Synonimy do wyrażenia ZABIERAĆ SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZABIERAĆ SIĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZABIERAĆ SIĘ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZABIERAĆ SIĘ
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zmykać, zwiewaćZABIERAĆ SIĘ
to inaczej:

brać sięZABIERAĆ SIĘ
to inaczej:

brać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

ZABIERAĆ
to inaczej:

chować, sprzątać, spychać, usuwać, zamiatać, zdejmowaćZABIERAĆ
to inaczej:

konfiskować, rekwirowaćZABIERAĆ
to inaczej:

odbierać, odejmować, pozbawiać, grabić (podrz.), kraść (podrz.), łupić (podrz.), okradać (podrz.), plądrować (podrz.), podkradać (podrz.), przywłaszczać (euf.) (podrz.), rabować (podrz.), odbierać wolność (podrz.), pozbawiać wolności (podrz.), ubezwłasnowalniać (podrz.), dawać (antonim)ZABIERAĆ
to inaczej:

rekwirować, konfiskować, sprzątać, odbierać, usuwać, zdejmować, spychać, zamiatać, chować, pozbawiać, odejmowaćZABIERAĆ SIĘ ZA COŚ
to inaczej:

rozpoczynać, startować (specjalist.), zaczynać, wybierać się w drogę (podrz.), wyruszać (podrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BEŁKOTAĆ, WYSTAWIAĆ NA POKAZ, JEBNĄĆ SIĘ, STANĄĆ W PŁOMIENIACH, PRZEPROWADZAĆ W STAN LOTNY, POŻAŁOWAĆ, SPYCHAĆ, ZIŚCIĆ SIĘ, ŁASZCZYĆ SIĘ, NIE UDAĆ SIĘ, PRZECHWAŁKA, CIEPAĆ SIĘ, POWRÓCIĆ, POWIĘKSZAĆ SIĘ, TRZĘSĄCY SIĘ, POWĄCHAĆ KWIATKI OD SPODU, ZBYWALNY, ZDUMIEWAĆ SIĘ, ZŻYWAĆ SIĘ, PRZEDKŁADAĆ, NAMOLNY, MIELIĆ JĘZOREM, SPICZASTY, ODNOSIĆ SIĘ, TOPNIEĆ, ZREZYGNOWAĆ Z WALKI, DOSTRZEGAĆ, ZALICZAĆ SIĘ, DOCHRAPAĆ SIĘ, PRZEJŚĆ METAMORFOZĘ, POLEGIWAĆ, BŁAZNOWANIE, WYSTĄPIĆ Z BRZEGÓW, WYKRZYKIWAĆ, ZAKOMUNIKOWAĆ, WYLATYWAĆ, ROZSADZIĆ, ROZUMIEĆ, STOSOWAĆ SIĘ, MODELOWAĆ, ZNIERUCHOMIEĆ, UBIERAĆ SIĘ, UPARTY, SEPAROWAĆ, PRĘŻNY, ZBROIĆ SIĘ, ROZBUDZIĆ, PRZYCHODZIĆ NA ŚWIAT, ZAŁKAĆ, WYNURZYĆ SIĘ, PROWADZIĆ INDAGACJĘ, POWTARZALNY, ZROBIĆ ZASTRZYK, POSZCZĘŚCIĆ SIĘ, WYBIJAĆ SIĘ, LEGENDARNY, STAĆ SIĘ IDIOTĄ, NIE UMYWAĆ SIĘ, ZMIENIAĆ SIĘ, ROZZUCHWALIĆ SIĘ, USKOCZYĆ, BYĆ ZAŻENOWANYM, PRZEWIDYWAĆ, WYJAŚNIAĆ SIĘ, POWRACAĆ, ZALECAĆ SIĘ, NAWYKNĄĆ, POGMATWAĆ, UPIĆ SIĘ, OSADZAĆ SIĘ, ZESTARZEĆ SIĘ, LANSOWAĆ SIĘ, BEZSPRZECZNIE, SPŁYWAĆ, SPODZIEWAĆ SIĘ, WISIEĆ W POWIETRZU, ABERRACJA, OBYTY, ZMĘCZYĆ SIĘ, DOJŚĆ DO POROZUMIENIA, PRZYSTĘPOWAĆ, PRZEPLATAJĄCY SIĘ, ODPĘDZAĆ OD SIEBIE, NIE MYLIĆ SIĘ, POZNAĆ, NADROBIĆ, UTARCZKA, OŚMIESZYĆ SIĘ, STANĄĆ PO STRONIE, ZAWIESIĆ SIĘ, TRAKTOWANIE, OSZAŁAMIAJĄCY, BIADANIE, ODZNACZAĆ SIĘ, UPRAWIAĆ PROSTYTUCJĘ, PRZYPATRZEĆ SIĘ, ROZSZCZEPIAĆ SIĘ, UJŚĆ, SMĘCIĆ, ZAROBIĆ, NIE POWIEŚĆ SIĘ, POPIERAĆ, UTYĆ, SPRAWIAĆ WRAŻENIE, MIEĆ POCZĄTEK, ODBIERAJĄCY ŚWIADOMOŚĆ, PUSZCZAĆ PAWIA, WZNOSIĆ SIĘ, STYGNĄĆ, WYWIADYWAĆ SIĘ, ZAJĄĆ SIĘ, BULWERSOWAĆ, OGLĄDAĆ, SPEŁZNĄĆ NA NICZYM, ZAOPATRYWAĆ, UPRAWIAĆ SEKS, ZREFLEKTOWAĆ SIĘ, DOPROWADZIĆ SIĘ, TRAFIĆ, DOPEŁNIĆ SIĘ, POSIEDZIEĆ, PODSTAWOWY, IŚĆ JAK KREW Z NOSA, TRAJKOTAĆ, ZGODNY, UPRAWIAĆ NIERZĄD, MIEĆ ZA PODSTAWĘ, BRAĆ NA SIEBIE, WYKITOWAĆ, PODDAWAĆ, PODAĆ SIĘ DO DYMISJI, KRĘCIĆ SIĘ, PRETENDOWAĆ, NARĄBAĆ SIĘ, ZAKOŃCZYĆ SIĘ POMYŚLNIE, POGRĄŻYĆ SIĘ W BŁOTO, KIEROWAĆ SIĘ DO, NIEZWALCZONY, WYKLUWANIE SIĘ, WKRĘCIĆ SIĘ, PŁAWIĆ SIĘ, ZAAWANSOWANY, PRZYWAROWAĆ, MĘCZYĆ SIĘ, MĘCZYĆ, DAĆ SOBIE RADĘ, KĄPAĆ SIĘ, ODGRYŹĆ SIĘ, BANALNOŚĆ, REKRUTOWAĆ SIĘ, WPASOWAĆ SIĘ, POWSZEDNIEĆ, UPRZYKRZAĆ SIĘ, BŁĄDZĄCY, ZBIEGAĆ SIĘ, CHWIEJNY, OZDROWIEĆ, PRZEKRADAĆ SIĘ, WYBIĆ SIĘ, NIEWYPOWIEDZIANY, INNY, SPRÓBOWAĆ, DOPŁYWAĆ, MIEĆ SIĘ KU SOBIE, UKIERUNKOWAĆ, POWIEŚĆ WZROKIEM, ROZTYĆ SIĘ, ODSKOCZYĆ, SZKLIĆ SIĘ, ZAPAŚĆ, DEKLAMOWAĆ, KLĄSKAĆ, URODZINOWY, PRZYSPORZYĆ SOBIE, PODRĘCZNY, PAŚĆ, UPRAWIAĆ MIŁOŚĆ, UDZIELAĆ ZGODY, DEMORALIZACJA, KOŁATAĆ, SZELMOWSKI, PRZEŚLADOWAĆ, DOPEŁNIĆ, NACIERAĆ, SIEDZIEĆ POD PANTOFLEM, OPRZYTOMNIEĆ, SIEMA, PRZEOBRAZIĆ SIĘ, WIERCIĆ SIĘ, UŁOŻYĆ SIĘ, ODNIEŚĆ, NAŚMIEWAĆ SIĘ, OBRACAĆ SIĘ, CKNIĆ SIĘ, POCZĄĆ, DOPIĄĆ CELU, WPRAWIAĆ SIĘ, DOŁĄCZYĆ SIĘ, OŻYWIAĆ, STARAĆ SIĘ, DOCENIAĆ, KONTAKTOWAĆ SIĘ, OKŁADANIE SIĘ, POWIADAĆ, WYTRZASNĄĆ, CENIĆ, KOMPROMITACJA, ŻYWIĆ SIĘ, NABIERAĆ TEMPA, PRZYPAŚĆ, CYTOWAĆ, STOPIENIE SIĘ, NAPYCHAĆ SIĘ, UCIEKAĆ SIĘ, NIEPRZEWIDYWALNY, MIESZANIE SIĘ, KUSIĆ LOS, SPRZENIEWIERZAĆ SIĘ, ZMIARKOWAĆ, ODRZUCIĆ, OPOWIEDZIEĆ SIĘ, UPEWNIAĆ SIĘ, WIAĆ, USKUTECZNIĆ, DOPUŚCIĆ, POPULARNY, ZAPRZAŃSTWO, DODAĆ GAZU, KLEIĆ SIĘ, OSIĄGAĆ, PRZESTAWAĆ ISTNIEĆ, WZROST, ŹLE ZROZUMIEĆ, TARGNĄĆ SIĘ, ANI SIĘ ŚNI, DRĘCZENIE, ZASZCZUCIE, ZAFUNDOWAĆ, MANIERY, ZERWAĆ, RÓWNOUPRAWNIENIE, WYDEDUKOWAĆ, PODEJMOWAĆ SIĘ, SPEŁNIĆ SIĘ, ODDAĆ SIĘ, ROZLUŹNIĆ, WAŁĘSAĆ SIĘ, UTRACIĆ, SPRACOWAĆ SIĘ, BAZOWAĆ, EWIDENTNIE, PERMANENTNY, ŚRODKOWY, SZCZERZYĆ ZĘBY, WYGADAĆ SIĘ, KIEROWAĆ SIĘ, MIEĆ POSMAK, ŚCIEKAĆ, PŁYNĄĆ Z PRĄDEM, CZEŚĆ!, ZAWISNĄĆ, PRZYSŁUCHIWAĆ SIĘ, ZASTOSOWAĆ SIĘ, SPRZĄC SIĘ, MIENIĆ SIĘ, ZAOGNIAĆ SIĘ, ROZLENIWIAĆ SIĘ, WYUCZYĆ SIĘ, JADALNY, NIE DAWAĆ SPOKOJU, GNUŚNIEĆ, ZDARZAĆ SIĘ, SAMOWOLNY, NIECNOŚĆ, KUSIĆ, ZAPATRZYĆ SIĘ, SZKOLIĆ SIĘ, ZDAĆ SIĘ, UNOSIĆ SIĘ WYSOKO, KAŻDORAZOWY, WZNOSIĆ SIĘ WYSOKO, RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY, WYSZUKAĆ, DOŁOŻYĆ, PODOBAĆ SIĘ, ZAPALIĆ SIĘ, STRESOWAĆ SIĘ, UPRAWIANIE MIŁOŚCI, ZJEDNOCZYĆ SIĘ, ODZYWAĆ SIĘ, ZDRADZAĆ, MECENASOWAĆ, WYTRWAĆ, CIESZĄCY SIĘ POPYTEM, WPAŚĆ W OKO, STAĆ PRZY SWOIM, DAĆ DYLA, POŻEGNAĆ SIĘ Z ŻYCIEM, WYŻYWAĆ SIĘ, LICZYĆ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.554 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "ZABIERAĆ SIĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

ZABIERAĆ SIĘ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia zabierać się?", są:

1. Zabierać się to inaczej brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zmykać, zwiewać.
2. Zabierać się to inaczej brać się.
3. Zabierać się to inaczej brać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZABIERAĆ SIĘ

ZABIERAĆ SIĘ
brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zmykać, zwiewać
ZABIERAĆ SIĘ
brać się
ZABIERAĆ SIĘ
brać się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZABIERAĆ SIĘ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x