Synonimy do wyrażenia UTWÓR ARTYSTYCZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: UTWÓR ARTYSTYCZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia UTWÓR ARTYSTYCZNY

UTWÓR ARTYSTYCZNY
to inaczej:

dzieło, dzieło sztuki, dzieło malarskie (podrz.), obraz (podrz.), kawałek (pot.) (podrz.), numer (pot.) (podrz.), piosenka (podrz.), utwór (podrz.), rzeźba (podrz.), film (podrz.), obraz (podrz.), obraz filmowy (podrz.), dzieło literackie (podrz.), utwór literacki (podrz.), grafika (podrz.), odbitka graficzna (podrz.), rycina (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

ARTYSTYCZNY
to inaczej:

artystyczny, literacki (podrz.)ARTYSTYCZNY
to inaczej:

kulturalny, artystowski, ambitnyARTYSTYCZNY
to inaczej:

misterny, kunsztowny, efektowny, estetyczny, piękny, harmonijnyPSEUDONIM ARTYSTYCZNY
to inaczej:

pseudonim artystyczny, pseudonim literacki (podrz.), ananim (podrz.), alias (specjalist.) (nadrz.), ksywa (pot.) (nadrz.), ksywka (pot.) (nadrz.), przydomek (nadrz.), pseudo (pot.) (nadrz.), pseudonim (nadrz.)UTWÓR
to inaczej:

dzieło, praca, robota, praca pisemna (podrz.), praca naukowa (podrz.), przyczynek (podrz.), elaborat (podrz.), elukubracja (oficj.) (podrz.)UTWÓR
to inaczej:

kawałek (pot.), numer (pot.), piosenka, dzieło (nadrz.), dzieło sztuki (nadrz.), utwór artystyczny (nadrz.)UTWÓR
to inaczej:

suitaUTWÓR
to inaczej:

dzieło, dzieło sztuki, hit, kawałek, książka, opowieść, piosenka, powieść, pozycja bibliograficzna, praca, publikacja, romans, studium, tekst, twórUTWÓR BELETRYSTYCZNY
to inaczej:

dzieło beletrystyczne, utwór prozatorski, nowela (podrz.), powieść (podrz.), dzieło literackie (nadrz.), utwór literacki (nadrz.)UTWÓR DRAMATYCZNY
to inaczej:

drama (przestarz.), dramat, sztuka, tragedia (podrz.), utwór tragiczny (podrz.), komedia (podrz.), utwór komediowy (podrz.), dzieło literackie (nadrz.), utwór literacki (nadrz.)UTWÓR KOMEDIOWY
to inaczej:

komedia, farsa (podrz.), krotochwila (przestarz.) (podrz.), possa (przestarz.) (podrz.), drama (przestarz.) (nadrz.), dramat (nadrz.), sztuka (nadrz.), utwór dramatyczny (nadrz.)UTWÓR LIRYCZNY
to inaczej:

utwór liryczny, poemat (podrz.), fraszka (podrz.), wiersz żartobliwy (podrz.), epigram (podrz.), epigramat (podrz.), dzieło literackie (nadrz.), utwór literacki (nadrz.)UTWÓR LITERACKI
to inaczej:

dzieło literackie, esej (podrz.), szkic (podrz.), utwór liryczny (podrz.), drama (przestarz.) (podrz.), dramat (podrz.), sztuka (podrz.), utwór dramatyczny (podrz.), dzieło beletrystyczne (podrz.), utwór beletrystyczny (podrz.), utwór prozatorski (podrz.), dzieło (nadrz.), dzieło sztuki (nadrz.), utwór artystyczny (nadrz.)UTWÓR POETYCKI
to inaczej:

liryka, poezja, wierszUTWÓR PROZATORSKI
to inaczej:

dzieło beletrystyczne, utwór beletrystyczny, nowela (podrz.), powieść (podrz.), dzieło literackie (nadrz.), utwór literacki (nadrz.)UTWÓR TRAGICZNY
to inaczej:

tragedia, drama (przestarz.) (nadrz.), dramat (nadrz.), sztuka (nadrz.), utwór dramatyczny (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

UTWÓR ARTYSTYCZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia UTWÓR ARTYSTYCZNY?", jest:

1. UTWÓR ARTYSTYCZNY to inaczej dzieło, dzieło sztuki, dzieło malarskie (podrz.), obraz (podrz.), kawałek (pot.) (podrz.), numer (pot.) (podrz.), piosenka (podrz.), utwór (podrz.), rzeźba (podrz.), film (podrz.), obraz (podrz.), obraz filmowy (podrz.), dzieło literackie (podrz.), utwór literacki (podrz.), grafika (podrz.), odbitka graficzna (podrz.), rycina (podrz.), artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: UTWÓR ARTYSTYCZNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x