Synonimy do wyrażenia W NASTĘPNYM ROKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: W NASTĘPNYM ROKU.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia W NASTĘPNYM ROKU

W NASTĘPNYM ROKU
to inaczej:

następnego rokuPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

KAŻDEGO ROKU
to inaczej:

rok za rokiemNASTĘPNEGO ROKU
to inaczej:

w następnym rokuNASTĘPNYM RAZEM
to inaczej:

najbliższym razemPORA ROKU
to inaczej:

sezon, wiosenka (podrz.), wiosenny czas (podrz.), wiosna (podrz.), jesienny czas (podrz.), jesień (podrz.), zima (podrz.), latko (podrz.), lato (podrz.), przedwiośnie (podrz.), przednówek (podrz.), Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)RAZ DO ROKU
to inaczej:

corocznie, dorocznie, raz w roku, rokrocznieRAZ W ROKU
to inaczej:

corocznie, dorocznie, raz do roku, rokrocznieROKU PAŃSKIEGO
to inaczej:

anno domini (książk.), n.e., naszej ery, nowej ery, po Chrystusie, roku Pańskiego (przestarz.)Szukaj synonimów do słowa

W NASTĘPNYM ROKU inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia w następnym roku?", jest:

1. W następnym roku to inaczej następnego roku.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia W NASTĘPNYM ROKU

W NASTĘPNYM ROKU
następnego roku

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: W NASTĘPNYM ROKU

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x