Synonimy do słowa WYDYMAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYDYMAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYDYMAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYDYMAĆ
to inaczej:

naciąć (pot.), orżnąć (pot.), oszukać, wprowadzić w błąd, wydymać (wulg.), nabić w butelkę (pot.) (podrz.), nabrać (podrz.), wpuścić w maliny (pot.) (podrz.), wykiwać (pot.) (podrz.), wyrolować (podrz.), wystrychnąć na dudka (pot.) (podrz.), zrobić w balona (przestarz.) (podrz.), zrobić w bambuko (pot.) (podrz.), zrobić w konia (pot.) (podrz.), obałamucić (podrz.), otumanić (podrz.), zabajtlować (pot.) (podrz.), zamącić w głowie (podrz.), zbajerować (pot.) (podrz.)WYDYMAĆ
to inaczej:

nadymać, wybrzuszaćWYDYMAĆ
to inaczej:

nadymać, wybrzuszaćWYDYMAĆ
to inaczej:

(pot.) naciąć, (pot.) orżnąćWYDYMAĆ
to inaczej:

zwieść, oszukać, wprowadzić w błądWYDYMAĆ
to inaczej:

(pot.) wygrzmocićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

WYDYMAĆ SIĘ
to inaczej:

pęcznieć, wzdymać sięSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

WYDYMAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wydymać?", są:

1. Wydymać to inaczej naciąć (pot.), orżnąć (pot.), oszukać, wprowadzić w błąd, wydymać (wulg.), nabić w butelkę (pot.) (podrz.), nabrać (podrz.), wpuścić w maliny (pot.) (podrz.), wykiwać (pot.) (podrz.), wyrolować (podrz.), wystrychnąć na dudka (pot.) (podrz.), zrobić w balona (przestarz.) (podrz.), zrobić w bambuko (pot.) (podrz.), zrobić w konia (pot.) (podrz.), obałamucić (podrz.), otumanić (podrz.), zabajtlować (pot.) (podrz.), zamącić w głowie (podrz.), zbajerować (pot.) (podrz.).
2. Wydymać to inaczej nadymać, wybrzuszać.
3. Wydymać to inaczej nadymać, wybrzuszać.
4. Wydymać to inaczej (pot.) naciąć, (pot.) orżnąć.
5. Wydymać to inaczej zwieść, oszukać, wprowadzić w błąd.
6. Wydymać to inaczej (pot.) wygrzmocić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa WYDYMAĆ

WYDYMAĆ
naciąć (pot.), orżnąć (pot.), oszukać, wprowadzić w błąd, wydymać (wulg.), nabić w butelkę (pot.) (podrz.), nabrać (podrz.), wpuścić w maliny (pot.) (podrz.), wykiwać (pot.) (podrz.), wyrolować (podrz.), wystrychnąć na dudka (pot.) (podrz.), zrobić w balona (przestarz.) (podrz.), zrobić w bambuko (pot.) (podrz.), zrobić w konia (pot.) (podrz.), obałamucić (podrz.), otumanić (podrz.), zabajtlować (pot.) (podrz.), zamącić w głowie (podrz.), zbajerować (pot.) (podrz.)
WYDYMAĆ
nadymać, wybrzuszać
WYDYMAĆ
nadymać, wybrzuszać
WYDYMAĆ
(pot.) naciąć, (pot.) orżnąć
WYDYMAĆ
zwieść, oszukać, wprowadzić w błąd
WYDYMAĆ
(pot.) wygrzmocić

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYDYMAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x