Synonimy do wyrażenia ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA

ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA
to inaczej:

alkoholizm (specjalist.), choroba alkoholowa, nałóg alkoholowy, opilstwo, pijaństwo, zaglądanie do kieliszka (pot.), nałóg (nadrz.), uzależnienie (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA.

Szukaj synonimów do słowa

ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia zaglądanie do kieliszka?", jest:

1. Zaglądanie do kieliszka to inaczej alkoholizm (specjalist.), choroba alkoholowa, nałóg alkoholowy, opilstwo, pijaństwo, zaglądanie do kieliszka (pot.), nałóg (nadrz.), uzależnienie (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA

ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA
alkoholizm (specjalist.), choroba alkoholowa, nałóg alkoholowy, opilstwo, pijaństwo, zaglądanie do kieliszka (pot.), nałóg (nadrz.), uzależnienie (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZAGLĄDANIE DO KIELISZKA

x