Synonimy do wyrażenia WPUSZCZAĆ W MALINY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WPUSZCZAĆ W MALINY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WPUSZCZAĆ W MALINY

WPUSZCZAĆ W MALINY
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

WPUŚCIĆ W MALINY
to inaczej:

nabić w butelkę (pot.), nabrać, wpuścić w maliny (pot.), wykiwać (pot.), wyrolować, wystrychnąć na dudka (pot.), zrobić w balona (przestarz.), zrobić w bambuko (pot.), zrobić w konia (pot.)Szukaj synonimów do słowa

WPUSZCZAĆ W MALINY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wpuszczać w maliny?", jest:

1. Wpuszczać w maliny to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WPUSZCZAĆ W MALINY

WPUSZCZAĆ W MALINY
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WPUSZCZAĆ W MALINY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x