Synonimy do wyrażenia WIBRUJĄCY GŁOS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WIBRUJĄCY GŁOS.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WIBRUJĄCY GŁOS

WIBRUJĄCY GŁOS
to inaczej:

trylPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do WIBRUJĄCY GŁOS.

GŁOS
to inaczej:

głosowanie, wotumGŁOS
to inaczej:

opinia, sąd, zdanieGŁOS
to inaczej:

dźwięk, mowa, śpiewGŁOS
to inaczej:

alt, sopran, bas, tenor, barytonGŁOS
to inaczej:

wypowiedź, opinia, stwierdzenie, wystąpienieGŁOS
to inaczej:

zdanie, sąd, opinia, pogląd, stanowiskoGŁOS
to inaczej:

wotum, wybórGŁOS DZWONKA
to inaczej:

brzęk, dzwonek, dzwonienie, dźwięczenieGRUBY GŁOS
to inaczej:

bas, niski głos, niski tonNISKI GŁOS
to inaczej:

bas, gruby głos, niski tonODDAĆ GŁOS
to inaczej:

zagłosowaćODDAĆ GŁOS
to inaczej:

wziąć udział w głosowaniu, wziąć udział w wyborach, skorzystać z czynnego prawa wyborczegoODDAWAĆ GŁOS
to inaczej:

brać udział w głosowaniu, głosowaćWIBRUJĄCY
to inaczej:

drgający, drżący, trzęsący sięWYDAWAĆ GŁOS
to inaczej:

wydawać odgłos, ćwierkać (podrz.), kląskać (podrz.), kwilić (podrz.), szczebiotać (podrz.), świergolić (podrz.), kwiczeć (podrz.), kwikać (podrz.), szczekać (podrz.), ujadać (podrz.), śpiewać (podrz.), świergotać (podrz.), łkać (książk.) (podrz.), mazać się (pot.) (podrz.), mazgaić się (pot.) (podrz.), płakać (podrz.), ronić łzy (książk.) (podrz.), charczeć (podrz.), rzęzić (podrz.)ZABIERAJĄCY GŁOS
to inaczej:

krasomówca, mówca, orator, prelegent, przemawiający, retor, złotousty (książk.)ZABRAĆ GŁOS
to inaczej:

przemówić, mówić (nadrz.), powiadać (przestarz.) (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

WIBRUJĄCY GŁOS inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wibrujący głos?", jest:

1. Wibrujący głos to inaczej tryl.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WIBRUJĄCY GŁOS

WIBRUJĄCY GŁOS
tryl

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WIBRUJĄCY GŁOS

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WIBRUJĄCY GŁOS

x