Synonimy do słowa UMYKAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UMYKAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UMYKAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UMYKAĆ
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćUMYKAĆ
to inaczej:

zabierać się, czmychać, pierzchać, (pot.) ulatniać się, uchodzić, rejterować, (pot.) wyrywać, zmykać, (pot.) zwiewać, (pot.) pryskać, brać nogi za pas, (pot.) wiać, (pot.) dawać dyla, oddalać się, uciekać, wymykać się, wybiegać, kryć się, chronić sięUMYKAĆ
to inaczej:

umykać uwadze, (rzadziej) umykać uwagiUMYKAĆ
to inaczej:

uchodzić uwagiUMYKAĆ
to inaczej:

pomijaćUMYKAĆ
to inaczej:

wymykać sięUMYKAĆ
to inaczej:

uciekać, mijać, przemijaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

UMYKAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa umykać?", są:

1. Umykać to inaczej brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać.
2. Umykać to inaczej zabierać się, czmychać, pierzchać, (pot.) ulatniać się, uchodzić, rejterować, (pot.) wyrywać, zmykać, (pot.) zwiewać, (pot.) pryskać, brać nogi za pas, (pot.) wiać, (pot.) dawać dyla, oddalać się, uciekać, wymykać się, wybiegać, kryć się, chronić się.
3. Umykać to inaczej umykać uwadze, (rzadziej) umykać uwagi.
4. Umykać to inaczej uchodzić uwagi.
5. Umykać to inaczej pomijać.
6. Umykać to inaczej wymykać się.
7. Umykać to inaczej uciekać, mijać, przemijać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa UMYKAĆ

UMYKAĆ
brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać
UMYKAĆ
zabierać się, czmychać, pierzchać, (pot.) ulatniać się, uchodzić, rejterować, (pot.) wyrywać, zmykać, (pot.) zwiewać, (pot.) pryskać, brać nogi za pas, (pot.) wiać, (pot.) dawać dyla, oddalać się, uciekać, wymykać się, wybiegać, kryć się, chronić się
UMYKAĆ
umykać uwadze, (rzadziej) umykać uwagi
UMYKAĆ
uchodzić uwagi
UMYKAĆ
pomijać
UMYKAĆ
wymykać się
UMYKAĆ
uciekać, mijać, przemijać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UMYKAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x