Synonimy do wyrażenia WPATRYWAĆ SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WPATRYWAĆ SIĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WPATRYWAĆ SIĘ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WPATRYWAĆ SIĘ
to inaczej:

gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), zapatrzyć się, zawiesić wzrokWPATRYWAĆ SIĘ
to inaczej:

(pot.) wgapiać sięWPATRYWAĆ SIĘ
to inaczej:

przyglądać się, mierzyć wzrokiemPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

PRZYPORZĄDKOWANY, NAPOTKAĆ, POCHODZIĆ, OWSZEM, TŁAMSZENIE, NIE INACZEJ, NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, PRZESTRASZONY, ZGADYWAĆ, ZGRYŹĆ ORZECH, SKŁANIAĆ SIĘ, SAMOWOLNY, FUNDAMENTALNY, WYPRÓŻNIAĆ SIĘ, USIŁOWAĆ, ROZLICZYĆ SIĘ, WYCHODZIĆ, INGERENCJA, ZEMRZEĆ, WALKA, GALOPOWAĆ, NASTAĆ, ABSURD, NISZCZEĆ, ROZBUDZIĆ SIĘ, REWANŻOWAĆ SIĘ, TCHÓRZYĆ, ZAŻYWAĆ KĄPIELI SŁONECZNEJ, DOMINUJĄCY, POMYŁKA, WZIĄĆ SIĘ W GARŚĆ, SŁABOŚĆ, PRZYCZYNIAĆ SIĘ, NASTAWIAĆ, ŚMIESZNOSTKA, PRZETRZYMAĆ, UKRYWAĆ SIĘ, GORĄCZKOWAĆ SIĘ, UPODOBNIANIE SIĘ, ZASUWAĆ JAK OSIOŁ, TRZEBA, ZAMARTWIAĆ SIĘ, GIBAĆ SIĘ, DYSTANSOWAĆ SIĘ, AFISZOWAĆ SIĘ, MIJAĆ SIĘ Z PRAWDĄ, WYRYWAĆ, PAPLAĆ, FRUNĄĆ, PRZEPLATAJĄCY SIĘ, ROZBIEC SIĘ, ROZPRZESTRZENIAĆ SIĘ, NOSIĆ ZNAMIĘ, TUSZYĆ, ODCHYLIĆ SIĘ, WYŁAMUJĄCY SIĘ, PRZEWALAĆ SIĘ, KLAUNADA, PRZEWROTNOŚĆ, UKŁADNOŚĆ, SIEMANKO, ULEC KATASTROFIE, OBCHODZIĆ SIĘ JAK Z JAJKIEM, PRZYJRZEĆ SIĘ, WGRYŹĆ SIĘ, POSZUKIWAĆ, FRYGAĆ, NABRAĆ KSZTAŁTU, WCIĄGNĄĆ, POSUWAĆ SIĘ, EKSCYTOWAĆ SIĘ, POŚLIZNĄĆ SIĘ, SPRAWDZIĆ, MIEĆ POCZĄTEK, CZUĆ MIĘTĘ, PRZYWODZIĆ NA MYŚL, NIEPOSKROMIONY, GRYŹĆ SIĘ, ODMAWIAĆ, ZAPLĄTAĆ, NARAŻAĆ SIĘ, CHWYCIĆ, PRZYLGNĄĆ, PRZELECIEĆ, ZEJŚĆ, INDAGOWAĆ, ZABŁĄKAĆ SIĘ, ROZWALIĆ SIĘ, PORZUCAĆ DYSTANS, TUŁAĆ SIĘ, KRZĄTAĆ SIĘ, PRZESUNIĘCIE, POZOROWAĆ, BADANIE, SNUĆ SIĘ, WYCZERPYWAĆ SIĘ, UCHYBIENIE, DOZNAĆ ZAŁAMANIA NERWOWEGO, BYĆ W BŁĘDZIE, DOPUŚCIĆ SIĘ, SIĄŚĆ, ZMIATAĆ, PROTEGOWAĆ, SPAWANIE, DULCZYĆ, CISKAĆ, HISTORYCZNY, LEGITYMOWAĆ SIĘ, ODCZYTYWAĆ, UZUPEŁNIĆ BRAKI, ZAJADAĆ SIĘ, PRÓBOWAĆ, ŚCIŚLE PASOWAĆ, ZNIKNĄĆ, RUNĄĆ, SKUPIĆ SIĘ, PRZYSTOSOWUJĄCY SIĘ, MIEĆ PRETENSJĘ, PUCHNĄĆ, OBRUSZYĆ SIĘ, PRZEBYĆ, DELIBERACJA, SPŁONĄĆ, ABDYKACJA, BIEC, DRYF, ŚCIGAĆ WZROKIEM, WIELBIĆ, DOCZEPIĆ SIĘ, KOCHANIE SIĘ, PRYSNĄĆ, CZATOWAĆ, DOCIEKAĆ, PRZYCHODZIĆ, BEZSPORNY, IŚĆ W ZAWODY, DOBIJAĆ SIĘ, SPOCZĄĆ, PÓJŚĆ W NIEPAMIĘĆ, PRZYSTAĆ, ZAPERZAĆ SIĘ, STANĄĆ, HAMOWAĆ SIĘ, KONFRONTOWAĆ SIĘ, WKURZAĆ SIĘ, NIE DAWAĆ SPOKOJU, ŚMIAĆ SIĘ SZYDERCZO, UTRWALIĆ SIĘ, OBEJRZEĆ, PRZYPADAĆ DO GUSTU, WYGINAĆ SIĘ, NADARZYĆ SIĘ, ALIENACJA, GRUPOWAĆ SIĘ, ZAWIEŚĆ NADZIEJE, POSIADAĆ, ROZWAŻANIE, KOAGULACJA, NIEUŁADZONY, DEFEKOWAĆ, PRZYPODOBYWAĆ SIĘ, BEZSPRZECZNIE, UDAĆ SIĘ NA SPOCZYNEK, BĘDĄCY NA RĘKĘ, UREGULOWAĆ, KATOWAĆ, GUZDRAĆ SIĘ, ROZZUCHWALIĆ SIĘ, NAŚMIEWAĆ SIĘ, WYSTROIĆ SIĘ, PĘCZNIEĆ, STAWIAĆ CZOŁA, WYLĄDOWAĆ, RAZ KOZIE ŚMIERĆ, WSZECHWŁADNY, DOKONAĆ FUZJI, ANTAGONISTYCZNY, ĆWICZYĆ SIĘ, NAKŁAMAĆ, NIE GOIĆ SIĘ, PRZEJMOWAĆ SIĘ, ZROBIĆ ZASTRZYK, PALENIE SIĘ, WYŁONIĆ SIĘ, ANTYNOMICZNY, UTUCZYĆ SIĘ, DAĆ ZA WYGRANĄ, DYMAĆ, OPLUSKAĆ SIĘ, POGMATWAĆ, PRZEPUSZCZAĆ WODĘ, CIĄGNĄCY SIĘ, NASKOCZYĆ, UŻYĆ, ŚWIECIĆ SIĘ, DĄŻYĆ, RUCHAĆ, POSILAĆ SIĘ, PRÓBOWAĆ SIĘ, ZAPRZECZAĆ, STYGNĄĆ, WYPYTYWAĆ, ZACIĄGNĄĆ DŁUG, MARTWIĆ SIĘ, PRZEŚLIZGAĆ SIĘ, PRZECIEKAĆ, ZAWIERAĆ, ODSEPAROWAĆ SIĘ, PRZYCICHNĄĆ, PRZEKLINAĆ, UJAWNIĆ SIĘ, ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ, WYPRUĆ SOBIE ŻYŁY, WZNOSIĆ SIĘ, TRWAĆ NADAL, NIEOKIEŁZNANY, MANIFESTACJA, CIESZĄCY SIĘ POPULARNOŚCIĄ, OBAWIAĆ SIĘ, CZMYCHNĄĆ, TRACIĆ, KONCYPOWAĆ, CHÓD, OSTUDZAĆ SIĘ, RĘCZYĆ, ZNAJDOWAĆ UPODOBANIE, OPIĆ SIĘ, POSPACEROWAĆ, ZAPRZECZYĆ, KRĘPOWAĆ, IRRACJONALNY, NAGABYWAĆ, ROZPIERAĆ, POCHŁANIAĆ, WYCAŁOWYWAĆ, COFNĄĆ SIĘ, CENTRALNY, USKOCZYĆ, DOCIERAĆ, NACHODZIĆ, DOMKNĄĆ, ZWĘŻAĆ SIĘ, PYSZNIĆ SIĘ, INTERESOWAĆ SIĘ, ZAKLINAĆ, POŁYSKLIWY, BRAĆ W RACHUBĘ, ŚCIGAĆ SIĘ, DOMYŚLIĆ SIĘ, NIEPOZORNY, PRZYJĄĆ SIĘ, ZAKŁADAĆ WETO, BIEDZIĆ SIĘ, DEPTAĆ PO ODCISKACH, PRZEBRZMIEĆ, BŁYSZCZEĆ, PĘD, SIĘ MASZ, HEJ, ZACZYNAĆ, ODMALOWAĆ SIĘ, PRZEKRĘCIĆ SIĘ, OKRYĆ SIĘ, SIEPAĆ SIĘ, DOCZEKAĆ SIĘ, NIE ŚMIEĆ, TRAJKOTAĆ, OMYLIĆ SIĘ, POWRACAĆ, PUŚCIĆ SIĘ, SPEŁZNĄĆ NA NICZYM, ZGĘSZCZAĆ SIĘ, PRZYWIERAĆ, WYRWAĆ SIĘ, PRZYJĄĆ PODDAŃSTWO, CAŁOWAĆ, FRASOWAĆ SIĘ, DAWAĆ ŚWIATŁO, DĄSAĆ SIĘ, ODSKAKIWAĆ, ŻYĆ, WPRAWA, WŚCIEKAĆ SIĘ, CHYLIĆ SIĘ KU UPADKOWI, POCZYNIĆ, ZATRZYMYWAĆ SIĘ, ODSZUKAĆ, UWIKŁAĆ SIĘ, NABIERAĆ SZYBKOŚCI, SPOTYKAĆ SIĘ, OBRACAĆ SIĘ, PIĘKNIE ROSNĄĆ, LAGI, OBNIŻYĆ, CZOŁGAĆ SIĘ U STÓP, ZAŁAMAĆ SIĘ, TWORZYĆ SIĘ, WYTRĄBIĆ, IDIOSYNKRATYCZNY, ZWIJAĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.528 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "WPATRYWAĆ SIĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

WPATRYWAĆ SIĘ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wpatrywać się?", są:

1. Wpatrywać się to inaczej gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), zapatrzyć się, zawiesić wzrok.
2. Wpatrywać się to inaczej (pot.) wgapiać się.
3. Wpatrywać się to inaczej przyglądać się, mierzyć wzrokiem.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WPATRYWAĆ SIĘ

WPATRYWAĆ SIĘ
gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), zapatrzyć się, zawiesić wzrok
WPATRYWAĆ SIĘ
(pot.) wgapiać się
WPATRYWAĆ SIĘ
przyglądać się, mierzyć wzrokiem

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WPATRYWAĆ SIĘ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x