Synonimy do wyrażenia ZAPATRZYĆ SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ZAPATRZYĆ SIĘ.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ZAPATRZYĆ SIĘ

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZAPATRZYĆ SIĘ
to inaczej:

gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zawiesić wzrokZAPATRZYĆ SIĘ
to inaczej:

(rzadziej) zapatrzeć sięZAPATRZYĆ SIĘ
to inaczej:

(pot.) wgapić sięZAPATRZYĆ SIĘ
to inaczej:

utkwić wzrokZAPATRZYĆ SIĘ
to inaczej:

być pod urokiemPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

PODĄŻAĆ, ZAFUNDOWAĆ, ZAPOTNIEĆ, OSWOBODZIĆ SIĘ, ROZWIEŚĆ SIĘ, UREGULOWAĆ, POMINĄĆ, ZDECHNĄĆ, SKUTECZNY, ZJAWIĆ SIĘ, KOPAĆ, OPOWIEDZIEĆ SIĘ, SPOTKAĆ, WKROCZYĆ, DAĆ DRAPAKA, PRZEKRADAĆ SIĘ, ZDATNY DO PICIA, DOSZUKIWAĆ SIĘ, POLOT, NIERÓBSTWO, ROZTAPIAĆ SIĘ, RÓWNOUPRAWNIENIE, OKIEŁZNYWAĆ, DOSTĘPNY, PRZEJADAĆ SIĘ, OBRACAĆ SIĘ, PIERZCHAĆ, BYĆ ZWOLENNIKIEM, PODSTAWOWY, PĘKANIE, AKOMODACJA, ŁYPNĄĆ, SPŁYWAĆ, ZACZERWIENIĆ SIĘ, REZYDOWAĆ, DOMKNĄĆ, NIESTABILNY, POPLĄTAĆ, STOSOWAĆ SIĘ, ZWIĄZAĆ SIĘ, SKAKAĆ NA DWÓCH ŁAPKACH, ZAPIERAĆ SIĘ, ROZPROMIENIĆ SIĘ, ROZWAŻANIE, SIURAĆ, KOŁATAĆ, SPACZENIE, DOSTAĆ SIĘ, PRZEWIDYWAĆ, ZWIERZYĆ SIĘ, AWARIA, NASTUKAĆ SIĘ, BEZSPORNY, ŁAZIĆ, AMORTYZOWAĆ, POWLEC SIĘ, TURBOWAĆ SIĘ, PRZENOSIĆ SIĘ, WYBIEC, OBNIŻYĆ SIĘ, STRONIĆ, TRAKTOWANIE, CZUĆ, STWIERDZIĆ, RENTOWNY, PUSTOSZEĆ, DUDNIĆ, NEGACJA, ZGODNIE, OBRUSZYĆ SIĘ, KONFRONTOWAĆ, NAMĘCZYĆ SIĘ, RZYGAĆ, POJMOWAĆ, ZWIDZIEĆ SIĘ, ROZSYPYWAĆ SIĘ, NABIEDZIĆ SIĘ, WCHODZIĆ W BLIŻSZE STOSUNKI, KROIĆ SIĘ, HARMONIZOWAĆ, OCKNĄĆ SIĘ, UJAWNIAĆ SIĘ, WYJŚĆ ZA MĄŻ, WSPÓŁGRAĆ, WZIĄĆ SIĘ ZA ŁBY, WYBITNY, ZEŚRODKOWYWAĆ SIĘ, KOCHAĆ, KIEROWAĆ, CZUĆ SIĘ WYPLUTYM, PRZYCHODZIĆ, PRZYWODZIĆ NA MYŚL, NIE ULEGAĆ, MUSIEĆ, LEWITOWAĆ, NIE ZGADZAĆ SIĘ, ROZPUŚCIĆ SIĘ, ZWALNIAĆ SIĘ, PONOĆ, PODPIERAĆ SIĘ, REGENERACJA, PUŚCIĆ PAWIA, ZAPOZNAĆ SIĘ, UPRZYKRZAJĄCY SIĘ, RZUCAĆ SIĘ, SZCZYCIĆ SIĘ, STROIĆ ŻARTY, NIEBAGATELNY, ODNOSIĆ WRAŻENIE, TRZYMAĆ SIĘ, WZDRAGAĆ SIĘ, CHAJTNĄĆ SIĘ, UGODOWOŚĆ, DOPUŚCIĆ, ROZSYPUJĄCY SIĘ, GRUBIEĆ, ZRZEC SIĘ, PRZYZWYCZAIĆ SIĘ, PRZYWARA, DŹWIĘCZĄCY, PORZUCAĆ DYSTANS, ROZBROIĆ SIĘ, ZARUMIENIĆ SIĘ, ZACZEPIAĆ, WYSFOROWAĆ SIĘ, HASAĆ, POKPIWAĆ, NIE DAJĄCY SIĘ OPANOWAĆ, WLEC SIĘ, PRZECHYLIĆ SIĘ, PAŁASZOWAĆ, TROSKAĆ SIĘ, ZESZTYWNIEĆ, ZAGARNĄĆ, USTOSUNKOWAĆ SIĘ, GIBAĆ SIĘ, ZEMSTA, ROBIĆ BŁĘDY, OCHAJTNĄĆ SIĘ, LENISTWO, ZACIETRZEWIĆ SIĘ, ODBYWAJĄCY SIĘ POD DACHEM, PERCYPOWAĆ, OBMIERZNĄĆ, ZAJĄĆ SIĘ, WYDOŁAĆ, UTRACIĆ, CZEŚĆ, MIEĆ NA GŁOWIE, OZNACZAĆ, NA ODWAL, UKRYWAĆ SIĘ, NATURALNY, ROZWIAĆ SIĘ, TRZĄŚĆ SIĘ, MOŻNY, BĘDĄCY DO UTRZYMANIA, UPORCZYWIE DOMAGAĆ SIĘ, TAMOWAĆ, POMSTOWAĆ, CO DO, WYPAPLAĆ, ŚCIŚLE PASOWAĆ, NABYĆ, SPRZECIWIAJĄCY SIĘ, WIDNIEĆ, NIE ULEGAĆ KWESTII, ZATRACIĆ, GZIĆ SIĘ, OBYWAĆ SIĘ, CUKRZYĆ, PRZYNUDZAĆ, ZBIJAĆ BĄKI, ZEJŚĆ, STAWIĆ SIĘ, OSYPAĆ SIĘ, REDUKOWAĆ SIĘ, ZGŁUPIEĆ, UTRZEĆ SIĘ, CIEKAWIĆ SIĘ, ZAWSTYDZIĆ SIĘ, MĘDRKOWAĆ, NIE KWAPIĆ SIĘ, WĘDROWAĆ, MIESZCZĄCY SIĘ, OCHŁONĄĆ, CZMYCHNĄĆ, POSUWAĆ SIĘ NAPRZÓD, PRZEBYWAĆ, KURCZYĆ SIĘ, PODTRZYMYWAĆ, GUZDRAĆ SIĘ, NIE DO POMYŚLENIA, STUKOTAĆ, WIĘZNĄĆ, BRAĆ PRYSZNIC, ROZBIĆ SIĘ, BOGACENIE SIĘ, PRZELICZENIE SIĘ, POCZYNIĆ, DOSTRZEC, UCHYLIĆ SIĘ, WZBRANIAĆ SIĘ, STAĆ SIĘ NORMĄ, MIGOCĄCY, ZAGUBIĆ SIĘ, RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY, FOCHY, CHLAĆ WÓDĘ, DOROSNĄĆ, UWZIĄĆ SIĘ, OTRZĄSNĄĆ SIĘ, PRZEPEŁNIAĆ, INNY, POMNIEJSZYĆ SIĘ, BIEC, ŁĄCZYĆ SIĘ, PISAĆ LISTY, GIĘTKI, DOPASOWANY, ZAPALA SIĘ CZERWONA LAMPKA, KORZYSTNY, PRUĆ SIĘ, ZADRĘCZAĆ SIĘ, PRZYSTĘPOWAĆ, COFANIE SIĘ, POWRÓCIĆ, GNOIĆ, ZMALEĆ, ZGIĄĆ SIĘ, SCHLEBIAĆ, ODSEPAROWYWAĆ SIĘ, SCHLAĆ SIĘ, SPIĘCIE, UJMOWAĆ SIĘ, NAPIĆ SIĘ, ASEKURACJA, ZNAJDUJĄCY SIĘ, NIE MÓC SIĘ OPRZEĆ, NAPINAĆ SIĘ, UŁOŻYĆ SIĘ, TŁUMIĆ, MANIPULOWAĆ, DRZEĆ KOTY, PIERZCHNĄĆ, SWAWOLIĆ, PERTRAKTOWAĆ, NIOSĄCY SIĘ, ODLEWAĆ SIĘ, KONTYNUOWAĆ, SZEROWAĆ, UŁOMNOŚĆ, ROBIĆ WYMÓWKI, PODNIECIĆ SIĘ, BŁĄDZĄCY, ZWARCIE, OBJAWIENIE SIĘ, WEPCHNĄĆ SIĘ, ODPOWIADAĆ, ADMIROWAĆ, OSWOIĆ SIĘ, ZERKNĄĆ, ZASNUWAĆ SIĘ, RENESANS, ŻYWIOŁOWY, PRZERAŻONY, PRZYKRY, SMAKOWAĆ, ZAŁATWIAĆ SIĘ, CZOŁGANIE SIĘ, TERRORYZOWAĆ, WYCIĄGAĆ, ODZIEWAĆ SIĘ, PROSZKOWATY, OSTUDZAĆ SIĘ, STĄPAĆ, CHODZIĆ JAK PAW, UPAJAJĄCY, UWOLNIĆ SIĘ, ODŻYĆ, ZERKAĆ, OBNIŻAĆ SIĘ, POSTĘPOWANIE, UCISZAĆ SIĘ, WYLEGIWAĆ SIĘ, UPŁYWAĆ, UBÓSTWIAĆ, RUCHAĆ, PRZEŚLIZNĄĆ SIĘ, PRZEKONAĆ SIĘ, BUJAĆ, WYZUĆ SIĘ, UBRAĆ SIĘ, WYLEWNOŚĆ, OPÓŹNIAĆ, NIEZDOLNY, OPIEKOWAĆ SIĘ, POLEGAĆ, POJECHAĆ, NATARCZYWY.

Ze względu na du­żą ilość - 4.528 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "ZAPATRZYĆ SIĘ", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

ZAPATRZYĆ SIĘ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia zapatrzyć się?", są:

1. Zapatrzyć się to inaczej gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zawiesić wzrok.
2. Zapatrzyć się to inaczej (rzadziej) zapatrzeć się.
3. Zapatrzyć się to inaczej (pot.) wgapić się.
4. Zapatrzyć się to inaczej utkwić wzrok.
5. Zapatrzyć się to inaczej być pod urokiem.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ZAPATRZYĆ SIĘ

ZAPATRZYĆ SIĘ
gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zawiesić wzrok
ZAPATRZYĆ SIĘ
(rzadziej) zapatrzeć się
ZAPATRZYĆ SIĘ
(pot.) wgapić się
ZAPATRZYĆ SIĘ
utkwić wzrok
ZAPATRZYĆ SIĘ
być pod urokiem

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ZAPATRZYĆ SIĘ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x