Synonimy do słowa WYRYWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYRYWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYRYWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYRYWAĆ
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćWYRYWAĆ
to inaczej:

chwytać, porywaćWYRYWAĆ
to inaczej:

rwać, skubaćWYRYWAĆ
to inaczej:

usuwaćWYRYWAĆ
to inaczej:

wybywać (żart.), wylegać, wypadać, wyruszać, wyrywać (pot.)WYRYWAĆ
to inaczej:

zrywać, oddzierać, chwytać, skubać, odrywać, wypadać, usuwać, oddzielaćWYRYWAĆ
to inaczej:

zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, wybywać, rejterować, uciekać, wyruszać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, wiać, dawać dyla, rwaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

WYRYWAĆ GWAŁTEM
to inaczej:

wydzieraćWYRYWAĆ SIĘ
to inaczej:

łaknąć, pragnąć, tęsknić, wyrywać się (poet.), wzdychaćSzukaj synonimów do słowa

WYRYWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wyrywać?", są:

1. Wyrywać to inaczej brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać.
2. Wyrywać to inaczej chwytać, porywać.
3. Wyrywać to inaczej rwać, skubać.
4. Wyrywać to inaczej usuwać.
5. Wyrywać to inaczej wybywać (żart.), wylegać, wypadać, wyruszać, wyrywać (pot.).
6. Wyrywać to inaczej zrywać, oddzierać, chwytać, skubać, odrywać, wypadać, usuwać, oddzielać.
7. Wyrywać to inaczej zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, wybywać, rejterować, uciekać, wyruszać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, wiać, dawać dyla, rwać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa WYRYWAĆ

WYRYWAĆ
brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać
WYRYWAĆ
chwytać, porywać
WYRYWAĆ
rwać, skubać
WYRYWAĆ
usuwać
WYRYWAĆ
wybywać (żart.), wylegać, wypadać, wyruszać, wyrywać (pot.)
WYRYWAĆ
zrywać, oddzierać, chwytać, skubać, odrywać, wypadać, usuwać, oddzielać
WYRYWAĆ
zabierać się, czmychać, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, wybywać, rejterować, uciekać, wyruszać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, wiać, dawać dyla, rwać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYRYWAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x