Synonimy do wyrażenia WENA TWÓRCZA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WENA TWÓRCZA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WENA TWÓRCZA

WENA TWÓRCZA
to inaczej:

fantazja, wena twórcza (pot.), wyobraźniaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

INWENCJA TWÓRCZA
to inaczej:

błyskotliwość, esprit (książk.), geniusz, iskra boża (książk.), natchnienie, polot, talent, zdolność kreacjiTWÓRCZA POSTAWA
to inaczej:

inwencja, kreatywność (nadużyw.), pomysłowość, przemysł (przestarz.), twórcze myślenieWENA
to inaczej:

inspiracja, muza, natchnienieWENA
to inaczej:

naczynie żylne (specjalist.), żyła, naczynie krwionośne (nadrz.), żyła (pot.) (nadrz.)WENA
to inaczej:

natchnienie, wzorzec, muza, inspiracjaSzukaj synonimów do słowa

WENA TWÓRCZA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wena twórcza?", jest:

1. Wena twórcza to inaczej fantazja, wena twórcza (pot.), wyobraźnia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WENA TWÓRCZA

WENA TWÓRCZA
fantazja, wena twórcza (pot.), wyobraźnia

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WENA TWÓRCZA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x