać się z życiem (książk.) (podrz.), przekręcić się (pot.) (podrz.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.) (podrz.), przenieść się w zaświaty (podrz.), sczeznąć (podrz.), uderzyć w kalendarz (pot.) (podrz.), wyciągnąć nogi (pot.) (podrz.), wykitować (pot.) (podrz.), wyzionąć ducha (podrz.), zdechnąć (pot.) (podrz.), zginąć (podrz.)UMRZEĆ
to inaczej:

(książk.) dokonać żywota, (pot.) kipnąć, (pot.) kojfnąć, (pot.) kopnąć w kalendarz, (euf.) odejść, (pot.) odwalić kitę, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (żart.) pójść do Abrahama na piwo, (pot.) pójść do piachu, (pot.) przejechać się na tamten świat, (książk.) przejść do wieczności, (książk.) przejść na drugą stronę, (pot.) przekręcić się, (książk.) przenieść się na łono Abrahama, (książk.) skonać, (książk.) skończyć życie, (pot.) wyciągnąć kopyta, (pot.) wykitować, (pot.) zdechnąć, zemrzećUMRZEĆ
to inaczej:

zejść, zginąć, (pot.) wyjść nogami do przodu, (książk.) stać nad grobem, (książk.) spojrzeć śmierci w oczyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

UMRZEĆ Z GŁODU
to inaczej:

zagłodzić sięSzukaj synonimów do słowa

UMRZEĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa umrzeć?", są:

1. Umrzeć to inaczej dokonać żywota, kipnąć (pot.), kopnąć w kalendarz (żart.), odejść, powąchać kwiatki od spodu (żart.), pójść do Abrahama na piwo (żart.), przenieść się na łono Abrahama (książk.), skonać, zdechnąć (wulg.), zejść, zemrzeć, gryźć ziemię (pot.) (podrz.), iść do piachu (pot.) (podrz.), kipnąć (pot.) (podrz.), polec (podrz.), pożegnać się z życiem (książk.) (podrz.), przekręcić się (pot.) (podrz.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.) (podrz.), przenieść się w zaświaty (podrz.), sczeznąć (podrz.), uderzyć w kalendarz (pot.) (podrz.), wyciągnąć nogi (pot.) (podrz.), wykitować (pot.) (podrz.), wyzionąć ducha (podrz.), zdechnąć (pot.) (podrz.), zginąć (podrz.).
2. Umrzeć to inaczej (książk.) dokonać żywota, (pot.) kipnąć, (pot.) kojfnąć, (pot.) kopnąć w kalendarz, (euf.) odejść, (pot.) odwalić kitę, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (żart.) pójść do Abrahama na piwo, (pot.) pójść do piachu, (pot.) przejechać się na tamten świat, (książk.) przejść do wieczności, (książk.) przejść na drugą stronę, (pot.) przekręcić się, (książk.) przenieść się na łono Abrahama, (książk.) skonać, (książk.) skończyć życie, (pot.) wyciągnąć kopyta, (pot.) wykitować, (pot.) zdechnąć, zemrzeć .
3. Umrzeć to inaczej zejść, zginąć, (pot.) wyjść nogami do przodu, (książk.) stać nad grobem, (książk.) spojrzeć śmierci w oczy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa UMRZEĆ

UMRZEĆ
dokonać żywota, kipnąć (pot.), kopnąć w kalendarz (żart.), odejść, powąchać kwiatki od spodu (żart.), pójść do Abrahama na piwo (żart.), przenieść się na łono Abrahama (książk.), skonać, zdechnąć (wulg.), zejść, zemrzeć, gryźć ziemię (pot.) (podrz.), iść do piachu (pot.) (podrz.), kipnąć (pot.) (podrz.), polec (podrz.), pożegnać się z życiem (książk.) (podrz.), przekręcić się (pot.) (podrz.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.) (podrz.), przenieść się w zaświaty (podrz.), sczeznąć (podrz.), uderzyć w kalendarz (pot.) (podrz.), wyciągnąć nogi (pot.) (podrz.), wykitować (pot.) (podrz.), wyzionąć ducha (podrz.), zdechnąć (pot.) (podrz.), zginąć (podrz.)
UMRZEĆ
(książk.) dokonać żywota, (pot.) kipnąć, (pot.) kojfnąć, (pot.) kopnąć w kalendarz, (euf.) odejść, (pot.) odwalić kitę, (pot.) powąchać kwiatki od spodu, (żart.) pójść do Abrahama na piwo, (pot.) pójść do piachu, (pot.) przejechać się na tamten świat, (książk.) przejść do wieczności, (książk.) przejść na drugą stronę, (pot.) przekręcić się, (książk.) przenieść się na łono Abrahama, (książk.) skonać, (książk.) skończyć życie, (pot.) wyciągnąć kopyta, (pot.) wykitować, (pot.) zdechnąć, zemrzeć
UMRZEĆ
zejść, zginąć, (pot.) wyjść nogami do przodu, (książk.) stać nad grobem, (książk.) spojrzeć śmierci w oczy

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UMRZEĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x